Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Szentpétery Zsigmond, királyhelmeczi

  geológus


  Született: 1880. július 17. Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
  Meghalt: 1952. április 17. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1929. máj. 10.; r.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

  Életút

  A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen és a müncheni műsz. egyetemen tanult (1898-1902), Kolozsvárott földrajz-természetrajz szakos tanári (1903) és bölcsészdoktori okl. (1904), a paleoeruptív kőzetek tárgykörben magántanári képesíést szerzett (1911). Az MTA tagja (l.: 1929. máj. 10.; r.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). - A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Int. tanársegéde, adjunktusa (1902-1911), magántanára (1911-1918), c. ny. rk. tanára (1918-tól). A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen az ásvány- és földtan ny. rk. (1921-1923), ny. r. tanára (1923-1940) és az Ásvány- és Földtani Int. ig.-ja (1924-1940); közben a Matematikai és Természettud. kar dékánja (1927-1929, 1936-1937), dékánh.-e (1929-1930, 1937-1938). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen az ásványtan ny. r. tanára, egyúttal az Erdélyi Nemzeti Múz. Ásvány- és Kőzettárának ig.-ja (1940-1944); közben az egyetem rektora (1943-1944). A M. Nemzeti Múz. (MNM) Ásványtárának nyugdíjas tud. munkatársa (1944-1952).Kőzettannal, ásványtannal és őslénytannal fogl. Vizsgálta a túr-torockói vonulat ún. albitoligoklász kőzeteit, a melafirok szerepét az Erdélyi-érchegységben, ill. a Persány-hegység eruptív kőzeteit, vmint a Kolozsvár környéki negyedidőszak emlősfaunáját. Kutatóútjain bejárta Mo.-on és Erdélyen kívül Ausztria, Németo., Olaszo. és a balkáni államok kőzettanilag értékes területeit. Feldolgozta - többek között - a Tiensan, a Takla-Makán, a Nansan, a Kasgar, az Alpok, a Pamír, a Kuenlün - sajátos kőzeteit és kristálypaláit, ill. tanulmányozta Szerbia és Montenegró kőzettani viszonyait. Tud. pályafutásának végén elsősorban a Bükk eruptív vonulatait és a Börzsöny fiatal kiömlési kőzeteit kutatta.

  Főbb művei

  F. m.: A túr-torockói eruptív vonulat kõzettani viszonyai. Értekezések az Erdélyi Múzeum Egylet Orvos-természettudományi Szakosztályából 1904; A melafir és szerepe az Erdélyi Érchegységben. Földtani Közlöny 1916; Adatok Szerbia és Montenegró kõzettani ismeretéhez. In: A Földtani Intézet balkáni munkálatainak eredményeirõl Budapest,1918; Die petrologischen Ergebnisse der ungarischen geologischen Forschungen in Serbien. 1916-1918. Szeged,1922; A gabbrómagma differenciálódási termékei Szarvaskõ vidékén. Földtani Közlöny 1927; Szarvaskõ környékének oligoklászkõzetei. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1930; Magmatischer Werdegang und Petrochemie der Gesteine der Gabroidmasse vom Bükk-Gebirge in Ungarn. Chemie der Erde h.n.,1932; A déli Bükk hegység diabáz és bebbrótömege. Budapest,1953;

  Irodalom

  Irod.: Lengyel Endre:Emlékezés Sz. Zs.-ra. Földtani Közlöny h.n.,1952;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu