Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Vályi Gyula

  matematikus


  Született: 1855. január 25. Marosvásárhely, Marosszék
  Meghalt: 1913. október 13. Kolozsvár

  Család

  Régi erdélyi nemesi családból származott. Sz: Vályi Károly Marosvásárhely törvényszéki bírája, Dósa Ráchel, a marosvásárhelyi Református Kollégium első jogi professzorának, Dósa Gergelynek a leánya. Testvére: Vályi Gábor (1844–1926) jogász, statisztikus.

  Iskola

  A marosvásárhelyi református kollégiumban éretts. (1873), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1877), bölcsészdoktori okl. (1880), a mennyiségtani természettan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1881); közben állami ösztöndíjjal a berlini tudományegyetemen tanult (1877–1879). Az MTA tagja (l.: 1891. máj. 8.).

  Életút

  A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a mennyiségtani természettan magántanára (1881–1884), ny. rk. (1884–1887), az elemi matematika ny. r. tanára (1887–1911).

  Analízissel, geometriai és számelméleti kutatásokkal, ún. projektív geometriával foglalkozott, elsősorban a háromszögek és tetraéderek vizsgálatában ért el jelentősebb eredményeket. Nagy érdemeket szerzett Bolyai János munkásságának megismertetésében. Végrendeletében 10 000 koronát adott az MTA-nak.

  Főbb művei

  F. m.: A másodrendű partialis differentialis egyenletek elméletéhez. Egy. doktori értek. (Kolozsvár, 1880)
  Többszörösen perspektív tetraéderek. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1886)
  A négyzetes alakok tanához. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1887)
  A harmadrendű görbék elméletéhez. – A másodrendű felületek osztályozása. Részben akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1891. okt. 19.; Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1890)
  A negyedrendű és elsőfajú térbeli görbékről. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1892)
  Többszörösen lineáris tetraéderek a negyedrendű és elsőfajú térbeli görbén. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1893)
  Polárreciprok tetraéderekről. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1894)
  Többszörös involúció. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1894–1896)
  Többszörös poláris reciprocitás a síkban. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1898)
  A talpponti háromszögekről. (Bp., 1901)
  Über die Fusspunktdreiecke. (Monatshefte für Mathematik und Physik, 1903)
  A másodrendű partialis differentialis egyenletek elméletéhez. (Mathematikai és Physikai Lapok, 1906).

  Irodalom

  Irod.: Réthy Mór: V. Gy. l. tag emlékezete. (Bp., 1915)
  Oblath Richárd: V. Gy. (Matematikai Lapok, 1956)
  Weszely Tibor: 125 évvel ezelőtt született V. Gy. (Matematikai Lapok, 1981)
  Weszely Tibor: V. Gy. élete és munkássága. (Bukarest, 1983)
  Weszely Tibor: V. Gy. (Évfordulóink a műszaki és természettudományokban, 1987)
  Dóra Lászlóné–Rosta István: Tudományos technika Erdélyben a XIX. század végén. (A technika tanítása, 1988)
  Weszely Tibor: 150 éve született V. Gy. (Természet Világa, 2005).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu