Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Háy László
  Hevesi Gyula
  Kádár János
  Nagy Magda, K.
  Waldapfel József

  Balikó Zoltán

  evangélikus lelkész


  Született: 1917. augusztus 7. Kőszeg
  Meghalt: 2005. december 15. Pécs

  Család

  Sz: Balikó Lajos ev. lelkész, Stiegler Margit. Öten voltak testvérek, egyik bátyja hősi halált halt a Don-kanyarnál. F: 1943-tól Korompay Ilona. Fia: Balikó Zoltán (1946) orvos, hematológus és Balikó Tamás (1958) színész, rendező; leánya: Balikó Márta (1949) és Balikó Katalin (1950).

  Iskola

  A rákospalotai Könyves Kálmán Gimnáziumban tanult, a bp.-i Fasori Ev. Gimnáziumban éretts. (1935), a pécsi Erzsébettudományi Egyetem soproni Hittudományi Karán lelkészi okl. szerzett, majd Léván lelkésszé avatták (1940).

  Életút

  Az érdi gyülekezet lelkésze (1940–1942), a II. vh.-ban tábori lelkészként szolgált, majd Székesfehérvárott háttérszolgálatos (1942– 1944), mivel megtagadta, hogy felesküdjön Szálasira, a kőszegi katonai alreáliskola lelkésztanárává nevezték ki (1945), a vh. végén amerikai hadifogságban volt (1945–1946). Hazatérése után Monoron segédlelkész, egyúttal a bp.-i egyházmegye ifjúsági lelkésze és a Bibliatanács utazó titkára (1946–1949); közben Jány Gusztáv mellett volt a siralomházban (1946). A Diósgyőr-vasgyári munkásgyülekezet lelkipásztora (1949–1956). Egy egyházi gyűlésen elhangzott felszólalása miatt kivált az egyházi szolgálatból, segédmunkásként dolgozott (ún. aljzatbetonos volt a Borsodi Építőipari Vállalatnál, 1956 tavasza–okt.), a forradalom alatt folytathatta lelkészi munkáját, esperessé nevezték ki (1956. okt.–1958), az Állami Egyházügyi Hivatal követelésére megfosztották megbízatásától (1958 vége), a pécsi ev. gyülekezet lelkésze (1959–1990).

  A pécsi közgyűlés képviselője, a szociális és foglalkoztatási bizottság tagja (SZDSZ, 1990–1994).

  Emlékezet

  Portréját a pécsi Városháza első emeleti tárgyalótermében helyezték el (Bükösdi Géza festménye, 2006).

  Elismerés

  Pro Civitate Díj (1995).

  Főbb művei

  F. m.: A győzelem földjén. (Győr, 1943; 2. kiad. 1944)
  Hősök keresztyények. (Győr, 1943)
  A megrepedt nádat nem töri el. Áhitatoskönyv betegek, szenvedők részére. Írta és összeáll. Cserháti Sándorral. (Bp., 1981; új kiad. 1996)
  Az efezusi levél gyakorlati magyarázata lelkésztársaim és bibliaolvasó testvéreim számára. (Bp., 1985)
  ford.: Luther: Így imádkozzál! Egyszeri útmutató az imádkozásra. (Győr, 1943; 2. kiad. 1944)
  Luther: Hogyan szemléljük Krisztus szent szenvedését? Ford. Véghelyi Antallal. (Bp., 1997).

  Irodalom

  Irod.: Krähling Dániel: B. Z. (Evangélikus Élet, 2006).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (35), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (11), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (158), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (314), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (694), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu