Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Tóth Zoltán

  hadtörténész


  Született: 1888. december 9. Budapest
  Meghalt: 1958. június 12. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.; r.: 1940. ápr. 26.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

  Életút

  A Ludovika Akad.-n tanult, a bp.-i tudományegyetemen történelem-latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1912), a középkori m. hadtörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1921), az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.; r.: 1940. ápr. 26.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A történelemtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952). - A M. Nemzeti Múz. (MNM) Levéltári Oszt. napidíjas gyakornoka (1913-1919), az MNM Régiségtára segédőre (1919-1921), múz.-i őre (1921-1934), igazgatóőre (1934-1941) és a Hadtörténelmi Gyűjtemény alapító vezetője (1919-1941), az Orsz. M. Történeti Múz. Történeti Tárához beosztott ny. r. tanár (1941-1949), az MNM tud. munkatársa (1949-1952). A Pázmány Péter Tudományegyetem Középkori M. Történeti Tanszéken a középkori m. hadtörténet magántanára (1921-1934) és a középkori m. történelem h. tanára (1930-1934), c. ny. rk. tanár (1934-1939), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen a középkori m. és egyetemes történelem ny. r. tanára (1939-1941). Középkori és kora újkori m. hadtörténettel, fegyvertörténettel és heraldikával fogl. Alapvetően új eredményeket ért el Hunyadi Mátyás „fekete seregének” történetével kapcsolatban, tisztázta továbbá a m. huszárság eredetével összefüggő közismert történeti tévedéseket. Vizsgálta a m. hadviselés művelődéstörténeti jelentőségét, az I. Szt. Istvánnal kapcsolatos legendák történeti értékét. Muzeológusként nevéhez fűződik az MNM Hadtörténelmi Gyűjteményének megszervezése, számos jelentős hadtörténeti és fegyvertörténeti kiállítást rendezett.

  Főbb művei

  F. m.: I. Mátyás hadügyi politikája. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1912)
  A huszita eredetű szekérvár. (Hadtörténelmi Közlemények, 1916)
  Az államterület biztonsága. (Földrajzi Közlemények, 1917)
  A huszita szekérvár a magyar hadviselésben. (Hadtörténelmi Közlemények, 1918)
  Legrégibb feszítőzabláinkról. (Archaeológiai Értesítő, 1920/22)
  Mátyás király idegen zsoldos serege. A fekete sereg. (Bp., 1925)
  A német koronázási formula kard-insigmiája. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1928. febr. 6.)
  „Attila s Schwert”. Studie über die Herkunft des sogenannten Säbels Karls des Grossen in Wien. (Bp., 1930)
  A kígyóspusztai csata jelentősége. (Turul, 1933; franciául: Archaeológiai Értesítő, 1943)
  A „glodius divinitus ordinatus”. Megjegyzések a német koronázási formula keltéhez. (Századok, 1933)
  A huszárok eredetéről. (Pécs, 1934)
  Hadtörténelmi gyűjtemény. (Vezető a történelmi gyűjteményekben. Bp., 1938)
  A hadakozó nép. (Magyar művelődéstörténet. I. Bp., 1939; hasonmás kiad.: Szekszárd, 1991; 1993)
  Mátyás Flórián Ranzanus-problémája. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1941. jan. 27.)
  A Hartvik-legenda kritikájához. A szentkorona eredetkérdése. (Bp., 1942)
  Marczali Henrik emlékezete. (Bp., 1947)
  Szent István legrégibb életirata. (I. Századok, 1947; II. Magyar Könyvszemle, 1989).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu