Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Szaniszló Ferenc, tordai

  római katolikus püspök


  Született: 1792. augusztus 2. Szombathely
  Meghalt: 1869. december 13. Bécs

  Család

  Sz: Szaniszló Márton ezüstműves, Ferber Erzsébet.

  Iskola

  A pesti központi papnevelő intézetben (1809–1813), a Pázmáneum tagjaként a bécsi egyetemen tanult (1813–1815), hittudori okl. szerzett (1815) és pappá szentelték (1815. dec. 17.).

  Életút

  A szombathelyi papnevelő intézet (1815–1816), a bécsi felsőbb papképző intézet tanulmányi felügyelője (1816–1819). A szombathelyi papnevelő intézetben az egyháztörténet és az -jog tanára, egyúttal uo. házasságvédő, zsinati vizsgáló és szentszéki bíró (1819–1830). A pesti egyetem hitszónoka és hittanára (1830–1839), a pesti központi papnevelő intézet igazgatója (1839–1844), a Helytartótanácsnál az egyházi ügyek előadója (1844–1848), majd a budai, ill. az enzensdorfi kolostorba vonult (1848–1850). Valóságos belső titkos tanácsos és pápai trónálló (1853-tól). Szombathelyi tb. kanonok (1834– 1835), nagyváradi r. kanonok (1835–1839), solti c. apát (1839-től), szerbiai választott püspök (1844-től). Váradi megyéspüspök (1850–1868; püspökké szentelték: 1851. máj. 25.; betegsége miatt többször megpróbált lemondani: 1861 és 1867; végül IX. Pius pápa felmentette püspöki székéből: 1868. dec. 21.). Lemondása után egy év múlva elhagyta Nagyváradot (1869. dec. 1.), élete utolsó napjait a bécsi kapucinusok kolostorában töltötte.

  Egyházmegyéjében nagy összegeket fordított jótékonysági célokra, nagy alapítványokat tett a szegények javára, ezért a kortársak Pater pauperumnak (= a szegények atyja) nevezték. Támogatta Faludi Ferenc verseinek megjelentetését (1853-ban). A Magyar Tudós Társaságnak 6300 koronát adott (1863-ban).

  Emlékezet

  Kőnyomatos arcképe a Hajnal Albumban (Pest, 1867) jelent meg. Egészalakos ülőszobrát Nagyváradon állították fel (Tóth István alkotása, 1896). Szombathelyen, a mai Szily János utca 8. szám alatt emléktábla őrzi emlékét. A Nagyváradi Egyházmegye konferenciát rendezett emlékére (2009. okt. 17-én).

  Szerkesztés

  A Fasciculi Ecclesiastico-Literarii (1841–1842), ill. a Religo és Nevelés c., első magyar nyelvű katolikus folyóirat, valamint annak melléklapja, az Egyházi Tudósítások szerkesztője (1841–1843).

  Főbb művei

  F. m.: Egyházi beszéde a keresztény hazafiságról … (Bécs, 1818)
  Doctrina religioinis christiano-catholicae … I–IV. köt. (Pest, 1832; 2. jav. és bőv. kiad. 1839–1840; magyarul: 1839–1840; 2. kiad. 1845)
  Egyházi beszéde az emberi nemzet világosságáról és boldogságáról … (Bécs, 1833)
  Szent István első és apostoli magyar király tisztelete és követése … (Pest, 1835).

  Irodalom

  Irod.: Göndöcs Bertalan: Sz. F. nagyváradi püspök. (Vasárnapi Ujság, 1863)
  Sz. F. (Hajnal Album. Pest, 1867)
  Lopussny Gyula Ágost: Tordai Szaniszló Ferenc. (Nagyvárad, 1896)
  Dobri Mária: Sz. F. (Vasi Honismereti Közlemények, 1992)
  Tóth Péter: A Faludi-életmű kiadásairól. (Vasi Honismereti Közlemények, 1994).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu