Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Rimely Mihály János

  bencés szerzetes


  Született: 1793. március 23. Esztergom
  Meghalt: 1865. március 8. Pannonhalma

  Iskola

  Gimnáziumi tanulmányai után belépett a pannonhalmi Szent Benedek-rendbe (1811. okt. 31.), fogadalmat tett (1814), a bécsi egyetemen – a Pázmáneum tagjaként – teológiát tanult (1815–1818), hittudori okl. szerzett és pappá szentelték (1818. szept. 8.).

  Életút

  A győri papnevelő intézet tanulmányi felügyelője (1818–1819), a pozsonyi főgimnázium r. tanára (1819–1822). Pannonhalmán a történelem és az egyházjog tanára és szentszéki jegyző (1822–1830), a bencés rend kőszegi rendházfőnöke és a kőszegi gimnázium igazgatója (1830–1839). A pozsonyi kir. akadémia hittanára (1839–1842), a pannonhalmi Szent Benedek-rend főapátja (1842–1865). Cs. és kir. tanácsos.

  Jelentős szerepet játszott az 1847–1848. évi országgyűlésen, majd a forradalom idején élesen szembeszállt egy új állami, liberális iskolai rendszer, s br. Eötvös József népiskolai törvénytervezete ellen. Ezzel, valamint az egyházi törvénnyel kapcsolatos írásai, ill. történelmi tárgyú dolgozatai kéziratban maradtak. 1860-ban 2100 koronát adott a Magyar Tudós Társaságnak.

  Emlékezet

  Teljes méretű képe (olajfestmény) a pannonhalmi apátságban látható.

  Irodalom

  Irod.: R. M. (Magyar Sion, 1865)
  Zelliger Alajos: Esztergomvármegyei írók. (Bp., 1888)
  Fazekas Csaba: Unatkozó honatyák rajzai 1844-ből. (Gesta, 1999)
  Fazekas Csaba: R. M. pannonhalmi főapát az 1847–1848. évi országgyűlésen. (Győri Tanulmányok, 2000)
  Fazekas Csaba: R. M. pannonhalmi főapát a Batthyány-kormány oktatáspolitikájáról. (Egyháztörténeti Szemle, 2000)
  Fazekas Csaba: R. M. pannonhalmi főapát 1849-ben. (Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. Szerk. Czoch Gábor, Klement Judit, Sonkoly Gábor. Bp., 2008).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu