Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Gerlóczy Zsigmond, gerlóczi és alsóviszokai

  orvos, belgyógyász, higiénikus


  Született: 1863. június 25. Pest
  Meghalt: 1937. szeptember 9. Budapest

  Család

  Sz: Gerlóczy Károly (1835–1900) jogász, Budapest első alpolgármestere, Barkassy Amália (1841–1937). F: 1. galántai Fodor Margit (1869–1897), Fodor József (1843-1901) orvos leánya. Leánya: Gerlóczy Edit (1889–1978); fia: Gerlóczy Géza (1890–1952) orvos, belgyógyász és Gerlóczy Gedeon (1895-1975) építész, szakíró. 2. Nagy Ida (1887–1944). Fia: Gerlóczy Ferenc (1911–1990) orvos, gyermekgyógyász és Gerlóczy Pál (1909–1994).

  Iskola

  A bp.-i piarista főgimnáziumban éretts. (1881), a bp.-i tudományegyetemen orvostudori okl., ill. egészségtan szakos tanári és iskolaorvosi képesítést (1887), a heveny és fertőző betegségek kór- és gyógytanából magántanári képesítést szerzett (1898).

  Életút

  A bp.-i tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika (= Korányi-klinika) gyakornoka (1887–1890), a bp.-i Szent Rókus Kórház Fertőzőosztálya klinikai tanársegéde (1890–1894). A bp.-i Szent László Kórház főorvosa, igazgatója (1894–1927), a Budapest Székesfővárosi Központi Kórház igazgató főorvosa (1927–1930). A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1898–1912), c. ny. rk. tanára (1912–1930). A József Műegyetemen az építés-egészségügy előadó tanára (1901–1932).

  Országgyűlési képviselő, a Felsőház tagja (1927-től).

  Fertőző betegségek megelőzésével, kóroktanával, a fertőtlenítés, a nevelés, a sport higiéniai kérdéseivel, iskola-egészségüggyel, a népegészségügy epidemiológiai, higiéniai és demográfiai vonatkozásaival foglalkozott. Számos népszerű egészségügyi ismeretterjesztő könyvet írt és szerkesztett. Csapodi Istvánnal írt egészségtan tankönyve több mint negyven éven át volt forgalomban!

  Emlékezet

  Budapesten, a Józsefvárosban (VIII. kerület Rökk Szilárd utca 28.) élt és alkotott, villája Fonyód-Bélatelepen volt. Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben – fiával, Gerlóczy Gedeonnal közös sírban – nyugszik. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Tiszteletére a Magyar Infektológusok Társasága Gerlóczy Zsigmond-emlékérmet alapított (először 1981-ben adták át).

  Elismertség

  Az Országos Közegészségügyi Egyesület (1921-től), a Budapesti Orvosszövetség elnöke (1924-től).

  Szerkesztés

  Az Ifjúság és Egészség (1898–1900), az Egészség c. lapok (1901–1912 és 1927–1934), ill. az Egészség Könyvtára c. könyvsorozat szerkesztője (1907–1914). A Szamaritánus Egyesület évkönyveinek szerkesztője (1892–1903).

  Főbb művei

  F. m.: Vizsgálatok a dezinficziálás gyakorlatára vonatkozólag. (Orvosi Hetilap, 1888)
  A fertőtlenítésről. (Egészség, 1888)
  A typhusos lakások fertőtlenítése. (Közegészségügy, 1889)
  Egészségtan polgári és felsőbb leányiskolák számára. Csapodi Istvánnal. (Bp., 1890; 2. jav. kiad. 1893; 5. kiad. 1898; 6. kiad. 1901; 7. kiad. 1902; 10. kiad. 1909; az új tanterv szerint átd. 11. és 12. kiad. 1912; 13. kiad. 1924; 14. kiad. 1926; 15. kiad. 1929)
  Az egészségtan tanítása középiskolákban. (Bp., 1890)
  A köztisztaságról. – Védekezés a fertőző betegségekkel szemben. (Közegészségügyi Szemle, 1890)
  Hasi hagymáz két ritkább esete. (Orvosi Hetilap, 1891; németül: Deutsche medizinische Wochenschrift, 1891)
  Gesundheitslehre. (Bp., 1891)
  Budapest fürdő- és ásványvizei. Hankó Vilmossal. (Bp., 1891)
  A Szent Rókus Kórház fertőző osztályán feküdt cholera betegeken tett észleleteim. (Bp., 1892)
  Melyik fürdőre menjünk, milyen vízzel éljünk? Hankó Vilmossal. (Bp., 1893)
  Thermometria. (Klinikai diagnostika. Egy. tankönyv. Bp., 1893)
  Ragadós fertőző betegségek korai felismerése. (Bp., 1900)
  A kiütéses tífusz. (Egészség, 1908)
  A fertőző betegségekről és az azok ellen való védekezésről. (Az Egészség könyvtára. 8. Bp., 1908)
  A kiütéses tífusz Budapesten, 1908-ban. (Orvosi Hetilap tudományos közleményei, 1910)
  A koleráról. (Természettudományi Közlöny, 1910)
  Diagnostikai nehézségek fertőzéses megbetegedésekben. (Bp., 1913)
  Az influenza – spanyolbetegség fellobbanása. (Természettudományi Közlöny, 1920)
  Egészségi tanácsok a falunak és mindenkinek. (Bp., 1922)
  Laboratóriumi és klinikai kutatások alapján formált elméletek a fertőző betegségek mibenlétéről és a mindennapi jelenségek megfigyelése. (Bp., 1923)
  Az orvosképzés feladatai a fertőző betegségek ellen való védelmében. (Orvosképzés, 1924)
  Az Országos Közegészségügyi Egyesület hivatása és szerepe Magyarország talpraállításában. (Egészség, 1924)
  Hivatásban szerzett fertőző megbetegedések. 1 táblával. – A nyaralásról. (Egészség, 1925)
  A jövendő generáció egészsége. (Egészség, 1926)
  A székesfővárosi kórházak különszobái. (Gyógyászat, 1927)
  Közegészségügyi és orvosi kérdések. (Egészség, 1927)
  Egészségügyi ismeretek. (Bp., 1927)
  A magyar orvos gondjai és a szakorvosi képesítés. (Orvosi Hetilap, 1928)
  Nyitott könyv. Szerk. Bodor Antallal. (Bp., 1928; 2. bőv. kiad. 1939)
  A fertőző betegségekről. (A Magyar Népművelés könyvei. Bp., 1928)
  Fürdőzés, nyaralás Magyarországon. (Bp., 1928)
  Jó egészségügy a nemzetek erőssége. (A Magyar Népművelés könyvei. Bp., 1928)
  Városi lakáspolitika, falu- és tanyalakások problémái. (Egészség, 1929)
  A fertőző betegségek és az iskola, különös tekintettel az iskolaorvos működésére. (Az Egészség Könyvtára. Bp., 1929)
  A dohányzás mérgező hatásának csökkentése. – A margarin élelmezésegészségügyi szempontból. – Budapest fürdőváros a testi nevelés és a közegészségügy szolgálatában. (Egészség, 1931).

  Irodalom

  Irod.: Magyar politikai lexikon. (Bp., 1929)
  A magyar legújabbkor lexikona. (Bp., 1930)
  Grosch K.: G. Zs. (Népegészségügy, 1937)
  Melly József: G. Zs. (Orvosi Hetilap, 1937)
  Bartha István–Förster Rezső: A Kis Akadémia negyvenkét esztendeje az ezredik előadásig. 1899–1941. (Bp., 1941)
  Regöly-Mérei Gyula: G. Zs. emlékezete. (Egészség, 1967)
  Regöly-Mérei Gyula: G. Zs. hatása a fertőző betegségek magyarországi klinikumának kialakítására. (Orvosi Hetilap, 1969. 12.)
  Regöly-Mérei Gyula: Fejezetek a fertőző betegségek történetéből. G. Zs. emlékére. (Orvostörténeti Közlemények, 1969)
  Szállási Árpád: Fél évszázada hunyt el a higiénikus G. Zs. (Orvosi Hetilap, 1987. 44.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu