Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Vandrák András

  pedagógus, filozófus


  Született: 1807. január 24. Csetnek, Gömör vármegye
  Meghalt: 1884. szeptember 14. Eperjes, Sáros vármegye

  Család

  Sz: András gazdatiszt, Choma Zsuzsánna.

  Iskola

  Az eperjesi koll.-ban tanult (1819–1828), Tiszolcon papjelölti és tanárképesítő vizsgát tett (1828), a jénai egyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1831). Az MTA tagja (l.: 1847. dec. 23.).

  Életút

  Az eperjesi ev. koll. h. tanára (1831–1833), bölcseleti tanára, egyúttal a filozófia, a lélektan, a latin és m. irodalom r. tanára (1833–1884). Trencsén (1845), Árva (1847) és Sáros vm.-k táblabírája (1848). – Filozófiai etikával, erkölcstannal fogl., az első m. nyelvű lélektani tankönyvek szerzője. A 19. sz. egyik jeles pedagógusaként magánneveléssel fogl.: a Kubinyi, a Thuránszky, a Dessewffy, a Baloghy, a Máriássy és a Szirmay családok nevelőjeként is tevékenykedett. Részt vett az 1842. évi acsai egyetemes tanügyi értekezleten, majd jelentős szerepet játszott a mo.-i protestáns gimn.-ok szervezetének kidolgozásával. 1883. szept. 15-én ülte meg az eperjesi koll. félszázados tanári működésének ún. örömünnepét. – A jenai egyetem tb. doktora (1858: ebből az alkalomból Arany János versben üdvözölte: Tanári jubileumra).

  Főbb művei

  F. m.: Lelkileges embertan, vagyis physicai anthropologia kézikönyvül oskolák számára. (Eperjes, 1841; 3. átd. és jav. kiad. Lélektan címmel, 1863)
  A philosophiai ethika elemei. (Lőcse, 1842; 2. átd. kiad. Bölcseleti erkölcstan címmel, Eperjes, 1865)
  Elemi logika. (Eperjes, 1844)
  Fries Jakab bölcsészere. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1849. jún. 4. és júl. 2.; újonnan kiadta Beöthy Ottó, Valóság, 1984)
  Tiszta logika. (Eperjes, 1861; 3. teljesen átd. kiad. 1867)
  Bölcseleti jogtan. Észjog. (Eperjes, 1864)
  Magyarhoni evangelikus gymnasiumok szervezése. (H. n., 1870).

  Irodalom

  Irod.: Vécsey Tamás: Emlékbeszéd V. A. felett. (Bp., 1886)
  Emlékünnepély, melyet V. A. emlékezetére ült az eperjesi Collegium. (Eperjes, 1886)
  Mayer András: V. A., az eperjesi ev. kollégium tanára. (Bp., 1911)
  Szelényi Ödön: V. A., mint pedagógus. (Magyar Paedagogia, 1916)
  Szelényi Ödön: V. A. paedagogiai iratai. (Magyar Paedagogia, 1917)
  Mészáros András: V. A. filozófiai rendszere. (Pozsony–Bp., 1980)
  Mészáros András: V. A. (Vigilia, 1984).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu