Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Thallóczy Lajos

  történész, levéltáros

  Strommer


  Született: 1854. december 8. Kassa, Abaúj-Torna vármegye
  Meghalt: 1916. december 1. Herceghalom, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.; r.: 1895. máj. 10.).

  Életút

  A bp.-i tudományegyetemen történelem-latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1875), majd a jogi karon is tanult, a m. pénzügy- és közgazdaságtörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1877), az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.; r.: 1895. máj. 10.). - A M Történeti Társulat segédtitkára (1875-1877), a M. Orsz. Levéltár fogalmazója (1877-1884), Bécsben a közös pénzügymin. irányítása alatt álló udvari kamarai levéltár ig.-ja (1885-1908), egyúttal a Theresianumban és a bécsi konzuli akad.-n a közjog és a történelem tanára. A közös pénzügymin.-ban a boszniai-hercegovinai oszt. főnöke (1908-1916); közben az I. vh.-ban megszállt Szerbia polgári kormányzója (1915-1916). Valóságos belső titkos tanácsos (1912-től). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1877-től). Vasúti szerencsétlenség áldozata lett.Gazdaságtörténettel és a mo.-i balkanisztika megalapítójaként DK-Európa, elsősorban Horváto., Szerbia, Albánia és Bosznia történetével fogl. Különösen értékes forráskiadói tevékenysége kiadta - többek között - a Blagay (1897) és a Frangepán család oklevéltárát (Barabás Samuval, 1910-1913), a Horvát véghelyek oklevéltárát (1903) és az Alsó-Szlavóniai okmánytárat (Horváth Sándorral, 1912). Jelentős szerepet játszott II. Rákóczi Ferenc (1904) és a bujdosók hamvainak a hazahozatalában (1906). Deli álnéven történelmi regényeket és útleírásokat is írt.

  Főbb művei

  F. m.: I. Apafi Mihály udvara. Budapest,1878; A kamara haszna - lucrum camarae - története. Budapest,1879; Vasvári Pál s a pesti egyetemi ifjúság 1844-1848-ban. Budapest,1882; Utazás a Levantéban. A keleti kereskedelem története Magyarországon. Budapest,1882; Oroszország és hazánk. Budapest,1884; Csömöri Zay Ferencz. Budapest,1885; Az „illyr” címergyűjtemények. Budapest,1888; Magyarország és Raguza. Budapest,1888; Bácsy Jaka. Regényes történet a XVII. századi hajdúvilágból. Budapest,1891; Tanulmányok a Blagay család történetébõl. A Blagay család oklevéltára. Budapest,1897; III. Béla és a magyar birodalom. Budapest,1900; A vlach kérdéshez. kivonatosan: Akadémiai Értesítõ h.n.,1901; Nagy Lajos és a bulgár bánság. Budapest,1901; Gróf Szecsen Antal. Budapest,1901; Österreich-Ungarn und die Balkanländer. Wien,1901; A horvát véghelyek oklevéltára. 1490-1527. Budapest,1903; Tanulmányok a bosnyák bánság kezdeteirõl. Budapest,1905; A Magyarország és Szerbia közötti összeköttetések oklevéltára. 1198-1526. Budapest,1907; Bosnyák és szerb élet- és nemzedékrendi tanulmányok. Budapest,1909; A Frangepán család oklevéltára. Budapest,; Alsó-Szlavóniai okmánytár. 1244-1710. Budapest,1912; Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter. Budapest,1913; Tudákos levelek. Budapest,; Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia. Budapest,; Jajca - bánság, vár és város - története. Budapest,1915; Illyrisch-albanische Forshungen.München-Leipzig,1916; Illyrisch-Ungarn und die Balkanländer mit besonderer Rücksicht auf die okkupierte Serbien. Budapest,1916; Tagebücher. 1914-1931. Wien,1981;

  Irodalom

  Irod.: Gárdonyi Albert:Th. L. Magyar Figyelõ 1916; Angyal Dávid:Th. L. Budapesti Szemle 1917; Träger Ernõ:Th. L., az ember és a gyorsíró. Budapest,1936; Th. L. emlékének. Budapest,1936; Károlyi Árpád:Th. L. élete és működése. Budapest,1937; Mészöly Gedeon:Th. L. mint nyelvművész. Budapest,1937; Eckhart Ferenc:Th. L., a történetíró. Budapest,1938; Kary Béla:Th. L., a szociológus, a közjogász és az elméleti politikus. Budapest,1938; Némethy Károly:Emlékezések Th. L.-ról. Budapest,1940;Tóth László:A magyar Balkán-kutatás megindítója: Th. L. Budapest,1941; Suhay Imre:Th. L. mint a megszállt Szerbia polgári biztosa. Budapest,1941; Tömöry Márta:Bosznia-Hercegovina annektálásának történetébõl. Részletek Th. L. naplóiból. Századok1966; Glatz Ferenc:Alkotmányos önállóság és történetírás. A „bécsi” magyar történetírók köre. In: Nemzeti kultúra - kultúrált nemzet. 1867-1987 Budapest,1988; Tömöry Márta:Th. L., a tragikus sorsú történetíró. Baranya h.n.,é.n.;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu