Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Telegdi-Róth Károly

  geológus, paleontológus

  Roth Károly, telegdi


  Született: 1886. november 14. Budapest
  Meghalt: 1955. szeptember 28. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1931. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

  Életút

  A bp.-i tudományegyetemen természetrajz-kémia szakos tanári okl. (1908) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1909), az MTA tagja (l.: 1931. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A föld- és ásványtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952). - A József Műegyetem Ásványföldtani Int.-ében Schafarzik Ferenc tanársegéde (1908-1909), a Földtani Int. geológusa (1909-1929). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen az ásvány- és földtan ny. rk. (1929-1933), ny. r. tanára (1933-1936), az Iparügyi Min. Bányászati Kutatási Oszt.-ának vezetője (1936-1947) és áll. kőszénbányászati ig. (1937-1947). A Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE Élet- és Földtudományi Karán az őslénytan ny. r. tanára (1947-1952), egy. tanára (1952-1955) és az őslénytani Int. ig.-ja (1947-1955).Kőszénföldtani és őslénytani kutatásokkal fogl. Nevéhez fűződik az esztergomi, a dorogi, a tokodi, a tatabányai szénmedence, ill. a komlói kőszénmedence geológiai feltárása (1946-1949). Jelentősen hozzájárult a mo.-i kőolajtermelés tud. kutatásához és megindításához, a gyöngyösoroszi érckutatás korszerű újrakezdéséhez, ill. új mo.-i bauxitlelőhelyek (pl.: Gánt, Alsóperepuszta, Nyírád stb.) felefedezéséhez és a bányászat megindításához.

  Főbb művei

  F. m.: Kõhalom és környékének geológiai viszonyai. Budapest,1909; A Rézhegység északi oldala. In: A Földtani Intézet 1911. évi jelentése Budapest,1912; A Rézhegység északkeleti és déli oldala. In: A Földtani Intézet 1912. évi jelentése Budapest,1913;Az esztergomvidéki szénterület bányaföldtani viszonyai. Budapest,1922; A Dunántúl bauxittelepei. Földtani Szemle 1923; A Dunántúl bauxittelepei. Földtani Szemle 1927; A Derna és Bodonos közt elterülõ aszfalttartalmú lignitképzõdmény. In: A Földtani Intézet 1917-1919. évi jelentése Budapest,1925; Az Alpok szerkezete és keletkezése mai megvilágításban. In: Magyar Földrajzi Évkönyv Budapest,1927; Magyarország geológiája. Pécs,1929; A földkéreg mozgásai. Debreceni Szemle 1930; Adatok az Északi Bakonyból a magyar középsõ tömeg fiatal mezozoos fejlõdéstörténetéhez. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1934; Földgáz és petróleum Magyarországon. Földtani Értesítõ 1937; A Kárpátok kialakulása. Földtani Értesítõ 1938; A Komlón1936-1943. években végzett bányászati kutatások eredménye. Bányászati és Kohászati Lapok 1948; A magyarországi és erdélyi ásványolaj és földgázkutató, illetve termelõ mélyfurásokból fakasztott vizek vegyi összetétele. Földtani Közlöny 1950; Õsállattaan. Budapest,1953;

  Irodalom

  Irod.: Horusitzky Ferenc:T.-R. K. emlékezete. Földtani Közlöny h.n.,1957; Géczy Barnabás:Megemlékezés T.-R. K.-ról. Õslénytani viták 1967; Bogsch László:Húsz éve hunyt el T.-R. K. Földtani Tudománytörténeti Évkönyv 1975; Balogh Kálmán:50 éves T.-R. K. Magyarország geológiája. Földtani Közlöny 1980; Dudich Endre:Megemlékezés: T.-R. K.-ról. Földtani Közlöny 1985; Boda Jenõ:Megemlékezés T.-R. K.-ról születésének centenáriumán. Földtani Tudománytörténeti Évkönyv h.n.,1988;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu