Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Háy László
  Hevesi Gyula
  Kádár János
  Nagy Magda, K.
  Waldapfel József

  Balázs Péter

  levéltáros, történész


  Született: 1922. november 9. Kiskunhalas
  Meghalt: 1991. október 23. Budapest

  Család

  Sz: Halász Mária. Apja földműves napszámos volt. F: 1954-től Dobszay Ida középiskolai tanár. Fia: Balázs Péter (1958. nov. 11.) és Balázs Győző (1963. szept. 2.). Testvére: Balázs János (1921–) könyvtáros és Balázs Irén (1931–).

  Iskola

  A kiskunhalasi gimnáziumban éretts. (1942), a Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1948), az ELTE BTK-n levéltáros okl. szerzett (1950), a történelemtudományok kandidátusa (1979).

  Életút

  A csepeli Jedlik Ányos Gimnázium r. tanára (1948–1949), a Magyar Országos Levéltár gyakornoka (1949–1950), a Győr-Sopron Megyei Közlevéltár igazgatója (1950–1952). A Levéltárak Országos Központjában, ill. a Levéltári Igazgatóságon a dunántúli levéltárak szakreferense (1952–1978), a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosa és a Reprográfiai Osztály vezetője (1978–1979), az Új Magyar Központi Levéltár főigazgató-helyettese (1979–1984).

  Helytörténettel, elsősorban Győr és környéke újkori történetével, társadalom-, gazdaság- és ipartörténetével, az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc és az 1918-as forradalmak győri vonatkozásaival, ill. általános levéltári kérdésekkel fogl. Többször végzett hungarica-gyűjtéseket külföldi levéltárakban: a Vatikáni Titkos Levéltár anyaga alapján kiadta Viale Prelà bécsi pápai nunciusnak az 1848–1849-es magyarországi eseményekkel kapcsolatos jelentéseit. Részt vett a magyar levéltárügy szakmai- metodikai irányításában, jelentős szerepet vállalt fejlesztési elveinek kidolgozásában.

  Elismertség

  A Magyar Történelmi Társulat igazgató-választmányának tagja (1975-től). A Levéltári Tanács titkára (1974-től).

  Elismerés

  Szocialista Kultúráért (1971), Munka Érdemrend (ezüst, 1976).

  Szerkesztés

  A Levéltári Szemle felelős szerkesztője.

  Főbb művei

  F. m.: A területi levéltárakban található feudáliskori összeírások katalógusának elkészítése. (Levéltári Híradó, 1957)
  Győr társadalma a polgári forradalom előtt. (Történeti statisztikai évkönyv, 1960)
  A „magyar Marseille”. Társadalmi harcok Győrött és Győr megyében. (Arrabona, 1961)
  Győr megyei parasztmozgalmak 1848-ban. – A „vérvörös csütörtök” győri eseményei. (Arrabona, 1962)
  Az első győri iparműkiállítás 1846-ban. (Arrabona, 1963)
  Les archives d’état de Hongrie en 1962. (Bp., 1963)
  Győr város történetének kérdései. Győr a feudalizmus végén. (Levéltári Szemle, 1964)
  Egy kereskedőcsalád élete és üzleti tevékenysége Győrött a 19. század közepén. (Történeti Statisztikai Évkönyv, 1965–1966)
  A magyar levéltárügy. 1945–1969. Adatok a huszonöt éves fejlődés történetéhez. (Levéltári Közlemények, 1970)
  Lukács Sándor. (Petőfi és kora. Bp., 1970)
  Viale Prelà bécsi pápai nuncius jelentései az 1848-as magyar forradalomról. (Levéltári Közlemények, 1974)
  A céhrendszer problémái Győrött a XIX. század első felében. (Arrabona, 1976)
  Guide to the Archives of Hungary. Szerk. (Bp., 1976)
  Zichy Ottó és liberális társai a győri és a mosoni megyegyűléseken. 1843–1847. (Győr, 1979)
  Győr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején. Kand. értek. is. (Bp., 1980)
  Magyarország levéltárai. Szerk. (Bp., 1983)
  A megyei városok iratanyaga a Horthy-korszak utolsó éveiben és a frontvonal áthaladása idején. 1–2. (Levéltári Szemle, 1988)
  Teleki Pál miniszterelnök kezdeményezése 1939-ben a magánlevéltárak helyzetének rendezésére. Dokumentumok az 1947. évi XXI. tc. előkészítésének történetéhez. (Levéltári Szemle, 1990)
  A VKM „repülő bizottságának” szemleútja 1945 augusztusában a nyugat-dunántúli könyvtári, levéltári és muzeális értékek kárának felmérésére és védelmének megszervezésére. (Levéltári Szemle, 1991)
  A levéltárügy rendezéséről szóló 1947. évi XXI. tc. útja Sopron vármegye kezdeményezésétől az 1947. évi kihirdetésig. (Levéltári Közlemények, 1993).

  Irodalom

  Irod.: Dóka Klára: B. P. (Levéltári Szemle, 1992)
  Bélay Vilmos: B. P. (Levéltári Közlemények, 1992).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (35), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (11), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (158), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (314), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (694), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu