Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Szádeczky-Kardoss Lajos, szádecsnei és kardosfalvai

  történész

  1914-ig Szádeczky Lajos


  Született: 1859. április 5. Pusztafalu, Abaúj-Torna vármegye
  Meghalt: 1935. december 29. Budapest

  Család

  Testvére Szádeczky-Kardoss Gyula (1860-1935) geológus.

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.; r.: 1909. ápr. 29.).

  Életút

  A bp.-i tudományegyetemen (1877-1879), a bécsi Institut für Österreichische Geschichtsforschungban tanult (1879-1881); Bp.-en történelem-latin szakos tanári okl. (1881) és bölcsészdoktori okl. (1882), a m. történelem XVI. és XVII. századbeli része tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1883), az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.; r.: 1909. ápr. 29.). - A bp.-i tudományegyetem magántanára (1883-1891); közben hg. Odescalchi Arturral a bukovinai székelyek Mo.-ra telepítését intézte (1883). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen (1891-1919), a Bp.-re menekült kolozsvári tudományegyetemen a m. történelem és segédtudományai ny. r. tanára (1919-1921); közben Bölcsészet-, Nyelv- és Történettud. Kar dékánja (1895-1896, 1906-1907) és az egyetem rektora (1910-1911). A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen a m. történelem ny. r. tanára és a gyorsírás ún. jogosított tanára (1921-1929).Erdély 16-18. sz.-i történetével, 16-17. sz.-i m.-lengyel kapcsolatokkal fogl. Tud. pályafutásának kezdetén részt vett gr. Zichy Jenő kaukázusi és közép-ázsiai expedícióban, amelynek útinaplóját is megírta. Később ő gyűjtötte össze az 1900. évi párizsi világkiállításon bemutatott erdélyi műkincseket, majd 1903. évi töröko.-i tanulmányútján felkutatta Thököly Imre és Zrínyi Ilona egykori kis-ázsiai lakóhelyét. Az I. vh. idején hadtörténetíróként bejárta a galíciai lengyel, a szerb és az albán harctereket, Erdélyben részt vett a nagyszebeni és a brassói ütközetben (1914-1918).

  Főbb művei

  F. m.: Mihály havasalföldi vajda Erdélyben. 1599-1601. Budapest,1882; Báthory Zsigmondné, Mária Krisztierna. Budapest,1893; A gróf Haller-család története. Budapest,1886; Kornyáti Békés Gáspár életrajza. Budapest,1887; Báthory István lengyel királlyá választása. 1574-1576. Budapest,1889; Izabella és János Zsigmond Lengyelországban. 1552-1557. Budapest,1888; A céhek történetébõl. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl kivonatosan: Akadémiai Értesítõ, 1890 Budapest,1889; Kovacsóczy Farkas. Budapest,1891; Szerémi György élete és emlékiratai. Budapest,1892; Erdély és Mihály vajda története. 1595-1601. Temesvár,1893; Udvarhely vármegye története. Budapest,1900; Konstantinápoly és magyar emlékei. Budapest,1903; A csíki székely krónika. Budapest,1905; A székely határõrség szervezése 1762-64-ben. Budapest,1908; Még egyszer a csíki székely krónikáról. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl Budapest,1911; Iparfejlõdés és a céhek története Magyarországon. 1307-1848. Budapest,1913; Premysltõl Breszt-Litovszkig. Harci élmények és lengyel-magyar történelmi emlékek. Budapest,1916; A székely puccs 1877-ben. Budapest,1920; A székely nemzet története és alkotmánya. Budapest,1927; A székely nemzet története és alkotmánya. Budapest,1993-

  Irodalom

  Irod.: Sz.-K. L. Századok h.n.,1936;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu