Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Patek Erzsébet

  régész


  Született: 1918. június 26. Budapest
  Meghalt: 1995. augusztus 11. Budapest

  Család

  Sz: Szentirmay Erzsébet.

  Iskola

  A bp.-i Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumban éretts. (1936), a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1942), a történelem (régészet) tudományok kandidátusa (1963), a művészettörténeti (régészet) tudomány doktora (1988).

  Életút

  A Pázmány Péter Tudományegyetem Magyar Föld Régészete Tanszékén Alföldi András gyakornoka, egyúttal Bécsben kutató ösztöndíjas is (1941–1942). A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tud. segédkönyvtárosa (1942–1946), a Vármúzeum őskori Osztályának muzeológusa (1946–1953), a Művelődési Minisztérium (MM) Múzeumi Főosztályának osztályvezetője, főosztályvezető-helyettese (1953–1955). A Budapesti Történeti Múzeum (BTM) főigazgató-helyettese (1955–1958), az MTA Régészeti Intézet ősrégészeti Osztályának osztályvezető tud. főmunkatársa, egyúttal az Adattár vezetője is (1958–1983), nyugdíjas tud. tanácsadója (1983-tól). Az ELTE BTK őskori Tanszékén a magyarországi kora vaskor előadó tanára (1952-től).

  Tudományos pályafutásának kezdetén római kori régészettel foglalkozott, majd érdeklődése az ősrégészet, elsősorban a kora vaskor felé fordult. Alapvetően új eredményeket ért el a magyarországi urnasíros kultúrák kutatása és periodizációja, elsősorban a Hallstatt-kultúra vizsgálata terén. Ásatásai közül különösen jelentős a bakonyszűcsi halomsír, ill. a neszmélyi temető és telep feltárása. A Pontus-kaukázusi kultúrával kapcsolatban álló leletkör egyik temetőjét Mezőcsát-Hörcsögösön ő tárta fel (1958–1962), majd a Hallstatt-kultúra egyik fontos lelőhelyén, Sopron-Várhely erődített telepén és temetőjében végzett ásatásokat (1972–1978).

  Elismertség

  Az MTA Régészeti Bizottsága titkára (1954–1966), őskori Albizottsága elnöke (1971–1977), tagja (1977–1995). A frankfurti Röhmisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts tagja (1984-től).

  Elismerés

  Munka Érdemrend (ezüst). Rómer Flóris-emlékérem (1982).

  Szerkesztés

  Az Acta Archaeologica szerkesztőbizottságának tagja (1971–1984). A Magyar Régészeti Topográfia munkálatainak irányítója.

  Főbb művei

  F. m.: A pannoniai fibulasírok elterjedése és eredete. Egy. doktori értek. (Bp., 1942)
  Biztosítószerkezettel készített fibulák Pannóniából. (Budapest Régiségei, 1950)
  Koravaskor-kutatásunk néhány problémája. Adatok a Duna-könyök koravaskorának kialakulásához. (Archaeologiai Értesítő, 1955)
  A tököli koravaskori urnatemető. (Budapest Régiségei, 1958)
  Az urnasíros kultúra a Dunántúlon. Kand. értek. (Bp., 1963)
  Die Urnenfelderkultur in Transdanubien. Monográfia. (Bp., 1968)
  Ein Spätbronzezeitliches Grab in Bakonyszücs-Százhalom. (Acta Archaeologica, 1970)
  Ásatások a soproni Várhelyen [Burgstall], 1873-ban. Előzetes jelentés. (Soproni Szemle, 1974)
  A soproni Várhely [Burgstall] őskori földvára kutatásának 1974. évi eredményei. (Soproni Szemle, 1975)
  A Hallstatt-kultúra Sopron környéki csoportja. (Archaeologiai Értesítő, 1976)
  Die Anfänge der Siedlung und des Gräberfeldes von Sopron-Burgstall. (Die Hallstattkultur. Linz, 1981)
  Recent Excavations at the Hallstatt and La Tène Hill-Fort of the Sopron-Várhegy [Burgstall] and the Predecessors of the Hallstatt Culture in Hungary. (British Archaeological Reports. International Series, 1982)
  Die hallstattzeitlichen Glasperlen Transdanubiens. (Savaria, 1982)
  Magyarország legkorábbi vastárgyai és ezek régészeti környezete. (Iparrégészet, 1982)
  A Hallstatt-kultúra kialakulásának előzményei és az idősebb Hallstatt-kultúra a Dunántúlon. Doktori értek. (Bp., 1987)
  A Szabó Győző által feltárt „preszkíta” síranyag. A Füzesabony– Mezőcsát-típusú temetkezések újabb emlékei Heves megyében. (Agria, 1991)
  Westungarn in der Hallstattzeit. (Acta Humaniora, 1993).

  Irodalom

  Irod.: Kalicz Nándor: P. E. 70 éves. (Archaeologiai Értesítő, 1987/88)
  Szilas Gábor: P. E. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
  Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit, Palasik Mária. (Bp., 2010).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu