Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Gertig Béla

  geográfus


  Született: 1919. október 14. Boda, Baranya vármegye
  Meghalt: 1996. február 25. Miskolc

  Család

  Sz: Gertig Károly falusi tanító, Felber Erzsébet. F: Damasi Magdolna tanító. Fia: Gertig András (1947–); leánya: Gertig Judit (1950–).

  Iskola

  Pécsett tanítói képesítést (1939), a Szegedi Tanárképző Főiskolán biológia–földrajz szakos polgári iskolai (1942) és tanítóképző- intézeti tanári okl. szerzett (1943). A Szegedi Tudományegyetemen doktorált (1959), a földrajztudományok kandidátusa (1983). Az MLEE-n végzett (1962).

  Életút

  A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) Szegedi Kollégiuma felügyelő tanára (1942–1943), a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, hadifogságba esett (1943–1945). A Kőszegi Állami Tanítóképző Intézet r. tanára (1945–1948), mb. igazgatója (1948– 1949), az átszervezés után a Kőszegi Állami Gimnázium r. tanára és igazgatóhelyettese (1949–1950), igazgatója (1950). A Pécsi Pedagógiai Főiskola, ill. a Pécsi Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszék főisk. adjunktusa (1950–1960), főisk. docense (1960–1968), főisk. tanára (1968–1982) és a Tanszék vezetője (1974. jan. 1.–1982. júl. 31.). Az MKKE Pécsi Kihelyezett Tagozatának előadó tanára (1971–1977), a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem (JPTE) Közgazdaság-tudományi Kara egy. docense (1977–1983).

  Elismertség

  Általános gazdaságföldrajzzal, az idegenforgalom földrajzával, Ázsia és Amerika természet- és gazdaságföldrajzával foglalkozott, elsősorban a Balaton üdülőhelyeinek gazdaságföldrajzi vizsgálata, a balatoni üdülőkörzet fejlesztési terveinek kidolgozása terén ért el jelentősebb eredményeket. Számos főiskolai tankönyvet írt és szerkesztett.

  Elismerés

  Munka Érdemrend (ezüst, 1974).

  Főbb művei

  F. m.: Adatok a Nyugat-Mecsek löszeinek vizsgálatához. (Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1957)
  Az Amerikai Egyesült Államok természeti és gazdasági földrajza. Egy. doktori értek. (Szeged, 1959)
  Somogy megye mezőgazdasági földrajza. (Földrajzi Közlemények, 1962)
  A Pécsi Kenderfonógyár fejlődése. (Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1963)
  A balatoni üdülőkörzet zöldségellátásának földrajzi problémái. (Földrajzi Értesítő, 1964)
  Általános és ágazati gazdasági földrajz. 2. Főisk. tankönyv. (Bp., 1964; 2. kiad. 1965; 3. kiad. 1966; 4. kiad. 1967)
  Általános és ágazati gazdasági földrajz. 3. Főisk. tankönyv. Bona Imrével. (Bp., 1965; 2. kiad. 1967; 4. kiad. 1970; új kiad. Bona Imrével, Moholi Károllyal. 1972)
  A Balaton-part távlati fejlesztése. Kovács Gézával. (Kaposvár, 1965)
  A Balaton idegenforgalma. (Jelenkor, 1966)
  A Balaton déli – somogyi – partja üdülővendég-forgalmának alakulása. (Földrajzi Értesítő, 1966)
  Die Entwicklung und geographische Verteilung des Fremdenverkehrs in Ungarn unter besonderer Berücksichtigung der Erholungsbezirkes Balaton. (Der Tourismus und seine Perspektiven für Südosteuropa. München, 1971)
  Amerikai Egyesült Államok. (Kontinensek földrajza. 2. Főisk. tankönyv. Bp., 1973)
  Közép- és Kelet-Ázsia. Dél-Ázsia. (Kontinensek földrajza. 1. Főisk. tankönyv. Bp., 1979)
  Általános gazdasági földrajz. Tanárképző főiskolai tankönyv. Szerk. (Bp., 1979)
  A Balaton helye és szerepe Magyarország idegenforgalmában. (Levéltári Évkönyv Kaposvár, 1980)
  A Balaton idegenforgalmának néhány jellemzője. (Földrajzi Értesítő, 1980)
  A Balaton üdülőkörzet idegenforgalmának gazdasági, földrajzi vizsgálata. Kand. értek. (Pécs, 1982)
  Magyarország idegenforgalmának főbb jellemzői, különös tekintettel a férőhely-kapacitás és a vendégforgalom gyarapodásának, összetételének és földrajzi megoszlásának alakulására 1945 és 1975 között. (A Pécsi Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszéke által rendezett Nemzetközi Földrajzi Tudományos Ülésszak előadása. Pécs, 1979. ápr. 19.–20. Szerk. is Lehmann Antallal. Pécs, 1981)
  A Balaton és az idegenforgalom. A természeti környezet és a társadalmi–gazdasági szerkezet, valamint ezek földrajzi kapcsolatrendszere a Balaton térségében. Szerk. Lehmann Antallal. (Pécs, 1985)
  Fonyód helye és szerepe a Dél-Balaton idegenforgalmában. (Fonyód története. Tanulmányok. Szerk. Kanyar József. Fonyód, 1985)
  Kontinensek földrajza. 2. (Bp., 1987; 2. kiad. 1989).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu