Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Takáts Sándor

  történész, levéltáros, piarista szerzetes, római katolikus pap


  Született: 1860. december 27. Komárom, Komárom vármegye
  Meghalt: 1932. december 21. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1906. márc. 23.; r.: 1925. máj. 7.).

  Életút

  A bp.-i tudományegyetemen m.-latin-történelem szakon tanult (1880-1882, 1884-1886); közben belépet a piarista szerzetesrendbe (1881), Nyitrán teológiát hallgatott, pappá szentelték (1886). A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1887), történelem-latin szakos tanári okl. szerzett (1888), az MTA tagja (l.: 1906. márc. 23.; r.: 1925. máj. 7.). - A nyitrai piarista gimn. (1886-1889), a bp.-i piarista gimn. r. tanára (1889-1903); közben kormánymegbízottként a bécsi udvari kamarai levéltárban a m. vonatkozású iratanyag kiválasztását végezte (1898-1903). A Képviselőház levéltárnoka (1903-1920), főlevéltárnoka (1920-1932).Nagy levéltári forrásanyagra épülő, élvezetes stílusban megírt műveiben elsősorban a középkor és a kora újkor társadalom- és művelődéstörténetével, majd a reformkor politika- és művelődéstörténetével fogl. Számos műve (Régi magyar asszonyok, 1907; A régi Magyarország jókedve, 1921; Kémvilág Magyarországon, 1932) a m. történelem-népszerűsítő irodalom klasszikusa.

  Főbb művei

  F. m.: Lapok egy kisváros múltjából. Komárom,1886; A paedagogiai büntetések philosophiája. Nyitra,; Bernyák Bernát és a magyar oktatásügy. Budapest,1891; A budapesti piarista kollégium története. Budapest,1895; A külkereskedelmi mozgalmak hazánkbanI. Lipót alatt. Budapest,1899; Régi magyar asszonyok. Budapest,1901; Műveltségtörténeti közlemények. Századok Budapest,; A magyar gyalogság megalakulása. Budapest,1908; Hajdú, haramia és martalóc. Akadémiai Értesítõ h.n.,1908; Szalai Barkóczzy Krisztina. Budapest,1910; A török-magyar bajviadalok. Budapest,1913; Zrínyi Miklós nevelõanyja. Budapest,1917; Rajzok a török világból. Budapest,; A régi Magyarország jókedve. Budapest,1921; Régi idõk, régi emberek. Budapest,1922; Régi magyar kapitányok és generálisok. Budapest,1922; Régi magyar kapitányok és generálisok. Budapest,1928; Magyar nagyasszonyok. Budapest,1926; A magyar múlt tarlójáról. Budapest,1926; Szegény magyarok. Budapest,1927; Emlékezzünk régiekrõl.Budapest,1929; Magyar küzdelmek. Budapest,1929; Hangok a múltból. Budapest,1930; Gr. Széchenyi István reuniója és az Akadémia alapítása. Budapesti Szemle h.n.,1930; Kémvilág Magyarországon. Budapest,1932; Végvári vitézek - szegény legények. Budapest,1951; Bajvívó magyarok. Képek a török világból. Budapest,1956; Művelõdéstörténeti tanulmányok a XVI-XVII. századból. Budapest,1961; Buda két árulója. Budapest,1979; Régi magyar nagyasszonyok. Budapest,1982; Fejezetek Komárom művelõdés- és gazdaságtörténetébõl. Tatabánya,1996;

  Irodalom

  Irod.: Nagy Miklós :T. S. emlékének. Budapest,1937; Papp László:T. S. In: Magyar piaristák a XIX. és a XX. században Budapest,1942;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu