Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Szabó Kálmán

  közgazdász


  Született: 1921. november 20. Bogyoszló, Sopron vármegye
  Meghalt: 2007. május 25. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.).

  Életút

  Felesége Sz. Jónás Ilona történész. - A II. vh.-ban katonai szolgálatot teljesített (1942-1945). A M. Közgazdaság-tud. Egyetemen - a Györffy Koll. tagjaként - közgazdász okl. szerzett (1950), az MKKE-n doktorált (1957), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1959), doktora (1968), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.). - Tanulmányai idején a közgazdasági MEFESZ szervezet vezetője és a MADISZ titkára, ill. a MEFESZ közp. szervezete szociális oszt.-ának titkára (1946-1947), a Dózsa György Közgazdász Koll. ig.-ja (1947-1948), az új M. Közgazdaság-tud. Egyetemen a Tervgazdálkodási, ill. a Politikai Gazdaságtan Tanszék szemináriumvezetője (1948-1950). - A M. Közgazdaság-tud. Egyetemen, ill. az MKKE-n az MTA-TMB aspiránsa és tanársegéd (1950-1953), a Társadalmi Szemle közgazdasági rovatvezetője (1953-1954), az MDP Közp. Társadalomtud. Aloszt. vezetője (1954), az Orsz. Tervhiv. Távlati Főoszt.-ának vezetője (1954-1957), a tud. csoport osztályvezető-h.-e (1957-1958). Az MKKE Ált. Közgazdasági Kar Politikai Gazdaságtan Tanszék, ill. Elméleti Közgazdaságtan Tanszék egy. docense (félállásban: 1957-1959; teljes állásban: 1959-1963), egy. tanára (1963. aug. 1.-1994. dec. 31.) és a tanszék vezetője (1971-1987), emeritusz professzora (1995-től); közben az egyetem tud. rektorh.-e (1963-1968), rektora (1968-1973).A szocialista tulajdonviszonyok, az értékelmélet, a munka szerinti elosztás elve, az arányosság, ill. a szocialista társadalom értékstruktúrájának vizsgálatával fogl. A direkt utasításos módszerekkel szemben a gazdaságpolitika és tervszerűség ált. kérdéseit hangsúlyozta. Mo.-on az elsők között végzett piackutatásokat matematikai feldolgozásra a hiányhelyzet enyhítése érdekében. Vizsgálta az arányosság, az elkülönülés, a szabadpiac és az új mechanizmus jóléti és munkaügyi vonatkozásait. A szocialista váll. tud. kutatási főirány interdiszciplináris munkálatainak koordinátora (1972-1979), a megreformált politikai gazdaságtani tankönyvek társszerzője és a szerkesztőbiz. elnöke (1980-1986).

  Főbb művei

  F. m.: Küzdelem a földművelésszövetkezetekért. Társadalmi Szemle 1946; A szabadpiac szerepe az új szakaszban. Társadalmi Szemle 1954; A marxi értékelmélet jelentõsége és alkalmazásának egyes vonatkozásai. Cikkgyűjtemény az 1953. és 1954. évekbõl. Budapest,1957; Tervszerűség. Budapest,1958; A szocialista tervszerűség elméleti kérdései. Budapest,1960; A szocialista termelés alapvonásai. Budapest,1964; Az állóeszköz-gazdálkodás helye az új mechanizmusban. Közgazdasági Szemle 1966; Az új mechanizmus és a munka szerinti elosztás mércéje. Közgazdasági Szemle 1966; Tanulmányok az új gazdasági mechanizmus problémakörébõl. Budapest,1967; A szocialista irányítási rendszer. Budapest,1967; A szocialista irányítási rendszer. Budapest,1968; Avállalati mechanizmus helyzete és fejlõdésének fõbb vonásai. Budapest,1969; Twenty Five Years of Economic Science in Hungary. Acta Oeconomica 1970; Az üzemi gazdaságtan és a poliltikai gazdaságtan. Gazdaság és Jogtudomány h.n.,1974; Innováció és adaptáció. I. rész: MTA IX. Osztálya Közleményei; II.-III. rész: Közgazdasági Szemle-Vezetéstudomány h.n.,1978; Az értéktörvény és az arányossági elv napjainkban. Közgazdasági Szemle h.n.,1981; Politikai gazdaságtan. 1981; Arányosság és érték a modern gazdaságban. Budapest,1985; Vagyonérdekeltség - reform. Budapest,1987; Mechanizmusprobléma-e a tulajdonformák gazdagítása?. Budapest,1989; Piacgazdaság, szükségletek, fejlõdési alternatíva. Budapest,1991.

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu