Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Tárczy-Hornoch Antal

  geológus, geofizikus

  1929-ig Hornoch


  Született: 1900. október 13. Oroszvég, Békés vármegye
  Meghalt: 1986. január 17. Sopron, Győr-Sopron megye

  Iskola

  A Leobeni Bányászati Főisk.-n bányamérnöki okl. (1923), bányamérő-mérnöki és műsz. doktori okl. szerzett (1924), az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1946. dec. 19.).

  Életút

  A soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főisk.-n, ill. a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán a geodézia és bányaméréstan ny. r. tanára (1924–1949); közben a kar dékánja (1942–1943). A miskolci NME soproni Bánya-, Kohó- és Földmérőmérnöki Kar Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék ny. r. tanára (1949–1952), egy. tanára (1952–1959) és a tanszék vezetője (1949–1959). Az MTA soproni Geodéziai és Geofizikai Munkaközösség vezetője (1949–1955), az általa alapított MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatólaboratórium, ill. az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóint. ig.-ja (1955–1972). – Geodéziai és geofizikai alapkutatásokkal, elsősorban a kiegyenlítőszámítással fogl. Vezető szerepet játszott a korszerű, nemzetk. színvonalú m. geodéziai és geofizikai műszergyártás megteremtésében. Nevéhez fűződik a soproni földmérőmérnök- (1949) és uo. a geofizikus-mérnök-képzés megszervezése (1951). – A M. Természettud. Akad. tagja (1945–1946). Az Orsz. M. Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) alelnöke (1941–1944). Az Union Géodésique et Géophysique Internationale m. nemzeti biz.-ának elnöke (1946–1949). A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület elnöke (1957–1960). – A World Academy of Art and Science t. (1966-tól), a Francia Természettud. Akad. l. (1972-től), a Bolgár Tud. Akad. külső (1974-től), az Osztrák Tud. Akad. külső l. (1976-tól), a Lengyel Tud. Akad. külső tagja (1977-től). A Német Bányamérő Egyesület l. tagja, a Német Geofizikai Társaság tagja (1955-től). – A Freibergi Bányászati Akad. (1957), a Leobeni Bányászati Egyetem (1965), a Bécsi Műsz. Egyetem (1965), a Grazi Műsz. Egyetem (1972), a miskolci NME (1976), a soproni Erdészeti és Faip. Egyetem t. doktora (1976). – M. Népközt. Érdemrend (1952), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Munka Érdemrend (arany, 1970). Szoc. Mo.-ért Érdemrend (1980). – Lázár deák-emlékérem, Kossuth-díj (1949), Állami Díj (1966), Eötvös Loránd-emlékérem (1969). – A József Műegyetem, ill. a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya- és Kohómérnöki Osztály Közleményei szerkesztője (1929–1948). Az Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica főszerkesztője (1966–1986).

  Főbb művei

  F. m.: Das Verwerferproblem im Lichte des Markscheiders. (Berlin, 1927)
  Kiegyenlítő számítás. (Sopron, 1939; 2. bőv. kiad. 1950)
  A kényszerközpontosító berendezések geodéziai jelentősége és szerkezeti megoldásai. (Bp., 1944)
  Háromszögelésű alagútkitűzések áttörési hibája. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1946. nov. 18.; Magyar Technika, 1946)
  A földalatti koordináta rendszer tájékozása függőleges aknákon keresztül. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1947. máj. 19.; Általános Mérnök, 1947)
  A legkedvezőbb súlyelosztás és jelentősége geodéziai méréseknél. (Bp., 1949)
  Geofizikai mérések. (Sopron, 1950)
  Bányamérésten. 2. Egy. tankönyv. (Bp., 1951)
  A Gauss–Krüger-koordináták számítása. Hazay Istvánnal. (Bp., 1951)
  Kényszerközpontosítások és jelentőségük alagútkitűzéseknél. (Bp., 1954)
  Markscheiderische Studien. (Freiberg, 1963).

  Irodalom

  Irod.: Somogyi József: Zum Geburtstag von Anton Tárczy-Hornoch ordentliches Mitglied des UAdW. (Acta Geodaetica, 1980)
  Martos Ferenc: T.-H. A. (Magyar Tudomány, 1986)
  Somogyi József: In memoriam Anton Tárczy-Hornoch. (Acta Geodaetica, 1986)
  Wallner Ákos: Dr. h. c. mult. dr. T.-H. A. (Magyar Geofizika, 1986)
  Somogyi József: T.-H. A. (Soproni Szemle, 1986)
  Molnár László: T.-H. A. professzor technikatörténeti munkássága. (Technikatörténeti Szemle, 1990/91).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu