Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Szentpétery Imre

  történész


  Született: 1878. szeptember 23. Középpalojta, Hont vármegye
  Meghalt: 1950. július 14. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1917. máj. 3.; r.: 1929. máj. 10.).

  Életút

  A bp.-i tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - bölcsészdoktori okl. (1901), történelem-latin szakos tanári okl. szerzett (1902), majd áll. ösztöndíjjal a strassburgi és berlini, ill. a párizsi egyetemen tanult (1902-1903), a m. oklevéltan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1914). Az MTA tagja (l.: 1917. máj. 3.; r.: 1929. máj. 10.). - A bp.-i tudományegyetem tanársegéde (1904-1914), magántanára (1914-1918), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a középkori és újkori egyetemes történelem ny. r. tanára (1918-1923), a Pázmány Péter Tudományegyetemen az oklevéltan és címertan, majd a történeti segédtudományok ny. r. tanára és a történelmi szeminárium ig.-ja (1923-1950); közben a BTK dékánja (1939-1940).Történeti segédtudományokkal, elsősorban oklevéltannal fogl. Nevéhez fűződik a történeti segédtudományok oktatásának korszerű alapokra helyezése, több műve (Oklevéltani naptár, 1912; Chronologia, 1923; Magyar oklevéltan, 1930) a tudományterület klasszikusa. Feldolgozta a bp.-i bölcsészkar történetét. Különösen értékes forráskiadói tevékenysége: megkezdte a mo.-i Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai kiadását (1923-tól), ezzel kapcsolatban számos új forráskiadói módszert dolgozott ki, és vezetett be.

  Főbb művei

  F. m.: Az újkor kezdete. Marosvásárhely,1901; Individuális és collektív történetírás. Századok 1908; Oklevéltani naptár. Budapest,1912; A borsmonostori apátság Árpád-kori oklevelei. Budapest,1916; Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl kivonatosan: Akadémiai Értesítõ Budapest,1918; Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Budapest,; Chronologia. Budapest,1923; Középkori oklevélszövegek. Budapest,1927; IV. Béla király néhány oklevelének kritikai méltatása. kivonatosan: Akadémiai Értesítõ h.n.,1930; Magyar oklevéltan. Budapest,1930; Történelmi segédtudományok. In: A magyar történetírás új útjai Budapest,1931; A bölcsészettudományi kar története. 1635-1935. Budapest,1935; Scriptores rerum Hungaricarum. Budapest,; Szent István király oklevelei. In: Szent István Emlékkönyv Budapest,1938; A kronológia kézikönyve. Budapest,1985;

  Irodalom

  Irod.: Janits Iván:Sz. I. irodalmi munkássága. In: Sz. I. Emlékkönyv Budapest,1938; Istványi Géza:Az oklevéltudomány mestere, Sz. I. Magyar Szemle 1938; Szilágyi Loránd:Sz. I. In: Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közleményei, 1947-1950 Budapest,1950; Elekes Lajos:Sz. I. Századok 1950; Ember Gyõzõ:Sz. I. Akadémiai Értesítõ h.n.,1950;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu