Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Szentkláray Jenő

  történész

  1867-ig Nedic


  Született: 1843. január 23. Törökbecse, Torontál vármegye
  Meghalt: 1925. október 12. Temesvár, Románia

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1882. jún. 1.).

  Életút

  A temesvári papnevelő int.-ben és a pesti tudományegyetemen tanult (1860-1866), Pesten hittud. doktori okl. szerzett és pappá szentelték (1866), Mo. legújabb története tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1883), az MTA tagja (l.: 1882. jún. 1.). - Steyerdorfban és Aninán káplán (1866-1868), a nagykikindai német isk. ig.-ja és uo. a reálisk.-ban a m. nyelv és irodalom (1868-1869), a temesvári főgimn.-ban a bölcselet és a latin nyelv r. tanára (1869-1873). Törökbecsén plébános (1873-1898), csanádi kanonok (1898-1917), nagyprépost (1917-1925). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1883-1917).A történeti Mo. D-i megyéinek történetével, Torontál, Nagybecskerek történeti emlékeivel, a mo.-i, ill. az erdélyi román és szerb betelepedés, ill. költöztetés kérdéseivel fogl.

  Főbb művei

  F. m.: A tér és idõ philosophiája. Budapest,1875; Torontáli õstelepek a Tisza mentén. Temesvár,1877; Nagy-Becskerek utcáinak és tereinek magyarosítása. Nagy-Becskerek,1879; Száz év Dél-Magyarország újabb történetébõl. Temesvár,1882; Gr. Niczky Kristóf életrajza. Pozsony,1885; A becskereki vár. Budapest,1886; A dunai hajóhadak története. Budapest,1886; Oláhok költöztetése Dél-Magyarországra a múlt században. Budapest,1891; A csanád-egyházmegyei plébániák története. Temesvár,1898; Krassó vármegye õshajdana. Budapest,1900; A szerb monostoregyházak emlékei Magyarországon. Budapest,1908; Temes vármegye története. Temesvár,1912; Ortvay Tivadar emlékezete. Budapest,1922;

  Irodalom

  Irod.: Lukinich Imre:Sz. J. Századok 1925; Karácsonyi János:Sz. J. l. tag emlékezete. Budapest,1926;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu