Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Balogh László

  pedagógus, neveléstörténész


  Született: 1932. augusztus 8. Szőce, Vas vármegye
  Meghalt: 2009. augusztus 24. Budapest

  Család

  Sz: Sövegjártó Erzsébet. Apja uradalmi erdőőr volt. F: Érfalvi Erika (1933–) gépészmérnök. Leánya: Balogh Erika (1961–).

  Iskola

  A kőszegi tanítóképzőben éretts. és tanítói képesítést (1951), az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi Karán pedagógia szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1955).

  Életút

  Az ELTE Lenin Intézet Marxizmus-Leninizmus Alapjai Tanszék tanársegéde (1955–1957), a Pedagógiai Tudományos Intézet szerkesztője (1957–1962), az Országos Pedagógiai Intézet (OPI) főisk. adjunktusa (1962–1968), főisk. docense (1968–1973). Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tud. főmunkatársa (1990-től). A bécsi Collegium Hungaricum vendégkutatója (1966). Az MTA–TMB-n Jausz Béla ösztöndíjas aspiránsa (1963–1966).

  Neveléstörténettel, iskolatörténettel, majd a felekezeti iskolák történetével foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el az osztályozás-minősítés magyarországi történetének feltárása terén. Feldolgozta az érettségi vizsgák magyarországi történetét és összeállította forrásirodalmát.

  Elismertség

  Az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottságának tagja, titkára, a bizottsági felolvasóülések szervezője.

  Szerkesztés

  A Pedagógiai Szemle szerkesztője (1957–1962), felelős szerkesztője (1973–1990). A Neveléstörténeti Tájékoztató szerkesztője (1990–1995).

  Főbb művei

  F. m.: A magyarországi érettségi irodalom annotált bibliográfiája. 1851–1961. (Bp., 1967)
  Emlékezés Waldapfel Jánosra. 1866– 1935. (Magyar Pedagógia, 1967)
  „Tiszteletteljes replika…” Adatok az érettségi magyarországi történetéhez. 1851–1945. (Pedagógiai Szemle, 1968)
  Az iskolai értékelés-osztályzás magyarországi történetéből. 1860–1918. (Pedagógiai Szemle, 1970)
  A Pedagógusok Szakszervezetének 50 éves története. (Pedagógiai Szemle, 1971)
  Az iskolai értékelés, az osztályozás-minősítés hazai problématörténetének, vitairodalmának bibliográfiája. 1777–1961. (Bp., 1972)
  A tanulmányi előmenetel és az erkölcsi magaviselet értékelése a 19. század elemi iskoláiban. (Bp., 1973)
  A hazai iskolai értékelés–minősítés történeti előzményeiből. (Pedagógiai Szemle, 1973)
  A polgári pedagógia és iskolapolitika bírálata. Gyaraki F. Frigyessel, Szebenyi Péternével. (Pedagógiai Szemle, 1977)
  Három évtized a Pedagógiai Szemle életében. (Pedagógiai Szemle, 1981)
  Az Országos Pedagógiai Intézetről. 1962–1981. (Pedagógiai Szemle, 1983)
  Fináczy Ernő munkásságának főbb jellemzői. (Pedagógiai Szemle, 1985)
  Mi a baj az érettségi vizsgával? Tanulmány, elemzés, programismertetés. Bernáth Józseffel, Páldi Jánossal. (Pécs, 1991)
  szerk.: Mérés, értékelés, osztályozás (Bp., 1970)
  Változó iskola. (Bp., 1979)
  Tapasztalatcsere. Tolnai Valériával. (Bp., 1983)
  Tanulmányok a Tiszántúl XVI–XX. századi nevelésügyének történetéből. Benő Kálmánnal. (Bp., 1985)
  Az oktatási törvényhozás hazai történetéből. MTA-felolvasóülés. (Bp., 1991)
  Pedagógiai olvasókönyv. Jáki Lászlóval. (Bp., 1993)
  Vivestől Kodályig. Neveléstörténeti évfordulók. MTA-felolvasóülés. (Bp., 1993)
  Állam–egyház–iskola. MTA-felolvasóülés. (Bp., 1996)
  Iskolatörténet–iskolakultúra–neveléstörténet. Tudományos konferencia Debrecenben és Veszprémben. (Bp., 1996)
  1000 éves a magyar iskola. (Bp., 1996)
  A zsidó iskolaügy története Magyarországon. Tudományos konferencia Budapesten. (Bp., 1996)
  1000 éves a magyar iskola. (Bp., 1996; 2. kiad. 1997).

  Irodalom

  Irod.: Pedagógiai ki kicsoda? Főszerk. Báthory Zoltán, Falus Iván. (Bp., 1997).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu