Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

    Részletes keresés

    Legfrissebb publikációk
    Blaha Lujza
    Blaha Lujza és a mozgófilmek
    Fehér Lajos
    Medgyessy Pál
    Medzihradszky Kálmán

    Balogh Béla

    antropológus, muzeológus


    Született: 1890. január 3. Kassa
    Meghalt: 1947. december 3. Debrecen

    Iskola

    A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1911), természetrajz–földrajz szakos tanári okl. (1918), az antropológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1934).

    Életút

    Az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914–1915), majd orosz hadifogságban volt (1915–1918). A szolnoki Állami Főgimnázium (= Verseghy Ferenc Gimnázium) r. tanára (1918–1941), egyúttal a debreceni tankerület természetrajzi tanulmányi felügyelője (1937– 1941), a debreceni középiskolai tanárképző intézet r. tanára (1941–1947). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen, ill. a Debreceni Tudományegyetemen az antropológia magántanára (1934–1937), mb. előadója (1937–1947), c. ny. rk. tanára (1947).

    Antropológusként elsősorban iskolás gyermekek és egyetemisták testi fejlettségével fogl., a magyarországi sportantropológiai kutatások úttörője; majd 1943-ban az Alföldi Tudományos Intézet megbízásából megkezdte a Kunság antropológiai felvételezését. Jelentősek az ujjak bőrlécrendszerére vonatkozó kutatásai. Az ő, az 1920-as évek elejétől kezdeményezett gyűjtéseiből alakult meg a Szolnoki Városi Múzeum (= Szolnok Város Közkönyvtára és Múzeumi Gyűjtőhelye néven) amelynek állományát később többen is gyarapítottak ajándékaikkal (idekerült Hild Viktor vm.-i főlevéltáros gyűjteménye is).

    Emlékezet

    Szolnokon temették el, a városban ma is utca őrzi emlékét.

    Elismertség

    A Szolnoki Könyvtár és Múzeum Egyesület alapító tagja, a szolnoki Verseghy Ferenc Irodalmi Kör és a Földrajzi Társaság Didaktikai Szakosztályának választmányi tagja. A Tisza István Tudományos Társaság, a Vármegyei Iskolánkívüli Népművelési Bizottság., ill. a Deutsche Gesellschaft für Rassenforschung tagja.

    Szerkesztés

    A Szolnok Város Közkönyvtára és Múzeumi Gyűjtőhelye Kiadványai sorozatszerkesztője (1935-től).

    Főbb művei

    F. m.: Adatok a lapockacsont méreti vizsgálatához. Osteometriai tanulmány és egy. doktori értek. is. (Bp., 1911)
    A hazai antropológia sorsa. (Debrecen, 1928)
    Szolnok város és környékének földrajza. Földrajzi alapfogalmak. Szolnok közép- és középfokú iskoláinak I. osztálya számára. (Bp., 1931)
    Vizsgálatok az ifjúság teljesítményeiről. Sportantropológiai tanulmány. (Testnevelés, 1934)
    Az ujjak bőrlécrendszere örökléstani szempontból. (Bp., 1935)
    Debrecen antropológiai feladatai. (Debrecen, 1938)
    A nevelés biológiai alapjai. (Szolnok, 1938)
    Ungarische Rassenkunde. (Berlin, 1940)
    A debreceni egyetemi hallgatók antropológiai vizsgálata az 1938–1939. tanévben. (Debrecen, 1942)
    A természettudományos emberszemlélet múltja és jelene. (Bp., 1943)
    Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Többekkel. (Debrecen, 1944)
    Embertani vizsgálatok a Nagykunságban. (Alföldi Tudomáyos Intézet Évkönyve, 1944/45)
    Polydactyly and Syndactyly. Nemes Jánossal. (Bp., 1947)
    A nagykunok termetéről. Bartucz Lajossal. (Bp., 1954).

    Irodalom

    Irod.: Bartucz Lajos: B. B. (Alföldi Tudományos Gyűjtemény. II. 1946–1947. Debrecen, 1948)
    Bartucz Lajos: Megemlékezés B. B.-ról. (Biológiai Közlemények, 1954)
    „A múlt csak példa legyen most”. 60 éves a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. (Jászkunság, 1994)
    Kürthy László: B. B. élete és munkássága. (Szolnok, 1996)
    Pató Mária: A szolnoki városi könyvtár és múzeum története. 1933–1944. (Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. X. Szolnok, 1997)
    Kertész Róbert: Állandó értékek a változó időben. (Szolnok. A várispánságtól a harmadik évezred küszöbéig. Szerk. V. Szász József. Szolnok, 2000)
    Kaposvári Györgyi: B. B. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

    Szerző: Kozák Péter
    Műfaj: Pályakép
    Megjelenés: nevpont.hu, 2013

    Foglalkozások

    agrárpolitikus (18), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (29), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (64), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (936), irodalomtörténész (272), jezsuita szerzetes (11), jogász (309), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (180), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (84), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


    © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu