Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Schönherr Gyula

  történész, levéltáros


  Született: 1864. szeptember 26. Nagybánya, Szatmár vármegye
  Meghalt: 1908. március 24. Nagybánya, Szatmár vármegye

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen jogot (1883–1886), a bécsi Institut für Österreichische Geschichtsforschungban ösztöndíjjal történeti segédtudományokat tanult (1886–1887), Bp.-en államtud. doktori okl. (1889), 14–15. sz.-i m. történelem tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1901), az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.).

  Életút

  A M. Nemzeti Múz. (MNM) Levéltári Oszt. gyakornoka (1889–1893); közben olaszo.-i levéltárokban és könyvtárakban kutatott (1889–1890), segéde (1893–1894), segédőre (1894–1900), múz.-i őre, majd igazgató-őre (1900–1907). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1901–1907), súlyos betegsége miatt szülővárosába vonult vissza (1907). – Középkori és kora újkori m. történettel, elsősorban 14–15. sz.-i m. történettel, középkori intézmény- és szervezettörténettel, családtörténeti és címertani kutatásokkal fogl. Forráskiadói és bibliográfusi tevékenysége is értékes. – A M. Heraldikai és Genealógiai Társaság jegyzője (1892–1898), titkára (1899–1907). A Múz.-ok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelőségének titkára. – MTA Scitovszky János-alapítvány Díja (1898). – A Magyar Könyvszemle szerkesztője (1893–1907), a Magyar Történeti Életrajzok sorozatszerkesztője (1899–1903), a Turul társszereksztője (1897–1899: Fejérpataky Lászlóval, 1901–1907: Varjú Elemérrel) és a Magyar Minerva c. könyvtári kiadványsorozat szerkesztője (1901–1904).

  Főbb művei

  F. m.: Mátyás király levelezése a római pápákkal. Sajtó alá rend. (Bp., 1894)
  Hunyadi Corvin János. (Bp., 1894)
  Az Anjou-ház és örökösei. Pór Antallal. (Magyar nemzet története. III. köt. Bp., 1895; hasonmás kiad.: 1995)
  Nápolyi László trónkövetelésének külföldi vonatkozásai. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1897. ápr. 5.; megjelent: Értekezések a történeti tudományok köréből. 17. köt. Bp., 1897; kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1897)
  Magyarország 1301-ben. (Budapesti Szemle, 1902)
  A középkori intézmények bomlása és a renaissance. Csuday Jenővel. (Nagy Képes Világtörténet. IV. köt. Bp., 1904).

  Irodalom

  Irod.: Fejérpataky László: Sch. Gy. (Századok, 1908)
  Kollányi György: Sch. Gy. (Magyar Könyvszemle, 1908)
  Morvay Győző: Sch. Gy. élete. (Sch. Gy. emlékezete. Szerk. Morvay Győző. Nagybánya, 1910)
  Balogh Béla: Sch. Gy. élete és munkássága. 1864–1908. (Erdélyi Múzeum, 1994).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu