Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Szabó Zoltán

  botanikus, biológus


  Született: 1882. november 25. Budapest
  Meghalt: 1944. május 18. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.; r.: 1941. máj. 16.).

  Életút

  A bp.-i és a breslaui tudományegyetemen tanult (1900-1905), Breslauban böcsészdoktori okl. (1905), Bp.-en a gazdasági és orvosi növények alak- és rendszertana (1908), majd a kétszikű növények alak- és rendszertana, földrajzi elterjedése és fejlődéstörténete tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1912), az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.; r.: 1941. máj. 16.). - A breslaui egyetem tanársegéde (1904-1905, a bp.-i tudományegyetem Ált. Növénytani Int. tanársegéde (1905-1913), egy. tanársegéde (1913-1917) és magántanára (1912-1917), ny. rk. tanára (1917-1923), egyúttal a bp.-i Állatorvosi Főisk. magántanára is (1908-tól). A bp.-i tudományegy. közgazdaság-tud. karon a növénytan mb. előadó tanára (1919-1923), a mg.-i növénytan ny. rk. (1923-1926), ny. r. tanára (1926-1934). A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen a mg.-i növénytan ny. r. tanára és a Mg.-i Növénytani Int. ig.-ja (1934-1940); közben a Mg.-i és Állatorvosi Kar dékánja (1937-1938). A Pázmány Péter Tudományegyetemen a növényrendszertan ny. r. tanára és a Növényrendszertani és Növényföldrajzi Int., vmint a Botanikus Kert ig.-ja (1940-1944).Tud. pályafutásának kezdetén elsősorban mikológiai és növényföldrajzi kutatásokkal fogl., majd érdeklődése a növényrendszertan és a növénygenetika felé fordult. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a Dipsacaceae (mácsonyafélék) egyes nemzetségeinek meghatározása terén. A korszerű növényi kromoszóma- és génelméleti kutatások elindítója. Tud. ismeretterjesztő tevékenysége is értékes. Több növényfajt és egy kövületet neveztek el róla.

  Főbb művei

  F. m.: Mykologische Beobachtungen. Breslau,1904; A Knautia genus monographiája. Budapest,1904; A Szudéták növényföldrajzának vázlatos foglalata. Földrajzi Közlemények 1907; Útmutató a növények gyűjtésére. Budapest,1913; A növények szervezete. Budapest,1922; A növények szervezete. Budapest,1933; A növények életmódja. Budapest,1925; A szobai növények élete és gondozása. Budapest,1928; A Dipsacaceák virágzatának fejlõdéstani értelmezése. Pécs,; Organográfiai és genetikai vizsgálatok Dipsacaceákon. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1935; Vererbungswissenschaftliche Bestimmung des Konstitutionsbegriffes. Zeitschrift für menschliche Vererbungs- und Konstitutionslehre 1937; Az átöröklés. Budapest,1938; A fajegészség,fajvédelem és fajnemesítés örökléstana. Budapest,1939; A Cephalaria genus monographiája. Budapest,1940; Származás és öröklés. Budapest,1942; A genetikai megismerés útjai. Budapest,1943; A növényrendszertan korszerű irányai. Botanikai Közlemények h.n.,1943.

  Irodalom

  Irod.: Mándy György:Sz. Z. Mezõgazdasági Kutatások 1944; Halmai János:Sz. Z. Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítõ 1944; Priszter Szaniszló:Sz. Z. Növénytermelés h.n.,1982;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu