Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Kádár János
  Mikita István
  Nagy Imre
  Péter Rózsa
  Rákosi Mátyás

  Pálffy János, tarcsafalvi

  politikus, író


  Született: 1804. január 10. Tarcsafalva, Udvarhelyszék
  Meghalt: 1857. április 13. Tarcsafalva

  Család

  Székely primor családból származott. Sz: Pálffy Elek, Udvarhelyszék pénztárnoka, gagyi Pálffy Anna.

  Iskola

  Iskoláit Székelykeresztúron, majd a kolozsvári unitárius kollégiumban végezte.

  Életút

  Tanulmányai befejezése után belépett a József nádor huszárezredbe; ahol kadét (1828–1830), ill. hadnagy rangfokozatban szolgált (1830–1835). Miután kiderült, hogy álnéven Kossuth Lajos Pesti Hírlapjába dolgozatokat ír, nyugdíjazták (1835). Küsmödön (Udvarhelyszék) élt (1835–1848).

  A reformellenzék ismert képviselője. Katonáskodása idején három társával bejárta Itália nagyvárosait. Küküllő vármegye követeként részt vett az erdélyi országgyűlésen (1841–1844); közben az erdélyi küldöttség képviselőjeként megismerkedett gr. Batthyány Lajossal és gr. Széchenyi Istvánnal (1842. márc.). A forradalom idején, Udvarhelyszék közgyűlésén Magyarország és Erdély uniója mellett elsőként szólalt fel (1848). ő vezette azt a harminc székelyből álló delegációt, amelyet a közgyűlés azért küldött gr. Teleki Józsefhez, Erdély kormányzójához, hogy a rendkívüli európai események miatt összehívja az erdélyi országgyűlést (1848. máj. 29-ére; Telekit erre az országgyűlésre Udvarhelyszék ismét követévé választotta, máj. 2-án). Az erdélyi országgyűlésen, mint vezérszónok ismét kezdeményezte az unió kimondását (1848. máj. 30.). Az első népképviseleti országgyűlésen ismét Udvarhelyszék követe és a Képviselőház erdélyrészi alelnöke (1848. júl. 2-ától). A Magyarország és Erdély unióját kimondó törvényt megerősítés végett Veér Farkassal ő vitte V. Ferdinándhoz. Az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja, pénzügyminisztériumi államtitkár (1848. szept.–1849. jún. 16.), az országos törvényszék első alelnöke (1849. jún. 16.–1849. júl. 21.). A világosi fegyverletétel (1849. aug. 13.) után Kolozs és Szatmár vármegyében bujkált (1849 ősze, utóbb, 1849 okt.-ben önként jelentkezett Haynaunál). A pesti Újépületben tartották fogva (1850. febr. 25.–júl. 4.; az osztrák hadbíróság júl. 4-én halálra ítélte, de Haynau megkegyelmezett neki). Kiszabadulása után előbb Pesten, a Vadászkürt Szállóban lakott (br. Kemény Zsigmonddal, 1850–1851), majd kényszerlakhelyül Sátoraljaújhelyt és Tarcalt jelölték ki számára (1851–1856). Súlyos tüdőbaja miatt engedélyezték, hogy visszatérhessen szülőfalujába (1856), ahol nemsokára elhunyt. Végrendeletében az összes vagyonát – 15 ezer forintot – az Erdélyi Múzeumra, ill. a Magyar Tudós Társaságra hagyta (1857. jan. 20.).

  Irodalmi pályafutása kezdetén Erdődi János álnéven ún. politikai leveleket is írt az Erdélyi Híradóba, majd három kisregénnyel jelentkezett. Az 1840-es évek közepétől jelentős publicisztikai írásokat közölt: a köztársaság, majd az erdélyi unió mellett érvelt. A forradalom és szabadságharc leverése után kezdte el írni különösen értékes naplóját, amelyet testvérének küldött. Emlékirataiban a forradalom és szabadságharc jelentősebb szereplőinek élet- és jellemrajzát dolgozta fel. Több regénye (pl. A Zsadányi család; Tihamér) ill. politikai írása (Eszmetöredékek a keleti ügy körül) kéziratban maradt. Naplóját Jakab Elek ismertette (a Nemzet c. lapban, 1895-ben). Emlékiratait gr. Mikó Imrének adta át, az a Mikó-hagyatékkal az Erdélyi Múzeum tulajdonába került (végül Szabó T. Attila jelentette meg).

  Főbb művei

  F. m.: Kendefi Dénes. Kisreg. (Remény, 1840)
  Tengeri mátkák. Kisreg. (Remény, 1840)
  A síró örvényei. Kisreg. (Nemzeti Társalkodó, 1841)
  Hegyalja. Politikai beszély. (Magyar Sajtó, 1856)
  P. J. naplója. Közzéteszi Jakab Elek. (Nemzet, 1895. 123.)
  Magyarországi és erdélyi urak. Az Erdélyi Szépmíves Céh jubileumi díszkiadása. (Kolozsvár, 1926)
  Magyarországi és erdélyi urak. Sajtó alá rend. Szabó T. Attila. (Erdélyi Szépmíves Céh. Bp., 1939)
  Magyarországi és erdélyi urak. P. J. emlékezései. Sajtó alá rend. Szabó T. Attila. Kibővítette Benkő Samu. (Bp., 2008).

  Irodalom

  Irod.: Pálffi György: A tarcsafalvi Pálffy család. (Genealógiai füzetek, 1907)
  Jancsó Elemér: P. J. feljegyzései kortársairól. (Erdélyi Helikon, 1928)
  Szabó T. Attila: P. J. emlékezései. (Erdélyi Helikon, 1938)
  Szabó T. Attila: Három ismeretlen Pálffy-levél. P. J. emlékezéseinek felfedezése és kiadása. (Nyugat, 1939)
  Deák Imre: P. J. levelei Kazinczy Gáborhoz. (Erdélyi Múzeum, 1943)
  Jancsó Béla: P. J. Kemény Zsigmondja és a Kemény Zsigmond-probléma. (J. B.: Irodalom és közélet. Bukarest, 1973)
  Az Erdélyi Szépmíves Céh írói. (Az Erdélyi Szépmíves Céh emlékkönyve. Összeáll. Tar Károly. Kolozsvár, 1995)
  Sátoraljaújhely lexikona. (Sátoraljaújhely, 2001)
  Egyed Ákos: 1848 erdélyi magyar vezéralakjai. (Marosvásárhely, 2004)
  Urbán Aladár: Magyarországi és erdélyi urak. P. J. emlékezései. (Századok, 2009).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (21), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (104), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (157), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (953), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (314), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (690), meteorológus (14), mezőgazda (125), mezőgazdasági mérnök (103), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (22), műfordító (212), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (46),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu