Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Szilády Áron

  irodalomtörténész, nyelvész, református lelkész


  Született: 1837. november 3. Ságvár, Somogy vármegye
  Meghalt: 1922. március 19. Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.; r.: 1876. jún. 8.; t.: 1917. máj. 3.).

  Életút

  A nagykőrösi ref. gimn.-ban Arany János tanítványa (1851-1853), a Debreceni Ref. Teológiai Akad.-n tanult (1853-1858), a Göttingeni Egyetem hallgatója (1858-1859), ref. lelkészi okl. szerzett (1859); közben Isztambulban és Kis-Ázsiában törökül tanult (1857-1858). Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.; r.: 1876. jún. 8.; t.: 1917. máj. 3.). - A gödöllői, az ómoravicai és nagykőrösi gyülekezet segédlelkésze (1859-1862), a kiskunhalasi gyülekezet h. lelkésze (1862-1863), lelkipásztora (1863-1922) és a dunamelléki ref. egyházker. főjegyzője, majd tanácsbírája (1885-től). A kiskunhalasi választóker. szabadelvű párti ogy.-i képviselője (1865-1878).A pozitivista szemléletű és módszerű m. irodalomtörténetírás kiemelkedő m. képviselője. Alapvető jelentőségűek szövegkiadásai, amelyekkel megvetették a későbbi kutatások alapjait.

  Főbb művei

  F. m.: Nyelvészkedésünk czélja s eszközei. MTA Nyelv- és Széptudományok Közlönye; A defterekrõl. Pest,1872; Magyar szófejtegetések. Pest,1872; Temesvári Pelbárt élete és munkái. kivonatosan: Akadémiai Értesítõ h.n.,1876; Török-magyarkori államokmánytár. Pest,; Nyelvemléktár. Pest,; Régi magyar költõk tára. Budapest,; Gyarmathi Balassa Bálint költeményei. Budapest,1879; Szent Pál levelei. Budapest,1883; Keresztyénségnek fundamentumai. Budapest,1885; Novum testamentum. Budapest,1895; Szegedi Gergely Énekes könyve. Budapest,1893; Dévai Bíró Mátyás Kézikönyve. Budapest,1897; Tinódi Sebestyén Budai basa históriája. Budapest,1899; SErmones Dominicales. Budapest,1910; Péchi Simon Psalteriuma. Budapest,1913;

  Irodalom

  Irod.: Császár Elemér:Sz. Á. Irodalomtörténeti Közlemények 1922; Dézsi Lajos:Sz. Á. Egyetemes Philologiai Közlöny 1922; Horváth János:Sz. Á. emlékezete. A Kisfaludy Társaság Évlapjai 1924; Horváth János:Sz. Á. emlékezete. In: Tanulmányok Budapest,1956; Horváth Cyrill:Sz. Á. Irodalomtörténeti Közlemények 1940; Boros István:Sz. Á., a tudós. Mezõtúr,1943; Németh G. Béla:A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában. Budapest,1981; Bognár Zoltán:Sz. Á. Budapest,1987;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu