Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Tolnai Gábor

  irodalomtörténész


  Született: 1910. december 29. Kunszentmiklós, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
  Meghalt: 1990. február 16. Budapest

  Család

  Felesége Berkovits Ilona (1904-1986) művészettörténész. Fia Tolnai Márton (1946) közgazdász.

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1962. ápr. 6.).

  Életút

  A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen m.-német szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1934), az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1962. ápr. 6.). - A M. Nemzeti Múz. (MNM) Könyvtára (OSZK) ideiglenes ADOB-os gyakornoka (1934-1943), az MNM Elnöki Hiv.-ának vezetője (1945-1947), az OSZK főig.-ja (1947-1948), a Vallás- és Közoktatásügyi Min. Egy. és Tud. Főoszt.-ának vezetője (1948-1949), Mo. római követe (rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri rangban, 1949-1950), a Közoktatásügyi Min. (1950-1951), a Felsőoktatási Min. Egy. Főoszt.-ának vezetője (1951-1952). Az ELTE BTK Régi M. Irodalomtörténeti Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1953. júl. 17.-1980). Az MTA-TMB alapító tagja, titkára (elsőként, 1952-1963), elnöke (1963-tól). Egyetemistaként a Szegedi Fiatalok Mozgalmának alapító tagja, majd rendszeresen részt vett az illegális antifasiszta megmozdulásokban (pl.: a Petőfi-szobor megkoszorúzásánál, a Kossuth- és a Táncsics-sírnál tartott demonstrációkon).A régi m. irodalom mellett a 20. sz.-i m. irodalom kérdéseivel, irodalompolitikai kérdésekkel, modern európai (pl. spanyol) irodalommal is fogl. Monográfiát írt - többek között - Szenci Molnár Albertről, Federico García Lorcáról, vizsgálta a reneszánsz és a barokk irodalom, az erdélyi m. irodalom problémáit. Jelentős szerepet vállalt az 1960-as évek irodalmi, irodalomelméleti vitáiban, ezzel kapcsolatos tudományszervezői tevékenysége is értékes.

  Főbb művei

  F. m.: A szabadvers és a lírai formák válsága. Szeged,1931; Erdély magyar irodalmi élete. Szeged,1933; Az árvíz az irodalomban. In: A pest-budai árvíz. 1838 Budapest,1938; Legyezõ-díszes könyvkötések Erdélyben. Egy díszítõ motívum története. Magyar Könyvszemle 1939; Régi magyar fõurak. Életforma és műveltség az újkorban. Budapest,1939; Végzetes esztendõk. Budapest,1945; Az elsõ magyar köztársasági mozgalom néhány kérdése. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei h.n.,1951; Aspiránsképzésünk tapasztalatai. Akadémiai Értesítõ 1953; Vázlatok és tanulmányok. Budapest,1955; Molnár Albert éneke. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei 1955; Évek - századok. Budapest,1958; A tenger és a szél. Kubai krónika.Budapest,1964; Barokk problémák. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei h.n.,1965; Die Reisen József Teleki. Acta Litteraria 1965; Itália dicsérete. Búcsú, számvetés. Budapest,1966; Federico Garcíc Lorca. Budapest,1968; Tanulmánnyok. Budapest,1970; Örökség és örökösök. Kaninczytól máig. Budapest,1974; Maradj velem, mert beesteledett. Itáliai számvetés. Budapest,1977; Nõnek az árnyak. Budapest,1981; Fejedelmi Erdély. Budapest,1984; A költõ és a tipográfus. SzenciMolnár Albert és Tótfalusi Kis Miklós. Budapest,1985; Szóbeli jegyzék. Róma. 1949-1950. Budapest,1987; Árnyból szõtt lelkel. Hoffmann Edith sziluettjei. Budapest,1988; Bethlen Miklós gróf önéletírása. Budapest,1943; Bethlen Miklós gróf önéletírása. Budapest,1955; Válogatott tanulmányok. Budapest,1943; Fogságom naplója. Budapest,1951; Torreádorsirató. Budapest,1957; Ikrek hava. Napló a gyermekkorról. Budapest,1959; Ikrek hava. Napló a gyermekkorról. 1973; Federico García Lorca válogatott írásai. Budapest,1959; Tótfalusi Kis Miklósnak maga személyének, életének és különös tselekedeteinek mentsége. Gyoma,2002; Keresztény humanizmus. Kutúlra, eszmény, hivatás. Budapest,1944;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu