Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Oltványi Pál

  pedagógus, római katolikus pap, író


  Született: 1823. augusztus 1. Szeged
  Meghalt: 1909. január 16. Szeged

  Család

  Sz: Oltványi Ferenc, Puskás Apollónia. Testvére: Oltványi Gáspár (1844–1904) r. k. pap.

  Iskola

  Középiskoláit Temesvárott és Szegeden végezte, majd csanádi egyházmegyei papnövendékként a bécsi Pázmáneumban teológiát tanult (1841–1845), pappá szentelték (1846. ápr.).

  Életút

  Temesvárott a csanádi káptalan jegyzője (1845–1846), Újbesenyőn segédlelkész (1846. ápr.–aug.), a temesvári püspöki levéltár levéltárnoka és szentszéki aljegyzője, ill. irodaigazgató és püspöki titkár (1846–1852), szentszéki ülnök (1852–1854). Földeákon (Csanád vm.) plébános (1854–1873), a szegedi apácaiskolák igazgatója (1873–1900). Csúti c. prépost (1880-tól), pápai titkos kamarás (1882-től). Szeged város törvényhatósági bizottságának tagja (1872-től).

  A forradalom és szabadságharc idején Lonovics József püspök, majd Temesvár ostroma idején Róka József püspöki helyettes mellett Makón, később Fábry Ignác és Csanády Sándor püspökök mellett tartózkodott. A Bach-korszak idején erélyesen védelmezte az egyházmegye és a papság jogait. Az árvíztől többször sújtott faluban, Földeákon új templomot (1857), új iskolát (1861), a temetőben új kápolnát építtetett (1864), ill. az 1863. évi aszály és éhínség idején a plébánián népkonyhát állíttatott fel. Nagybátyja, Oltványi István alapítványából Szegeden leányiskolát és nevelőintézetet létesített (1873-ban, amelyet többször bővített; 1874-ben saját költségén apácák vezetésével újabb háromosztályú ingyenes iskolát állított fel).

  A Magyar Tudós Társaságnak összesen 2400 koronát adományozott (1869–1871), amelynek kamatait Oltványi-alapítványként magyar történelmi művek jutalmazására fordították. Mariazellben megtartott aranymiséje alkalmából a csanádi káptalannál 120 000 koronás alapítványt tett (1896-ban). Halála után 600 kötetes értékes könyvgyűjteménye a szegedi Somogyi Könyvtár állományába került.

  Emlékezet

  1873-tól Tátrafüreden nyaralt, ahol egy forrást is felfedezett (1882-ben, amelyet róla neveztek el; felavatták: 1885. júl. 14-én). A Somogyi Könyvtár könyveiből és leveleiből emlékkiállítást rendezett (Szegeden, 1999-ben).

  Elismerés

  Földeák díszpolgára (1896).

  Szerkesztés

  A szegedi apáczaintézet értesítőjének szerkesztője (I–XX. füzet, 1878–1900).

  Főbb művei

  F. m.: Erläuterungen über das erste Programm des Lyceal-Gymnasiums zu Temesvár. (Temesvár, 1851)
  Vegyes házasságok és az új polgári törvénykönyv. (Temesvár, 1854)
  Privilegium fori és az új polgári s büntető codex. (Temesvár, 1854)
  Mennyország királynéja. Salve Regina. Népszerűleg magyarázta. (Pest, 1857)
  Vegyes házasságok. (Temesvár, 1857)
  A csanádi püspöki megye birtokviszonyainak története. (Szeged, 1867)
  A római katholikus egyház és a parlament Magyarországban. (Temesvár, 1871)
  Tájékoztató útmutatás a kereseti jövedelemadónak bevallása és fellebbezése iránt. (Temesvár, 1876; 3. bőv. kiad. 1877)
  A jeruzsálemi Szent Sír és lovagrendjének rövid története. (Temesvár, 1882)
  Földeák község történelme. (Makó, 1883)
  A népoktatási ügy Magyarországban a múlt és jelen időben. (Temesvár, 1884)
  Szeged, a nagy katholikus város egyik nyílt sebe. (Temesvár, 1884)
  Szegedi különlegességek. (Temesvár, 1886)
  Játékok és szavalmányok tanulók számára. I–II. füz. (Temesvár, 1885–1890)
  Tájékozás a kegyúri jog iránt. (Temesvár, 1886)
  Fenyőfa, mint karácsonyfa. (Temesvár, 1886)
  A szegedi plébánia és a t. piarista atyák szegedi krónikája. (Temesvár, 1886)
  Salve Regina, a mennyország királynéjának tiszteletére elmélkedések május hó minden napjára. (Temesvár, 1893)
  Tátrafüredi emlék. (Temesvár, 1901).

  Irodalom

  Irod.: O. P. prépostnak a szeged-alsóvárosi tanyai iskolák javára tett jubiláris alapítványa. Kiadta Oltványi Ottó. (Szeged, 1909)
  Komoly Pál: O. P. életének és munkásságának története. (Szeged, 1998)
  Takó Edit: A könyvtárgyarapító prépost. In memoriam O. P. (Szeged [folyóirat], 1999).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu