Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Józan Miklós

  unitárius püspök, költő, egyházi író


  Született: 1869. december 6. Tordatúr, Maros-Torda vármegye
  Meghalt: 1946. január 7. Kolozsvár

  Iskola

  A kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián tanult (1887–1891), egyúttal a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen pedagógiai és irodalomtörténeti előadásokat hallgatott, majd az oxfordi Manchester New College ösztöndíjasa (1892–1895).

  Életút

  Polgárdiban segédlelkész és a helyi felekezeti osztatlan elemi népiskola vezetője (1890–1892); közben missziós utakat tett Baranya, Somogy és Veszprém vármegyékben. Az angliai midlandi Hinckley-ben önálló lelkipásztorként tevékenykedett (1895), Angliából hazatérve gr. Teleki Arvéd drassói házánál gr. Teleki Erik és gr. Teleki Ralph nevelője, angol társalkodója (1895–1896). Torockói (1896–1899), bp.-i lelkész (1899–1902), a Duna-Tiszamenti Unitárius Egyházkör első esperese (1902–1920), püspöki vikárius és az erdélyi unitárius egyházak közügyi igazgatója (1920–1941), Kolozsvárott a magyarországi unitárius egyház püspöke (1941– 1946). Az Egyházi Igazgató Tanács alapító elnöke (1923-tól).

  Az Országgyűlés Felsőházának tagja (az Unitárius Egyház képviselőjeként, 1927–1944). Nemzetközi vallásos kongresszusokon a magyarországi unitárius egyház állandó képviselője. 1925-ben 1 millió koronát adott az MTA-nak.

  Elismertség

  A Budapesti Dávid Ferenc Egylet alapítója (1901).

  Szerkesztés

  A bp.-i Unitárius Értesítő alapító szerkesztője (1922–1932).

  Főbb művei

  F. m.: Eötvös, a gondolkozó. (Keresztény Magvető, 1914)
  Istenháza a mi tisztünk. (Keresztény Magvető, 1915)
  Mit hisznek az unitáriusok? (Bp., 1922)
  A protestantizmus teendői a nemzeti egység megteremtése érdekében. (Bp., 1928)
  A fejedelem és papja. (Bp., 1940)
  Aratás. Írások könyve. (Kolozsvár, 1942)
  Szemtől szembe. Rádiós beszédek és alkalmi előadások. (Kolozsvár, 1943)
  ford.: Carpenter, E. J.: Jézus az evangéliumban és a történelemben. (Kolozsvár, 1904)
  Stopford, B.: A kereszténység és a szociális munka. (Kolozsvár, 1904).

  Irodalom

  Irod.: „Egy az isten”. Beszélgetés J. M. unitárius püspökhelyettessel. (Pesti Napló, 1925. jan. 1.)
  J. M. 40 éves jubileuma. (Keresztény Magvető, 1933)
  J. M. püspök. (Unitárius Közlöny, 1941)
  „Munka, hit, becsület”. Beszélgetés J. M.-sal, az unitáriusok új püspökével. (Pesti Hírlap. 1941. okt. 8.)
  Benczédi Pál: J. M. (Unitárius Élet, 1947)
  J. M. püspök. (Unitárius Élet, 1969)
  Kelemen Miklós: Unitárius elődeinkről… J. M. (Unitárius Élet, 1999).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu