Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Tolnai Vilmos

  irodalomtörténész, nyelvész

  1895-ig Lehr


  Született: 1870. július 24. Pozsony, Pozsony vármegye
  Meghalt: 1937. július 29. Sopron, Sopron vármegye

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1934. máj. 11.).

  Életút

  A bp.-i tudományegyetemen m.-német szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1893), az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1934. máj. 11.). - A pozsonyi ev. líceum h. (1893-1894), r. tanára (1894-1897), a bp.-i ev. főgimn. (1897-1906), az Erzsébet Nőisk.-ban a polg. isk. tanárképző főisk. r. tanára (1906-1925), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen a m. irodalomtörténet ny. r. tanára (1925-1937). Az MTA Szótári Biz. előadója (1906-1925).Nyelvészként elsősorban filológiai kutatásokkal, egyes szavak, szólások, dalok és mesemotívumok vándorlásával, összehasonlító vizsgálatával fogl. Az akad.-i nagyszótár gyűjtőmunkálatainak irányítója. Irodalomtörténészként elsősorban klasszikus 18-19. sz.-i m. irodalommal, Csokonai munkásságával, összehasonlító verstannal fogl. Riedl Frigyestől függetlenül kimutatta Thaly Kálmán néhány kuruc balladájáról, hogy azok nem valódiak. Az első m. irodalomtörténeti módszertani mű szerzője.

  Főbb művei

  F. m.: A leoninus. Budapest,1892; Csokonai Vitéz Mihály verstani nézetei. Budapest,1899; Magyarító szótár. Budapest,1900; A Magyar Tudományos Akadémia helyesírásának szómutatója. Budapest,1902; Petõfi és a nyelvújítás. In: Petõfi Almanach Budapest,1909; A szólásokról. Adalékok a szóláshasonlatok, szólásmódok és közmondások elméletéhez. Magyar Nyelv h.n.,1909; A magyar nyelv nagyszótáráról. Budapest,1912; Ungarisches Lesebuch mit Glossar. Berlin-Leipzig,1913; Ungarisch-deutsches Gesprächsbuch. Berlin-Leipzig,1914; A nyelvek szépségérõl. Budapest,1921; Bevezetés az irodalomtudományba. Budapest,1922; Bevezetés az irodalomtudományba. Pécs,1991; Halhatatlan magyar nyelv. Budapest,1928; A nyelvújítás elmélete és története. Budapest,1929; A tiszta magyarság szótára. Budapest,1932; A Madách-kérdés körül. Budapest,1934; A szólások. Budapest,1935; Szótári tanulságok és a teljes szótár. Nyelvtudományi Közlemények h.n.,1935; Szómutató Lehr Albert Arany-magyarázataihoz. Budapest,1917; Az ember tragédiája. Budapest,1923; Blick és kisebb döblingi iratok. Budapest,1925;

  Irodalom

  Irod.: Losonczi Zoltán:T. V. Protestáns Szemle 1937; Miklóssy Lajos:T. V. Literatura 1937; Sági István:T. V. Magyar Nyelv 1937; Kozocsa Sándor:T. V. halálára. Napkelet 1937; Elõd Géza:T. V. Nyugat 1937; Alszeghy Zsolt:T. V. Irodalomtörténet 1937; Birkás Géza:T. V. emlékezete. Pécs,1938; Klemm Antal:T. V. emlékezete. In: A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem 1937/38. évi iratai Pécs,1938; Kozocsa Sándor:T. V. irodalmi munkássága. Budapest,1940; Bogoly József Ágoston:A filológiai irány továbbvitelére biztató diszkrét üzenet. T. V. munkássága. Irodalomtörténet 1992; Bogoly József Ágoston:Adalékok T. V. „A nyelvújítás” című monográfiájának keletkezéstörténetéhez. Magyar Nyelv 1993; Bogoly József Ágoston:A szövegkritika filológiai fölénye. T. V. perdöntõ kutatási eredményei a Thaly-féle kuruc balladák hitelességének kérdésérõl. Magyar Tudomány h.n.,1994;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu