Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Rudas László

  filozófus, kultúrpolitikus

  Róth Adolf


  Született: 1885. február 21. Sárvár, Vas vármegye
  Meghalt: 1950. április 29. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (r.: 1949. okt. 31.).

  Életút

  A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori és latin-m.-filozófia szakos tanári okl. szerzett (1908), a filozófiai tudományok doktora (1930-as évek, Moszkva), az MTA tagja (r.: 1949. okt. 31.). - Az MSZDP tagja (1905-1918), a Népszava munkatársa (1905-1907), mivel részt vett az MSZDP-től balra álló Marx Károly Társaság megalapításában (1907), a pártvezetőség eltávolította a laptól. A KMP alapító tagja (1918. nov.), az első KB és a párt lapja, a Vörös Ujság szerkesztőbiz.-a tagja (1918-1919), ez utóbbi tisztében Moszkvában részt vett a III. Internacionálé (Komintern) alakuló kongresszusán (1919. ápr.). A Tanácsköztársaság idején a Bp.-i Forr. Munkás- és Katonatanács tagja, a pártisk. r. tanára és vezetője (1919. máj.-júl.), a Tanácsok Orsz. Gyűlése külügyi és alkotmányozó biz.-a tagja (1919. júl.). A Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe menekült (1919), ahol az osztrák hatóságok internálták. Szovjet-Oroszo.-ba kijutva (1922) a Ny-i Népek Egyetemének r. tanára (1922-1925), a Komintern VB munkatársa (1925-1926), a Nemzetk. Lenin Int. rektorh.-e, majd az összevont Marx-Engels-Lenin Int. tud. főmunkatársa (1926-1943), a krasznogorszki antifasiszta isk. m. tagozatának vezetőe (1943-1944). - Mo.-ra való hazatérése (1945. jan.) után Debrecenben az MKP hathetes és három hónapos pártisk.-jának megszervezője és tanára (1945. jan.-jún.), az MKP bp.-i közp. pártisk. vezetője (1945. jún.-1946 ősze), a párt elméleti folyóirata, a Társadalmi Szemle rovatvezetője. Az Ideiglenes Ngy. tagja (Nagy-Bp., 1945. ápr.-nov.), az MKP, ill. az MDP ngy.-i (orsz. lista, 1945-1947), ogy.-i képviselője (orsz. lista, 1947-1950). Az MDP Közp. Vezetősége (KV) tagja (1948. jún.-1950. ápr.). A M. Közgazdaságtud. Egyetem egyik megszervezője, a Társadalomtud. Tanszék alapító ny. r. tanára és az egyetem első rektora (1948-1950).A hiv. ideológiává emelt dogmatikus marxizmus-leninizmus egyik legjelentősebb elméleti képviselője, Marx, Engels és Lenin számos művének m. fordítója. Az első marxista-leninista szemléletű filozófiai és természettud. (!) tankönyvek, ill. az első dialektikus materializmus tankönyvek szerzője, szerkesztője. Rákosi sztálinista politikáját támogatva 1949-ben hírhedt, éles támadást intézett Lukács György és Szalai Sándor szociológus ellen. Az ő emlékét őrizte a fiatal közgazdászokat jutalmazó Rudas László-díj.

  Főbb művei

  F. m.: A társadalom fejlõdésének története. Budapest,1919; A szakadás okmányai. Bécs,1920; A kommunista forradalom alapelvei. Bécs,1920; Der dialektische Materialismus und die Sozialdemokratie. Wien,1934; Marxizmus és természettudomány. Budapest,1947; Materialista világnézet. Budapest,1947; Elmélet és gyakorlat. Budapest,1950; Dialektikus materializmus és kommunizmus. Budapest,1956.

  Irodalom

  Irod.: Rusznyák István:R. L. Akadémiai Értesítõ 1950; Molnár Erik:R. L. Társadalmi Szemle 1950; Hatvani József:R. L. Természet és Technika 1950; Kiss Artúr:R. L. Magyar Filozófiai Szemle 1960; Mesterházi Miklós:R. L. és a húszas évek Lukács-vitája.Magyar Filozófiai Szemle 1984; Feitls István:R. L. Párttörténeti Közlemények 1985; Feitl István:R. L., a propagandista. Propagandista 1985; Tihanyi László:Gondolatok a marxista filozófia és a természettudomány kapcsolatáról R. L.-ra emlékezve. Actcta Philosophica 1986; Hajdú Tibor:Lukács György a Ljubjankán. Mozgó Világ h.n.,2000;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu