Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horvát Árpád, ifj.
  Petőfi Zoltán
  Puskás Tivadar, ditrói
  Sándor Móric, szlavniczai és bajnai gróf
  Sándor Móric emlékezete

  Ranolder János Nepomuk

  római katolikus püspök


  Született: 1806. május 16. Pécs
  Meghalt: 1875. szeptember 12. Veszprém

  Család

  Sz: Ranolder Ferenc kesztyűkészítő mester, Hubáts Cecília. Testvére: Ranolder Károly dárdai, majd beremendi plébános.

  Iskola

  A pécsi ciszterci gimnáziumban tanult, a pesti egyetemen bölcseletet, a pesti központi papnevelő intézetben teológiát hallgatott (1824–1828), Magyarsarlóson pappá szentelték (1829. máj. 17.), a bécsi Augustineumban kiegészítő tanulmányokat folytatott (1829–1831), hittudori okl. szerzett (1831).

  Életút

  A pécsi püspöki líceumban a keleti nyelvek tanára, egyúttal uo. alkönyvtárnok és szentszéki ülnök (1831–1841), a pesti egyetemen hitszónok, hittanár és a görög nyelv helyettes tanára és az ókori földrajz, mint rk. tárgy meghívott előadója (1841–1846). A pécsi papnevelő intézet prefektusa és zsinati vizsgálója (1846–1849), a bécsi vallás- és közoktatásügyi minisztérium egyházügyi osztályán teljesített szolgálatot (1849). Pécsi kanonok (1845–1849), apát (1849-től) és veszprémi püspök (1849–1875; kinevezték: 1849. okt. 27.; megerősítették: 1850. jan. 7.; felszentelték: 1850. máj. 12.), valamint a magyar királyné kancellárja. Valóságos belső titkos tanácsos (1854-től), pápai trónálló (1862-től).

  Papi pályája kezdetén részt vett Szepessy Ignác mellett a Szentírás magyar nyelvre fordításában, Hermeneuticae… (1838) c. művét tankönyvként használták. Aktívan részt vett a közéletben, az 1850-es években a konzervatívoknak az 1848 előtti alkotmány visszaállítását célzó memorandumának támogatója, egyik aláírója volt. ő koronázta meg Erzsébet királynét (1867. jún. 8-án). Híres volt jótékony adományairól: 1857-ben a király és a pápa jóváhagyásával lemondott a püspökséget illető úrbéri kárpótlásról (739 793 forint), amelyet jótékony célokra fordított. Alapítványokat hozott létre a pécsi szegény betegek gyógyítására, a veszprémi egyházmegye rászoruló papjai, apácái, iskolái támogatására. Pécsett letelepítette az irgalmas nővéreket, Veszprémben kórházat, zárdát, iskolát építtetett. Badacsony ormára nagy kőkeresztet emelt (Ranolder-kereszt, Badacsonytomajban, 1857. szept. 14-én), s az ő költségén készült el Kisfaludy Sándor sírján az emlékszobor. A Magyar Tudós Társaság számára 1860-ban 6300 koronát adott. – Felismerte, hogy a Dunántúl egyes részein nagy jövője van a bortermelésnek, ezért Csopakon, Badacsonyban, a Somló hegyen és a Hegyalján szőlőket telepített, modern alapokra helyezve a fajtanemesítést. A szőlőtermesztés népszerűsítése érdekében szőlőoltványokat ajándékozott a földműveseknek. Nevéhez fűződik a csopaki bor nemzetközi hírnevének megalapítása.

  Emlékezet

  Budapest székesfőváros részére 100 000 forintot adományozott egy leánynevelő intézet alapítására. A róla elnevezett Ranolder Intézet (1875–1948; ma: Leövey Klára Gimnázium; a gimnázium 2. emeletén emléktábláját is elhelyezték) halála után nyílt meg a Külső-Ferencvárosban (Budapest IX. kerület Gyep utca), utóbb tanítónőképző intézettel is bővült. Veszprém városa hálából az alsóvárosi temetőben sírboltot építtetett számára, ahonnan átvitték a Szent Mihály Székesegyház kriptájába (1991. okt. 10-én), a püspökök temetkezési helyére. Csopakon minden évben, halálának emléknapján (szept. 15.) megemlékeznek életéről és tevékenységéről. Veszprém város önkormányzata Ranolder-emlékérmet és -díszoklevelet alapított (az oktatás és nevelés területén kiemelkedő személyek munkájának elismerésére, 1995?-ben). Veszprémben teret neveztek el róla, ill. az ő nevét vette fel a keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola (2004-ben).

  Szerkesztés

  Az 1840-es években nagy utazásokat tett Nyugat-Európában, tapasztalatairól a Religio c. lapban számolt be (1843–1846: Utazási vázlatok címmel). Arcképe megjelent a Vasárnapi Ujságban (1857 és 1875) és Magyarország és a Nagyvilágban (1875).

  Főbb művei

  F. m.: Hermeneuticae biblicae generalis principia rationalia christiana et catholica. (Quinque-Ecclesia, 1838; 2. kiad. Buda, 1859)
  Sermones sacri auditoribus suis oblati. (Pest, 1842)
  A katholikus anyaszentegyház szertartásai a veszprémegyházmegyei népiskolák számára. (Veszprém, 1851; 2. kiad. 1853)
  Elisabeth – Gisela – Herzogin in Baiern, erste Königin von Ungarn. (Wien, 1854)
  Gruber, Augustin: A hitoktatás gyakorlati kézikönyve Szt. Ágoston szellemében katholikusok számára. I–II. köt. Ford. és ajánlja. (Pest, 1854–1857)
  R. J. veszprémi püspök körlevele az egyházmegye papságához és híveihez. 1865. (Buda, 1866).

  Irodalom

  Irod.: Haas Mihály: Baranya. (Pécs, 1845)
  Mendlik Ágoston: IX. Pius római pápa és a magyar püspöki kar. (Pécs, 1864)
  Kákay Aranyos: Újabb fény- és árnyképek. (Pest, 1866)
  Várady Ferenc: Baranya múltja és jelene. (Pécs, 1896)
  R. J. (Magyarország és a Nagyvilág, 1875; Vasárnapi Ujság, 1875)
  Takács Lajos: R. J. veszprémi püspök élete és munkássága. (A veszprémi egyházmegye múltjából. 14. Veszprém, 1987)
  Tölgyesi József: „Gyenge testében erős lélek lakozott”. Emlékezés R. J.-ra. (Megyei Pedagógiai Körkép, 1992).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (71), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (27), edző (70), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (25), festő (121), festőművész (118), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (100), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (67), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (61), honvédtiszt (21), ifjúsági író (10), iparművész (16), író (921), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (307), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (172), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (178), könyvtáros (65), közgazdász (171), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (681), meteorológus (14), mezőgazda (121), mezőgazdasági mérnök (99), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (201), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu