Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Szauder József

  irodalomtörténész


  Született: 1917. február 26. Budapest
  Meghalt: 1975. augusztus 6. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.).

  Életút

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - m.-olasz szakos tanári okl. (1940), bölcsészdoktori okl. szerzett (1941); közben áll. ösztöndíjjal Rómában is tanult (1938), az irodalomtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (az irodalomtudomány területén kifejtett tud. munkásságáért, 1967), az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.). - A bp.-i VI. ker.-i Kölcsey Ferenc Reálgimn. r. tanára (1941-1945), az OSZK tud. munkatársa (1946-1951), az ELTE BTK I. sz. M. Irodalomtörténeti Tanszék egy. docense (1951-1961), egyúttal az MTA Irodalomtörténeti, ill. Irodalomtud. Int. Felvilágosodás és Reformkori Irodalmi Oszt. vezetője (1956-1961). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE BTK Régi M. Irodalomtörténeti Tanszék (1961. aug. 10.-1965); közben a BTK dékánja (1964-1965), c. egy. tanára (1967-től). Betegsége miatt (Bechterew-kór!) egy. tanári beosztásából felmentették (1965), az MTA Irodalomtud. Int. tud. főmunkatársa (1965-1975). A Római Egyetem vendégprofesszora (1971-1975).19. sz.-i, elsősorban felvilágosodás- és reformkori m. irodalommal, 13-18. sz.-i olasz irodalommal, a m.-olasz irodalom- és művelődéstörténeti kapcsolatok történetével, ill. a m. kritika kialakulásának vizsgálatával fogl. Alapvetőek Kazinczy-, Bessenyei- és Faludi-kutatásai.

  Főbb művei

  F. m.: Faludi udvari embere. Budapest,1941; A magyar irodalom és a felvilágosodás. Budapest,1952; Bessenyei. In: Nagy magyar írók Budapest,1953; A reformkor irodalma. Budapest,1953; Kisfaludy Károly válogatott művei. In: Magyar Klasszikusok Budapest,1954; Kölcsey Ferenc. In: Nagy magyar írók Budapest,1955; A romantika útján. Kölcsey Ferenc. MTA I. Osztálya Közleményei 1957; Kazinczy útja a jakobinusmozgalom felé. Irodalomtörténeti Közleményei 1958; Kölcsey Ferenc összes művei. Budapest,1960; Kazinczy Ferenc válogatott művei. Budapest,1960; A romantika útján. Tanulmányok. Budapest,1961; Kis magyar irodalomtörténet. Budapest,1961; Kölcsey ismeretlen kéziratai. Petõfi Múzeum Évkönyve 1962; Ciprus és obeliszk. Esszék. Budapest,1963; Olasz irodalom - magyar irodalom. Budapest,1963; Kölcsey Ferenc kiadatlan írásai. 1809-1811. Budapest,1968; Az Estev és Az álom. Felvilágosodás és klasszicizmus. Budapest,1970; Kritikai irányzatok 1791-ben. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei h.n.,1971; Irodalom és felvilágosodás. Budapest,1975; Kövek és könyvek. Esszék Itáliláról. Budapest,1977; Tavaszi és õszi utazások. Tanulmányok a XX. század magyar irodalomáról. Budapest,1980; Az éj és a csillagok.Budapest,1980.

  Irodalom

  Irod.: Sz. J. tudományos munkássága. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei 1971; Bán Imre:Sz. J. Alföld 1975; Csetri Lajos:Sz. J. Tiszatáj 1975; Sz. J. emlékezete. Klaniczay Tibor, Pándi Pál, Sõtér István és Szabolcsi Miklós írásai. Irodalomtörténeti Közleményei 1975; Tarnai Andor:Sz. J. Magyar Tudomány 1976; Sárközy Péter:József Szauder. Acta Litteratura 1976; Keresztury Dezsõ:Egy lírai filológus. Új Írás h.n.,1987;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu