Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barkóczi Ilona
  Barkóczi László
  Huszár Tibor
  Lilla emlékezete 2.
  Ormos Mária

  Waldapfel József

  irodalomtörténész


  Született: 1904. október 28. Budapest
  Meghalt: 1968. február 14. Budapest

  Család

  Sz: Waldapfel János (1866-1935) pedagógus, tanügyi író, Weiss Anna (†1920). Testvére Waldapfel Eszter (1906-1968) történész, könyvtáros, Trencsényi-Waldapfel Imre (1908-1970) klasszika-filológus, az MTA tagja és Waldapfel László (1911-1942) matematikus.

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1958. nov. 28.

  Életút

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1925), m.-latin szakos tanári okl. szerzett (1926), az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1958. nov. 28.). - Az Orsz. Rabbiképző Int. gimn.-ának r. tanára (1926-1944), a bp.-i középisk. tanárképző int. int.-i tanára (1946-1949), a Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE BTK I. sz. Irodalomtörténeti Tanszék, ill. a M. Irodalomtörténeti Int. ny. r. tanára (1949-1952), egy. tanára (1952-1968) és a tanszék vezetője (1949-1968).Régi m. irodalommal, elsősorban a reneszánsz és a felvilágosodás m. irodalmával, Katona József munkásságával fogl. Jelentős eredményeket ért el Pesti Gábor, Heltai Gáspár és Balassi Bálint életművének az összehasonlító irodalomtudomány módszereivel történő vizsgálata terén, kimutatta ezen szerzők műveinek olasz, horvát, lengyel és szerb kapcsolatait. A korai szovjet irodalom, ill. annak mo.-i recepcióját és M. Gorkij munkásságát is vizsgálta. Műfordítóként elsősorban klasszikus latin költőket tolmácsolt, különösen jelentősek Horatius-fordításai (1935). Álneve: Trencsényi József.

  Főbb művei

  F. m.: Balassi Bálint költeményeinek kronológiája. Irodalomtörténeti Füzetek Budapest,1927; Katona elsõ történeti drámái. Irodalomtörténeti Közlemények h.n.,1933; Heltai Gáspár forrásai. Irodalomtörténeti Füzetek Budapest,1934; Balog István egykorú Karagyorgye-drámája és a szerb színészet kezdetei. Budapest,1934; Ötven év Buda és Pest irodalmi életébõl. 1780-1830. Budapest,1935; Balassi, Credulus és az olasz irodalom. Irodalomtörténeti Füzetek Budapest,1938; Katona József. In: Magyar Írók Budapest,1942; A krakkói egyetem és a magyar és lengyel szellemi élet. Egyetemes Philologiai Közlöny 1946; Elvtárs. Magyar nyelvõr 1948; Forradalom elõtt. Budapesti tollrajzok és életképek Petõfi korából. Budapest,1948; Az igazi Csokonai. Irodalomtörténet h.n.,1949; A XIX. század költõi. Budapest,1949; Irodalomtörténetírásunk helyzete és feladatai. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei 1952; A magyar irodalom a felvilágosodás korában. Budapest,1954; Irodalmi tanulmányok.Budapest,1957; A magyar irodalom a felvilágosodás korában. Budapest,1957; Makszim Gorkij. Magyar Tudomány 1958; Gorkij és Madách. Irodalomtörténeti Füzetek. Új sorozat Budapest,1958; Komját Aladár helye irodalmunk történetében. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei h.n.,1960; Szocialista kultúra és irodalmi örökség. Budapest,1961; Bánk bán. 1946; Vörösmarty Mihály válogatott művei. Budapest,1950; József Attila összes művei. Budapest,1952; Horatius-fordítások. Budapest,1935; Az irodalomról. Budapest,1949;

  Irodalom

  Irod.: Szauder József:W. J. Magyar Tudomány 1968; Horváth Károly:W. J. Irodalomtörténeti Közlemények 1968; Wéber Antal:W. J. Kritika 1968; Köpeczi Béla Pándi Pál Tolnai Gábor:Búcsú W. J.-tõl. MTA I. Osztálya Közleményei 1968; A W. J.-ülésszak elõadásai. Irodalomtörténet 1978; E. Fehér Pál:Egy tudós emlékezete. Népszabadság 1979; W. J. In: Születtem. Magyar tudósok önéletrajzai Budapest,2003; Swidersky Erika:W. J. Irodalomismeret h.n.,2004;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (33), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (47), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (56), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (102), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (33), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (945), irodalomtörténész (272), jezsuita szerzetes (11), jogász (310), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (66), közgazdász (181), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (686), meteorológus (14), mezőgazda (123), mezőgazdasági mérnök (101), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (86), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu