Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Pálos István

  közgazdász, statisztikus


  Született: 1913. augusztus 20. Kolozsvár
  Meghalt: 2002. február 11. Budapest

  Család

  Sz: Grandjean Vilma. F: Vida Györgyi.

  Iskola

  Budapesten kereskedelmi érettségi vizsgát (1931), államszámviteli vizsgát tett (1937), a bp.-i tudományegyetemi közgazdaság- tudományi karon doktori okl. szerzett (1944), hites könyvvizsgálói vizsgát tett (1947), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1978).

  Életút

  A Posta Központi Számvevősége díjnoka, tisztviselője (1935–1942), a Közellátási Minisztérium Számvevősége tisztviselője (1942– 1945), az Árcsoport, ill. a Pénzügyi Osztály előadója (1945–1946). Az átszervezés után az Anyag- és Árhivatal Pénzügyi Osztály, majd a Vas-, Bőr- és Szénármegállapító Osztály előadója, főelőadója (1946–1948), az Állami Villamosművek Rt. (ÁVIRT) Pénzügyi és Szervezési Osztályának vezetője (1948–1949), az Erőművek Ipari Központ Pénzügyi Osztályának vezetője (1949–1951). A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Beszámolási Osztálya (1951–1957), Forgalomstatisztikai Főosztálya, ill. Kereskedelmi és Közlekedési Statisztikai Főosztálya vezetője (1957–1978). A Számviteli Képesítő Bizottság elnöke (1954-től). Kereskedelmi és közlekedésstatisztikai szakértő (1975-től). Az ELTE ÁJTK Statisztikai Tanszékén (1965–1968), az MKKE-n és a Külkereskedelmi Főiskolán a külkereskedelmi statisztika előadója (1968-tól). C. egy. docens.

  Alapvető tevékenységet fejtett ki a Központi Statisztikai Hivatal területi szerveinek kialakítása terén, nevéhez fűződik 1957 után a kül- és belkereskedelmi statisztikai kutatások újjászervezése, majd a lakosság fogyasztására és az idegenforgalomra vonatkozó magyarországi statisztika elvi és gyakorlati kérdéseinek kidolgozása. Vezetésével elsőként készültek statisztikai feldolgozások Magyarországon, ill. az ország gazdasági körzeteiben a lakosság anyagi fogyasztására, a különböző kiskereskedelmi és piaci árakra vonatkozóan rendszeres statisztikák. A közlekedési és a külkereskedelmi statisztikai kutatások elindítója, az ezzel kapcsolatos első szakkönyvek szerzője és szerkesztője. Nevéhez fűződik továbbá az ún. ágazati statisztikák fogalmi rendszereinek tisztázása.

  Elismertség

  Az MTA Statisztikai Bizottsága tagja. A Magyar Közgazdasági Társaság Közlekedési Szakosztályának alapító vezetőségi tagja.

  Elismerés

  Munka Érdemrend (arany, 1978).

  Szerkesztés

  A Magyarország címtára (1961 és 1968), a Közlekedési balesetek (1970) és Belkereskedelmi adatok c. KSH-kiadványok szerkesztője (1970–1973).

  Főbb művei

  F. m.: A beszámolási rendszerről. (Statisztikai Szemle, 1952)
  Könyvvitel és statisztika kapcsolata az iparban. (A szocialista statisztika könyvtára. Bp., 1954)
  A tanácsi szervek statisztikai munkája. (Állam és Igazgatás, 1956)
  Közlekedési statisztika. (Bp., 1959)
  Külkereskedelmi indexek. (Statisztikai Szemle, 1959)
  Külkereskedelmi statisztika. 1–2. Gyenge Erzsébettel. (Bp., 1959; 3. átd. kiad. 1974)
  A kiskereskedelmi áruforgalmi statisztika fejlesztési kérdései. (Statisztikai Szemle, 1960)
  Belkereskedelmi statisztika. (Bp., 1963)
  A belkereskedelem fejlődése számokban. 1960–1963. Fenyő Imrével. (Bp., 1964)
  A szállítási teljesítmények a második ötéves terv időszakában. (Közlekedéstudományi Szemle, 1966)
  Idegenforgalmi adattár. 1958–1965. Szerk. (Bp., 1966)
  Az élelmiszerfogyasztási szerkezetre ható változásokkal kapcsolatos egyes kérdések. (Statisztikai Szemle, 1967)
  Az idegenforgalmi statisztikai adatgyűjtés néhány elvi és gyakorlati kérdése. (Idegenforgalmi Tanulmányok, 1967)
  Az áralakulás hatása a fogyasztásra. (Bp., 1968)
  A lakosság fogyasztásának alapadatai, idősorai. Összeáll. (Bp., 1968)
  A szolgáltatás fogalma és hazai meghatározásának problémái. (Statisztikai Szemle, 1972)
  Általános és külkereskedelmi statisztikai példatár. Varga Imrével. (Bp., 1973)
  A szolgáltatások fogyasztásának összefüggései és néhány jellemzője. (Statisztikai Szemle, 1974)
  A szolgáltatások gazdaságtana. Arányi Emillel. (Bp., 1975)
  Közlekedésstatisztika. Szerk. (Bp., 1975)
  A szolgáltatás fogalma és a szolgáltatások fejlődése kapitalista és szocialista viszonyok között. Kand. értek. (Bp., 1976)
  Külkereskedelmi információáramlás, statisztika, elemzés. Pehr Sándorral. (Bp., 1977)
  A tercier szektor fejlettségét meghatározó tényezőkről. (Gazdaság, 1979)
  Szolgáltatások Magyarországon. Arányi Emillel. (Időszerű közgazdasági kérdések. Bp., 1980).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu