Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Háy László
  Hevesi Gyula
  Kádár János
  Nagy Magda, K.
  Waldapfel József

  Vendl Aladár

  geológus


  Született: 1886. november 18. Ditró, Csík vármegye
  Meghalt: 1971. január 9. Budapest

  Család

  Testvére Vendel Miklós (1896–1977) és Vendl Mária (1890–1945) geológusok.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen természetrajz–vegytan szakos tanári okl. (1908), bölcsészdoktori okl. (1911), a technikai geológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1914), az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.; r.: 1931. máj. 15.; t.: 1945. máj. 30.; ismét r.: 1949. okt. 31.).

  Életút

  A József Műegyetem Ásvány- és Földtani Tanszék tanársegéde (1908–1912), a M. Áll. Földtani Int. kutató-geológusa (1912–1921), osztálygeológusa (1921–1927). Az I. vh.-ban az orosz fronton harcolt (1914–1915), orosz hadifogságban volt (1915–1918). Hazatérése után, a Tanácsköztársaság idején az ún. Marx–Engels Munkásegyetemen a geológia r. tanára (1919). A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1914–1922), a József Műegyetemen, ill. a BME-n az ásvány- és földtan c. ny. rk. (1922–1927), ny. r. tanára (1927–1952), egy. tanára (1952–1960) és az Ásvány- és Földtani Tanszék vezetője (1950–1960); közben a Vegyészmérnöki és Egyetemes Oszt. (1933–1934), a Gépész- és Vegyészmérnöki Oszt. dékánja (1935–1936), majd a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem rektora (1940–1941). A Felsőház tagja (1936–1944). – Klasszikus kőzettannal, elsősorban üledékes kőzetekkel, s az ezzel összefüggő hidrológiai kérdésekkel fogl. Mo.-on elsőként vizsgálta az üledékes kőzeteket, ill. elsőként folytatott homokelemzéseket vegyvizsgálatokkal. Elemezte és feldolgozta a Stein Aurél által Közép-Ázsiában összegyűjtött homokmintákat, részt vett a Böckh Hugó vezette olajkutatásokban, ill. Papp Simonnal és Pávai Vajna Ferenccel a mo.-i szénhidrogén-kutatás elindítója. Az 1920-as években elsősorban Zala, Baranya és Szatmár-Bereg vm.-kben folytatott kutatásokat. Élete utolsó szakaszában Bp. talajvizével, ill. ezzel összefüggésben a főv. ásvány- és gyógyvizeinek vizsgálatával fogl., kezdeményezte Bp. gyógyforrásainak közös védőterületét. Feldolgozta a Magyarhoni Földtani Társulat történetét. Tiszteletére ~-emlékérmet alapítottak. – Az MTA másodelnöke (1943. máj. 4.–1945. okt. 29.). Az MTA Hidrológiai Biz. elnöke (1950-től). A Szt. István Akad. tagja (r.: 1927-től). A Magyarhoni Földtani Társulat elnöke (1932–1940), t. tagja (1940-től). A M. Hidrológiai Társulat elnöke (1941–1944). A londoni geológiai társaság t. (1925-től), a finn geológiai társaság l. tagja (1935-től). – Az MTA Nagyjutalma (1934), Szabó József-emlékérem (1936), Kossuth-díj (1948), Munka Érdemrend (1956; arany, 1966).

  Főbb művei

  F. m.: A Stein Aurél gyűjtötte közép-ázsiai homok- és talajminták ásványtani vizsgálata. (Magyar Földtani Intézet Évkönyve, 1913)
  A Velencei-hegység geológiai és petrográfiai viszonyai. (Magyar Földtani Intézet Évkönyve, 1914)
  Magnetitgnájsz a Sebes völgyében. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1923. jan. 22.; Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1923)
  A magyarországi riolittípusok. (Bp., 1927)
  Geológiai kirándulások Budapest környékén. Schafarzik Ferenccel. (Bp., 1929)
  A kiscelli agyag. (Magyar Földtani Intézet Évkönyve, 1932)
  A Szászvárosi- és Szebeni-havasok kristályos területe. (Bp., 1932; németül is)
  A Cserhát piroxénandezitjeiről. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1933)
  A Bözsöny-hegység néhány löszéről. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1935)
  Ásványtan. I–II. Mauritz Bélával. (Bp., 1942)
  Budapest gyógyforrásai közös védőterületének tervezete. (Bp., 1944)
  A budapesti keserűvizestelepek hidrogeológiája. (Bp., 1948)
  Geológia. I–II. Egy. tankönyv. (Bp., 1952; 4. átd. kiad. 1962–1963)
  A százéves Magyarhoni Földtani Társulat története. (Bp., 1958).

  Irodalom

  Irod.: Szádeczky-Kardoss Elemér: V. A. (Magyar Tudomány, 1971)
  Vitális György: V. A. (Hidrológiai Közlöny, 1971)
  Bidló Gábor: V. A. emlékezete. (Földtani Közlöny, 1971)
  Bidló Gábor: V. A. (Évfordulóink a műszaki és természettudományokban, 1986)
  Bidló Gábor: A három Vendl-testvér a XX. századi magyar földtani tudományok kiemelkedő képviselői. (Földtani Közlöny, 1999)
  Papp Gábor: A magyar topografikus és leíró ásványtan története. (Miskolc, 2002).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (35), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (11), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (158), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (314), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (694), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu