Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Wenckheim Béla, br.

  politikus, miniszterelnök


  Született: 1811. február 16. Pest
  Meghalt: 1879. július 7. Budapest

  Család

  A család 16. sz.-ban élt egyik őse, Wenck Dániel 1559-ben kapott címeres levelet. A birodalmi nemesség, az osztrák örökös lovagi rang megszerzése után Wenckheim József (1733–1803) és öccse, Wenckheim Xavér Ferenc (1736–1794) 1776-ban nyerte el az osztrák, 1781-ben a magyar bárói méltóságot. Sz: Wenckheim József (1778–1830), br. Orczy Terézia (1790–1875). Testvére: Wenckheim József (1809–1869), Wenckheim László (1814–1879), Wenckheim Rudolf (1814–1889) és Wenckheim Krisztina.

  Iskola

  Már 16 évesen Pesten jogot végzett (1827), patvarista (= joggyakornok és ügyvédjelölt; 1827–1828), jurátus (1828–1830), ügyvédi vizsgát tett (1830).

  Életút

  Jurátusként Pozsonyban és Pesten a jogász ifjúság egyik hangadója. Tanulmányai befejezése után Békés vm. aljegyzője (1831–1832), táblabírája (1832–1837), alispánja (1837–1848); közben az országgyűlés egyik követe (1839–1840), s beválasztották a Btk. reformjára kiküldött országos bizottságba (1840). A Főrenditábla tagja (1847–1848), Békés vm. főispánja (1848. ápr.–1849. aug., 1860–1861, 1865–1867). István nádor udvarmestere (1848. jún.–szept.). A kiegyezés után megalakult első, gr. Andrássy Gyula vezette kormányban belügyminiszter (1867. febr. 20.–1869. okt. 21.), majd a király személye körüli miniszter (1871. máj. 19.–1879. júl. 7.), ezzel együtt a Szent István-rend kancellárja. Miniszterelnök (1875. márc. 2.–1875. okt. 20.), Gr. Tisza Kálmán kormányának belügyminisztere (1878. okt. 11.–1878. dec. 5.). A Főrendiház tagja (1869–1878).

  A reformkor egyik meghatározó politikusa, gr. Széchenyi István köréhez tartozott. Részt vett a magyarországi lóversenyzés elindításában, a pesti Nemzeti Casino megalapításában, kezdeményezte a Békésmegyei Gazdasági Egyesület megszervezését. A forradalom és szabadságharc idején, mint főispán jelentős szerepet játszott a Békés vm.-i honvédzászlóalj felállításában. A világosi fegyverletétel után (1849. aug. 13.) bujdosni kényszerült (1850-ben amnesztiát kapott). Az 1860-as években tért vissza újra a közéletbe, rövid miniszterelnökségét csak átmeneti időre, és a választások lebonyolítására vállalta (mint miniszterelnök királyi biztos volt az országgyűlés berekesztésének foganatosítására: 1875. máj. 21–24-én; az országgyűlési választások után, okt. 20-án lemondott posztjáról). Híres volt jótékony adományairól, nagyobb összegekkel támogatta a magyarországi vadászatokat és a kibontakozó hazai sportéletet. Maga és testvérei nevében 2100 koronát adott a Magyar Tudós Társaságnak, a felajánláshoz valamennyi testvére csatlakozott (szintén 2100 koronával, 1860-ban).

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, a körösladányi (Békés m.) családi sírboltban nyugszik. A síremléket a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2006-ban). A magyar kormány megbízásából Ferenc József császár a hazai telivértenyésztés fellendítésére létrehozta az ún. Ötös tenyészbizottságot, s a bizottság által kezelt alap kamataiból Angliában és a kontinensen telivéreket vásároltak, amellyel megalapozták a magyar telivértenyésztést. A bizottság elnöke br. Wenckheim Béla volt. Tiszteletére Fadrusz János elkészítette és felállította bronz és márvány lovas szobrát (Kisbéren, a lovarda épülete előtt, 1901-ben). Körösladányban, a róla elnevezett Wenckheim Béla utcában, a helyi általános iskola előtt mellszobra látható (Györfi Sándor alkotása, 2000; a művész a kápolnában található korabeli gipszszobrokat öntötte bronzba).

  Irodalom

  Irod.: Szathmáry Károly: Br. W. B. (Vasárnapi Ujság, 1862)
  Jókai Mór: Visszaemlékezések a jó W. B.-ra. (Üstökös, 1879)
  Apróságok br. W. B.-ról. (Vasárnapi Ujság, 1879)
  őry G. György: Br. W. B. 5. rajztáblával. (Arad, 1880)
  Göndöcs Benedek: Br. W. B. emlékezete. (Békés-Gyula, 1889)
  Pölöskei Ferenc: W. B. (Magyarország miniszterelnökei. 1848–1990. Bp., 1993)
  D. Nagy András: A Wenckheim család és leszármazottai. Adalékok a bárói ág történetéhez. (Eger, 2000)
  Hankó József: Két évszázad a Wenckheim családdal. (Gyula, 2000).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu