Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Szabó István

  történész


  Született: 1898. július 2. Debrecen, Hajdú vármegye
  Meghalt: 1969. február 19. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

  Életút

  A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen állam- (1923) és jogtud. doktori okl. (1927), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1928); közben levéltárkezelői (1921) és levéltári fogalmazói szakvizsgát tett (1925). A m. nép története a 14-15. sz.-ban tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1940), a történelemtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (védés nélkül, 1957); az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). - Az I. vh.-ban az olasz fronton harcolt (1916-1918), az összeomlás után a debreceni állampénztár ideiglenes díjnoka (1919-1920), a debreceni levéltár ideiglenes szakdíjnoka (1920-1924), a Debrecen c. lap munkatársa (1924-1925), a Debreceni Ujság segédszerkesztője (1925-1927). A debreceni Tisza István Tudományegyetem Egyetemes Történeti Int. tanársegéde (1927-1928), a M. Orsz. Levéltár levéltári tisztje (1928-1943); közben a Bécsi M. Történeti Int. tagjaként levéltári kutatásokat folytatott (1931-1932). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1940-1943), a debreceni Tisza István Tudományegyetem, ill. a Debreceni Tudományegyetem M. Történeti Tanszék ny. r. (1943-1944), ny. r. tanára (1944-1952), egy. tanára (1952-1959) és a tanszék vezetője (1949-1959); közben a BTK dékánja (1949-1950). A forr. és szabadságharc idején a debreceni Egy. Forradalmi Biz. társelnöke (1956. okt.-nov.).A 20. sz.-i m. agrártörténetírás egyik kiemelkedő személyisége. Alapvető jelentőségűek a m. agrártörténetre, a m. parasztságtörténetre, a m. településtörténetre és a történeti demográfiára vonatkozó megállapításai. Elsőként fogl. a középkori és a kora újkori mo.-i mg. fejlődését meghatározó tényezőkkel, kezdeményezte a parasztság kapitalizmus kori történetére vonatkozó átfogó kutatások megindítását. Tanítványaiból jelentős agrártörténeti isk.-t hozott létre.

  Főbb művei

  F. m.: Debrecen 1848-49-ben. Debrecen,1928; A debreceni tanyarendszer kialakulása. Debrecen,1929; A magyar levéltárvédelem kérdése. Budapest,1931; A debreceni uradalom a mohácsi vész korában. Debrecen,1934; Ugocsa vármegye. Budapest,1937; Ugocsa vármegye. Budapest,1994; A magyar parasztság története. Budapest,1940; A magyarság életrajza. Budapest,1941; A magyarság életrajza. Budapest,1990; A magyarság életrajza. Budapest-Leipzig,1944; Levéltári útmutató. Budapest,1941; A jobbággy birtoklása az örökös jobbágyság korában. Budapest,1947; A szabadságharc fõvárosa Debrecen. 1849. január-március. Debrecen,1948; A szabadságharc fõvárosa Debrecen. 1849. január-március. Debrecen,1998; Tanulmányok a magyar parasztság történetébõl. Budapest,1948; Bács, Bodrog és Csongrád megye dézsmalajstromai 1522-tõl. Budapest,1954; La répartition de la population de Hongrie entre les bourgades et les villages dans les années 1449-1526. Budapest,1960; Magyarország népessége az 1330.és 1526. évek között. Budapest,1963; A prédium. Agrártörténeti Szemle 1963; A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. 1848-1914. Budapest,1965; A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. 1848-1914. Budapest,1972; A falurendszer kialakulása Magyarországon. Budapest,1966; A középkori magyar falu. Budapest,1969; A magyar mezõgazdaság története a XIV. századtól az 1530-as évekig. Budapest,1975; Jobbágyok - parasztok. Értekezések a magyar parasztság történetébõl. Budapest,1976.

  Irodalom

  Irod.: Rácz István:Búcsú Sz. I. történetírótól. Alföld h.n.,1969; Sinkovics István:Sz. I. Levéltári Közlemények 1969; Balogh István:Sz. I. Ethnographia 1969; Hoffmann Tamás:Sz. I. Agrártörténeti Szemle 1970; Szabad György:Sz. I. Századok 1970; Bitskey Istvánné:Sz. I. Debrecen,1982; Sz. I. Emlékkönyv. Debrecen,1998;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu