Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Balázs György

  történész, író


  Született: 1925. november 1. Budapest
  Meghalt: 1995. szeptember 19. Budapest

  Család

  Sz: Keller Paula. F: 1953-tól Balázs Györgyné Edinger Alice (1928–1999) pedagógus, történelemtanár. Fia: Balázs János (1955. máj. 19.).

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetem kémia–fizika szakos hallgatója (1944–1946), az ELTE Történettudományi Karán történelem szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1953), a BTK-n doktorált (1973), a történelemtudomány kandidátusa (1979).

  Életút

  A Szikra Kiadó (1949–1957), a Gondolat Kiadó szerkesztője (1957–1960), a Világosság c. folyóirat történelmi rovatának vezetője (1960–1975), a Corvina Kiadó társadalomtudományi szerkesztőségének vezetője és a kiadó főszerkesztője (1975–1985?).

  Tudományos pályafutásának kezdetén eszmetörténettel foglalkozott, elsősorban a nagy történelmi változásokkal járó eszmei mozgalmakat, a magyar államalapítás korának eszmetörténetét vizsgálta. Később érdeklődése a késő köztársaságkori Róma ideológiai kérdései felé fordult, Julius Caesar politikájának ideológiáját, az ún. clementia elvet tanulmányozta. Jelentős tudománynépszerűsítő tevékenysége, több ifjúsági történeti életrajzi regényt is írt.

  Ismeretterjesztő írásai az Élet és Tudományban jelentek meg (1963–1981).

  Főbb művei

  F. m.: írásai: Az egyház a viharban. A katolikus klérus 1848–1849-ben. (Világosság, 1962)
  A ma emberének világképéről. (Valóság, 1962)
  Jogar és apostoli kereszt. István király, a társadalomszervező és a térítő. (Világosság, 1963)
  István király, a reformer és a térítő. (Élet és Tudomány, 1963)
  Hogyan születtek Széchenyi eszméi? – A szentistváni gondolat útja. – Az ördög, a pokol és a történelem. (Világosság, 1964)
  Nacionalizmus és turánizmus. Gondolatok egy téveszme történetéről. (Világosság, 1966)
  A kiegyezés és a nemzetiségi kérdés. (Világosság, 1967)
  Hagyomány és jövő. – A „felsőbbrendű ember” felé? – Tőrdöfés hátulról. Egy legenda igaz története. (Világosság, 1968)
  A demokratikus centralizmus elvének néhány kérdése. (Társadalmi Szemle, 1970)
  A jövőbe forduló múlt. – Egy „modern” középkori király. (Világosság, 1970)
  István király az utókor szemében. (Élet és Tudomány, 1970. 34.)
  „A rossz tetteket hasznukért követik el…” Sallustius utópiája. – Antik felvilágosodás és politika. Cicero szkepticizmusa. (Világosság, 1971)
  Hagyomány és hazafiság. (Világosság, 1973)
  Arany László és az illúziók. (Világosság, 1974)
  Partikuláris és univerzalisztikus ideológiai tendenciák. – A magyar utópia nem-létének ürügyén. – Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. A történész felelőssége. (Világosság, 1975)
  A francia felvilágosodástól a felvilágosult abszolutizmusig. – Megélünk-e Deák Ferenc nélkül? (Világosság, 1976)
  A szent és a profán Biblia. (Világosság, 1977)
  Caesar monarchikus tervei és kultusza. (Világosság, 1980)
  A Habsburg Birodalom és a Szentszék a reformkorban. Metternich memoranduma 1841-ben. (Világosság, 1983)
  Jog vagy kegy? Reformtervek a reformkorban. (Világosság, 1986)
  Történész, filológus, műfordító. Czóbel Ernő emlékére. – A felvilágosodás és a munkásmozgalom kezdetei. (Világosság, 1987)
  könyvei: Kérdezz–felelek a vallásról. (Búvár Könyvek. 28. Bp., 1962)
  István király – az államalapító. Életrajzi regény. Ill. Kondor Lajos. (Nagy emberek élete. Bp., 1964; 2. kiad. 1968)
  Clementia Caesaris. Tanulmány az i. e. I. század politikai ideológiájához. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1972)
  A győzhetetlen Caesar. Ifjúsági regény. (Nagy emberek élete. Bp., 1972)
  Clementia és divinitas. Az újító Gaius Caesar és ellenfelei az eszmék küzdőterén. Monográfia és kand. értek. (Bp., 1979)
  Magyarok. Egy európai nemzet születése. Fotó: Szelényi Károly. (Bp., 1990; angolul: The Magyars. The Birth of a European Nation. Bp., 1989; németül: Die Magyaren. Geburt einer europäischen Nation. Bp.–Wien, 1989)
  szerk.: Dokumentumok a magyar párttörténet tanulmányozásához. IV. köt. 1929. okt.–1939. szept. Sajtó alá rend. (Bp., 1955)
  Hahn István: Hitvilág és történelem. Tanulmány az ókori vallások köréből. Vál. és szerk. (Bp., 1982)
  Lassalle, Ferdinand: Beszédek és írások. Vál., a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1982)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu