Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Vári Rezső

  klasszika-filológus, bizantinológus

  1890-ig Weisz


  Született: 1867. december 5. Buda
  Meghalt: 1940. május 17. Budapest

  Iskola

  A bp.-i II. ker.-i r. k. főgimn.-ban éretts. (1885), a bp.-i tudományegyetemen görög–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1889), a classica-philologica bevezető- és segéddisciplinái tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1897), az MTA tagja (l.: 1906. márc. 23.; r.: 1926. máj. 6.).

  Életút

  A bp.-i I. ker.-i (1891-1908), a bp.-i II. ker.-i főgimn. r. tanára (1908–1913); közben áll. ösztöndíjjal angol, francia, német és olasz könyvtárakban (1891–1892), MTA-ösztöndíjjal Olaszo.-ban (1894–1895) és Spanyolo.-ban folytatott kutatásokat (1896), beutazta Görögo.-ot (1899, 1901), ill. Bernben (1908) és Párizsban kutatott (1910). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1897–1906), a klasszika-filológia c. ny. rk. tanára (1906-1913), a római M. Történeti Int. titkára, igh.-e (1913–1923), egyúttal a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemen (1918–1919), ill. a Bp.-re menekült pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemen a klasszika-filológia ny. r. tanára (1919–1923) és a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettud. Kar dékánja (1921–1922). A Pázmány Péter Tudományegyetemen a klasszika-filológia (1923–1933), a görög filológia ny. r. tanára (1933–1935). – Tud. pályafutásának kezdetén klasszika-filológiai és klasszika-filológiai módszertani kutatásokkal fogl.; folytatta és kiegészítette mestere, Ábel Jenő homéroszi himnuszokra és a Nikandrosz-szkholionokra vonatkozó megállapításait. Később érdeklődése a bizantinológia felé fordult, alapvető jelentőségű eredményeket ért el a m. történelem bizánci forrásainak vizsgálata terén, ezzel kapcsolatos forráskiadói tevékenysége is értékes. – A Bp.-i Philologiai Társaság tagja (1886-tól), első titkára (1905–1910), t. tagja (1935-től). A Parthenon Egyesület t. tagja és társelnöke. Az athéni Bizantinológiai Társaság tagja. – A Byzantinische Zeitschrift mo.-i referense (1902–1925). A Sylloge Tacticorum Graecorum szerkesztője (1917-től).

  Főbb művei

  F. m.: De digammo in hymnis Homericis quaestiones. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1889)
  Scholia Vetera in Nicandri Alexipharmaca. Sajtó alá rend. (Bp., 1891)
  Bölcs Leó császárnak a hadi taktikáról szóló munkája. (Bp., 1898)
  Latin nyelvtan. Katona Lajossal. (Bp., 1898)
  Incerti scriptoris byzantini seculi X. Liber de re militari. (Leipzig, 1901)
  A classica-philologia encyclopaediája. (Bp., 1906)
  Bölcs Leó Taktikájának XVIII. fejezete. Ford., sajtó alá rend. (A magyar honfoglalás kútfői. Szerk. Pauler Gyula, Szilágyi Sándor. Bp., 1900; hasonmás kiad.: 1995; 2000)
  A ciliciai Oppianus Halieutikájának kézirati hagyománya. I–II. (Bp., 1908–1912; Az I. rész bevezetője akadémiai székfoglaló is, elhangzott: 1907. márc. 4.; megjelent kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1907)
  A ciliciai Oppianus Halieutikájának kézirati hagyománya. I–II. (Bp., 1908–1912)
  A görög tudomány az ókorban. (Bp., 1911)
  Történeti intézetek Rómában. (Bp., 1916)
  Leonis imperatoris Tactica. I–II. Sajtó alá rend. (Bp., 1917–1922)
  Klasszika-filológiánk. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1927. márc. 28.; Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. 24. köt. Bp., 1927)
  Onasandri Strategicus. Sajtó alá rend. Korzenszky Eleonórával. (Bp., 1935).

  Irodalom

  Irod.: Moravcsik Gyula: Rudolf Vari. (Byzantinische Zeitschrift, 1940)
  Moravcsik Gyula: V. R. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1941)
  Marót Károly: A klasszika-filológia mai állása Magyarországon. (Szellem és Élet, 1943).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu