Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Gergő Zoltán

  közgazdász

  1905-ig Greiner Zoltán


  Született: 1893. január 16. Szeged
  Meghalt: 1975. augusztus 24. Budapest
  Temetés: 1975. szeptember 4. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét, hamvasztás

  Család

  Sz: Greiner Emil MÁV-tisztviselő, Ausländer Gizella. F: 1927-től Baumgarten Janka, Baumgarten Izsák és Klein Fáni leánya.

  Iskola

  A szegedi piarista gimnáziumban éretts. (1910), Berlinben felsőkereskedelmi iskolát végzett. A közgazdaság-tudományok kandidátusa (1958).

  Életút

  A budapesti Angol–Osztrák Bank Könyvelési Osztályának tisztviselője (1910–1921); közben az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, orosz hadifogságban volt (Irkutszkban és Dauriában, 1914–1920). Az Általános Értékbank és a Stock Motoreke Nehézipari Vállalat (1921–1926), az Újpesti Posztógyár főkönyvelője (1926–1940). A II. vh. után a Nemzeti Segély főtitkára (1945. jan.–okt.), egyúttal az MKP Központi Vezetősége (KV) Gazdasági Bizottságának munkatársa (1945–1948) és a Szikra Nyomdák, Lap- és Könyvkiadók igazgatója (1946. máj.). A Pénzügyminisztérium (PM) Üzemgazdasági Osztályának alapító vezetője (1948–1949), a Közületi Döntőbizottság (1949–1950), a Műszaki Dokumentációs Központ vezetője (1950–1951). A Délpesti Fűszer és Édességkereskedelmi Vállalat (1951–1952), a Dohányértékesítési Vállalat Igazgatási Főosztályának vezetője (1952–1953), a Belkereskedelmi Minisztérium Zöldség és Gyümölcsforgalmi Igazgatóság Tervfőosztályának vezetője (1953), a Kereskedelmi és Közétkeztetési Tudományos Kutató Intézet tud. munkatársa, majd az átszervezés után a Szövosz Közgazdasági Osztályának vezetője (1953–1959). A Szövetkezeti Kutató Intézet vezetője (1959–1963). Az Országos Gazdasági Tanács tagja. A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetemen, az Agrártudományi Egyetemen (ATE) és a Színház- és Filmművészeti Főiskolán a politikai gazdaságtan előadó tanára (1948–1950).

  A Szövetkezeti Tudományos Tanács elnöke.

  A két világháború közötti korszak egyik ismert gazdasági írójaként a Társadalmi Szemle és a kolozsvári Korunk munkatársa, majd a Népszava rovatvezetője (1930-as évek eleje). Lefordította a marxista gazdasági irodalom klasszikusait – többek között – A tőkét is; az I. kötet négy részben, 1934–1937 között jelent meg 2000 példányban (a II. kötet kiadására már nem kerülhetett sor, kéziratban terjedt az illegális munkásmozgalomban. A tőkét Mónus Illés (1888–1944) a Népszaván keresztül próbálta kiadni, ehhez azonban Gergő nem járult hozzá, mert Mónus Illés a szöveget jelentősen meg akarta változtatni. Végül is Gergő Zoltán magánkiadásban adta ki az I. kötetet.). Jelentős szerepet játszott a klasszikus marxista terminológia magyarországi kialakításában. A kommunista Szürke Könyvek c. sorozat alapító szerkesztője (1–13. füzet, 1938-tól; itt jelentek meg Molnár Erik [1894–1966] dolgozatai is Szentmiklósi Lajos álnéven. Sztálin művét Botos Vince álnéven jelentette meg, Gergő maga pedig Nagy Gábor és Kiszely János néven publikált ugyanitt!). Az ország német megszállása után illegalitásba vonult, a nemzeti ellenállás résztvevőjeként elsősorban a magyarországi üzemek, közművek és iparvállalatok vagyontárgyainak Németországba való elhurcolása ellen küzdött. A II. vh. után részt vett több állami vállalat és nagyobb gyár újraindításában, pártmunkában több üzem ideiglenes vezetését is elvállalta. Jelentős szerepet vállalt az Állami Ellenőrző Központ megszervezésében, tíz cukorgyár állami kezelésbe vételében, továbbá kezdeményezte a szerencsejátékok (lottó, lóverseny stb.) racionalizálását. Különösen fontos a tevékenysége az első ötéves terv élelmiszer-ipari részének kidolgozásában, valamint abban, hogy a cukor-, a dohány- és a szeszipari vállalatok átkerültek a könnyűiparhoz. Közgazdász kutatóként elsősorban a szövetkezetek szerepének kutatásával foglalkozott.

  Emlékezet

  Budapesten (Belváros, V. kerület Belgrád rakpart 3.) élt és tevékenykedett, a Farkaréti Temetőben nyugszik.

  Főbb művei

  F. m.: A tőkés termelési mód útja és természete. Nagy Gábor néven. (Bp., 1942)
  A dialektikus és történelmi materializmus alapjai. Sztálin tanulmányának lefordított és átszerkesztett változata Botos Vince néven, Nagy Tamással. (Bp., 1942)
  Világgazdaság és világháború. Nagy Gábor néven. (Bp., 1943)
  Kis közgazdasági enciklopédia. A német nyelvű, haladó szellemű közgazdaság-tudományi munkákban előforduló szakkifejezések népszerű magyarázata. Kiszely János néven. (Bp., 1943)
  Bevezetés a közgazdaságtanba. Kiszely János néven. (Bp., 1943)
  Anglia és az Amerikai Egyesült Államok a piacokért folyó harcban. (Társadalmi Szemle, 1947)
  Közgazdaságtan. Politikai gazdaságtan. A tudományos szocializmus gazdasági alapjainak népszerű ismertetése. (Bp., 1949)
  Az érték, az ár és a nemzeti jövedelem összefüggései. Kand. értek. (Bp., 1953)
  A kommunisták harca a marxista-leninista közgazdasági elmélet terjesztéséért, tisztaságáért. 1929–1944. (Közgazdasági Szemle, 1960)
  Kommunista újságírók a Népszavánál. (Párttörténeti Közlemények, 1962)
  Az illegális kommunista párt harca a budapesti gyárak munkásainak és termelőeszközeinek elhurcolása ellen. (Párttörténeti Közlemények, 1963)
  A Magyar Tanácsköztársaság szövetkezeti tapasztalatai. (Bp., 1964)
  Harc a budapesti gyárak munkásainak és gépeinek elhurcolása ellen. (A szabadság hajnalán. Szerk. Lányi Ernőné, Nagy Eta, Petrák Katalin. Bp., 1965 és Tanúságtevők. 5. Visszaemlékezések a magyarországi munkásmozgalom történetéből. 1944–1948. Bp., 1975)
  A szövetkezetek szerepe a szocialista társadalomban. (Bp., 1966)
  A szövetkezetek felső szervei. (Társadalmi Szemle, 1968)
  ford.: Marx: A tőke. I. köt. A közgazdaságtan bírálata. Megjelent négy részben, az előszót Molnár Erik írta. Ford. Nagy Gábor néven. (Bp., 1934–1937)
  Marx: A politikai gazdaságtan bírálatához. Függelék: Marx „A politikai gazdaságtan bírálatához” című művéről, Engels Frigyes levelezéséből. 1858–1859. Megjelent Marx halálának 70. évfordulóján. Az előszót Czóbel Ernő írta. (Bp., 1953).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1975. aug. 28.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu