Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Vadász Elemér

  geológus

  1893-ig Weisz


  Született: 1885. március 1. Székesfehérvár, Fejér vármegye
  Meghalt: 1970. október 30. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1950. dec. 2.).

  Életút

  A székesfehérvári áll. főreálisk.-ban éretts. (1902), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1907), áll. ösztöndíjjal német egyetemeken földtant és őslénytant tanult (1912), az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1950. dec. 2.). - A bp.-i tudományegyetem Földtani és őslénytani Int. gyakornoka (1907-1909), tanársegéde (1909-1913), egy. adjunktusa (1913-1919), a Tanácsköztársaság idején az átszervezett őslénytani Tanszék vezetője, ill. a Marx-Engels Munkásegyetemen a földtan előadója (1919), a proletárdiktatúra bukása után elbocsátották (1919. szept.). A M. Ált. Kőszénbánya Rt. szakértő geológusa (1919-1922), főgeológusa (1922-1946), egyúttal az Alumíniumérc Bánya és Ipar Rt. állandó szakértője (1929-től). Az amerikai Vacuum Oil Company mo.-i földtani tanácsadója (1934-1942). A Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE TTK-n a földtan ny. r. tanára és a Földtani Int. ig.-ja (1946-1949), a Földtani Tanszék ny. r. tanára (1949-1952), egy. tanára (1952-1965) és a tanszék vezetője (1949-1965); közben a TTK dékánja (1948-1949), az egyetem rektora (1949-1950).A földtan, a rétegtan és az őslénytan szinte minden területén nemzetközileg is jelentőset alkotott. Alapvetően új eredményeket ért el a mo.-i bauxit- és szénvagyonnak a hegységképződéssel összefüggő kapcsolatát, feltárta a mo.-i szenek hamufajtáit. Vizsgálta a dunántúli karsztvíz- és a bakonyi mangánképződést. Tudománytörténettel is fogl., monográfiát írt Szabó Józsefről. A Magyarország földtana (1953) c. műve a m. geológiai irodalom klasszikusa.

  Főbb művei

  F. m.: A ribicai felsõ mediterrán korallpad faunájáról. Földtani Közlöny h.n.,1907; A borsodi Bükk geológiájáról. Földtani Közlöny 1909; A Duna-balparti idõsebb röghegységekrõl. Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve 1910; Bakonyi triászforaminiférák.Budapest,1910; Magyarország mediterrán tüskésbõrűi. Budapest,1914; A varázsvesszõ. Budapest,1923; A szén és petróleum múltja és jövõje. Budapest,1926; A geológus munkája. Bevezetés a földtani megfigyelésbe. Pécs,1928; Földtani képek a Mecsekk õsmúltjából. Pécs,1931; A Mecsek hegység. Budapest,1935; Kõszénföldtani tanulmányok. Budapest,1940; Kõszénföldtan. Budapest,1951; Adatok a laterites mállás kérdéséhez. Földtani Közlöny h.n.,1951; Bauxitföldtan. Budapest,1951; A bakonyimangánképzõdés. MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei 1952; Magyarország földtana. Budapest,1953; A földtan fejlõdésének vázlata. Budapest,1953; Elemzõ földtan. Budapest,1955; Magyarországi kövesedett famaradványok földtana. Budapest,11963; A magyar földtan útja. Szabó József nyomában. Budapest,1967; Szabó József. Budapest,1970;

  Irodalom

  Irod.: Fülöp József:V. E. akadémikus emlékezete. Földtani Közlöny 1971; Bendefy László:V. E. Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat 1971; Fülöp József:V. E. Magyar Tudomány 1971; V. E. In: Sokszemközt tudósokkal. Kardos István tévésorozata Budapest,1974; V. E.-mlékszám. Földtani Közlöny 1986; V. E.-emlékkonferencia. Székesfehérvár,2002; Kardos István:Aki a magyar föld kincseit kutatta: V. E. Ezredvég 2005; V. E. In: Születtem. Magyar tudósok önéletrajzai Budapest,2005;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu