Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Bessenyei György

  irodalomtörténész, szerkesztő


  Született: 1928. december 22. Békés
  Meghalt: 1987. június 10. Budapest

  Család

  Sz: Bessenyei Béla (†1947) középiskolai tanár, Kiss Márta. F: Bródy Izabella. Fia: Bessenyei András (1957. nov. 16.).

  Iskola

  Az ELTE BTK-n - az Eötvös Collegium tagjaként – magyar szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1952), az irodalomtudományok kandidátusa (1964).

  Életút

  Az ELTE BTK Magyar Irodalom Tanszék, ill. 20. sz.-i. Magyar Irodalmi Tanszék gyakornoka (1952–1953), tanársegéde (1953–1961), egy. adjunktusa (1961–1970?), egy. docense, majd az Egyetemi Könyvtár munkatársa (1970?–1987). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1959–1961).

  A századelő és a 20. sz. magyar irodalmi mozgalmaival, a magyarországi szocialista irodalom kialakulásával, keletkezésének előzményeivel foglalkozott. Elsősorban az Ady Endre költészete körül kialakult irodalomelméleti vitákat vizsgálta. Részt vett Ady Endre összes műveinek kritikai kiadása munkálataiban. Számos egyetemi segédkönyv (szöveggyűjtemények) összeállítója és szerkesztője.

  Főbb művei

  F. m.: Ady fogadtatása. (Irodalomtörténet, 1962)
  Ady és a Nyugat. Irodalmi viták Ady és a Nyugat körül. Kand. értek. (Bp., 1964)
  A Népszava vitája Ady Endréről és a modern magyar irodalomról. (Magyar Tudomány, 1965)
  szerk.: Gorkij: Az anya. I–II. köt. Ford. Görög Imre. Az utószót írta. Ill. Würtz Ádám. (Kincses Könyvek. Bp., 1961)
  Bóka László: Könyvek, gondok. Vál. tanulmányok és jegyzetek. Vál., szerk., a bibliográfiát összeáll. A bevezetőt Ortutay Gyula írta. (Bp., 1966)
  Jókai Mór: A huszti beteglátogatók. Történelmi elb.-ek. – Jókai önmagáról. Válogatás az író önéletrajzi feljegyzéseiből. Vál., szerk., az utószót írta. Ill. Urbán László. (Bp., 1975; Ill. Bánfalvy Ákos. 2. kiad. 1982)
  Szántó György: A tibeti biblia. Elb.-ek. Szerk. B. Gy., az utószót írta Fried István. (Bp., 1975)
  Szárnyatlan madár. Antológia XX. századi prózairodalmunkból. Vál., szerk., az előszót írta. Kondor Lajos rajzaival. (Bp., 1976)
  Darvas József: A törökverő. Szerk., az utószót írta. (Kozmosz könyvek. Fiatalok könyvtára. Bp., 1976)
  Tamási Áron: Virágos veszedelem. (Bp., 1979)
  szöveggyűjteményei: Magyar irodalmi szöveggyűjtemény. I. Szöveggyűjtemény a XX. század irodalmából. 1–2. Koczkás Sándorral. (Bp., 1963)
  Szöveggyűjtemény. Cikkek, tanulmányok, kritikák a XX. századi magyar irodalom történetéből. 1–2. Összeáll. Paál Rózsával, Pálmai Kálmánnal. (Bp., 1965)
  Szöveggyűjtemény. Cikkek, tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. Összeáll. Paál Rózsával, Pálmai Kálmánnal. (Bp., 1966)
  Szöveggyűjtemény. Cikkek, tanulmányok a XX. századi magyar verstan, stilisztika és verselemzés problémáiból. Összeáll. Paál Rózsával, Pálmai Kálmánnal. (Bp., 1967)
  Szöveggyűjtemény. Cikkek, tanulmányok a XX. századi irodalom történetéből. 1–2. Összeáll. Paál Rózsával, Pálmai Kálmánnal. (Bp., 1969).

  Irodalom

  Irod.: Irodalomkritikái a Kortársban (1958–1969) és a Társadalmi Szemlében jelentek meg (1965–1970).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu