Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Prinz Gyula

  geográfus


  Született: 1892. január 11. Rábamolnári, Vas vármegye
  Meghalt: 1973. december 31. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

  Életút

  A bp.-i (1900-1901), a müncheni és berlini tudományegyetemen tanult (1901-1902), a breslaui egyetemen bölcsészdoktori okl. (1904), a leíró földtan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1908), a földrajztudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1954). Az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). - A breslaui egyetem Földtani Int. tanársegéde (1903-1904), a bp.-i tudományegyetem Geopaleontológiai Int. tanársegéde (1904-1910), egy. adjunktusa (1910-1913) és magántanára (1908-1913). Az Erzsébet Nőisk. Tanárképző Főisk.- ján a földrajz r. tanára (1913-1918); közben Izlandban glaciológiai tanulmányokat folytatott (1914), amelyet az I. vh. félbeszakított. A vh. kezdetén, mint ellenséges állampolgárt az angol hatóságok Man szigetére internálták (1914). A pozsonyi, ill. a Bp.-re menekült pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemen a földrajz ny. r. tanára (1918-1923); közben a bölcsészkar dékánja (1919-1920). A pécsi Erzsébettud. Egyetemen a földrajz ny. r. tanára (1923-1940); közben a bölcsészkar dékánja (1933-1934), majd az egyetem rektora (1935-1936). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen az ált. és fizikai földrajz ny. r. tanára (1940-1945), a Szegedi Tudományegyetem Földrajz Tanszék ny. r. tanára (1945-1952), egy. tanára (1952-1957) és a tanszék vezetője (1949-1957); közben a bölcsészkar dékánja (1948-1949).A földrajz és a geológia szinte vmennyi területén jelentőset alkotott, természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi, ill. kőzettani művei a m. tud. kimagasló teljesítményei, földrajzi tankönyvein nemzedékek nőttek fel. Műveiben újszerű szintézisét adta a geográfia és a geológia legfontosabb eredményeinek. Almásy György második közép-ázsiai expedíciójának tagjaként a Tiensan-hegységet tanulmányozta (1906-1907), majd önálló expedíciót vezetett a Tiensan- a Pamír és a Kunlun-hegységekbe, ill. a Tarim-medence Ny-i részébe. A Perthes-féle Geographen-Kalender (1910) térképén ábrázolva számolt be utazásai eredményeiről. Belső-ázsiai utazásainak kőzettani eredményeit Szentpétery Zsigmond, őslénytani eredményeit Vadász Elemér dolgozta fel.

  Főbb művei

  F. m.: Die Nautiliden in der unteren Jura-Periode. Budapest,1905; A klíma története. Budapest,1905; Belsõázsiai utazásaim néprajzi eredményei. Budapest,; Die Vergletscherung des nördlichen Teiles des Zentralen Tienschan-Gebirges. Wien,1909; Utazásaim Belsõázsiában. Budapest,1911; Második belsõázsiai utazásom néprajzi eredményei. Budapest,1913; Magyarország földrajza. Budapest,1914; Budapest földrajza. Budapest,1914; Magyarország településformái. Budapest,1922; Európa természeti földrajza. Budapest,1923; Európa városai. Pécs-Budapest,1923; Ungarn. In: Handbuch der geographischen Wissenschaft Berlin,1931; Magyar földrajz. Budapest,1936; Közép-Ázsia õsi tönkfelszíne. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1939;A Magas-Tiensán. Budapest,1939; Hat világrész földrajza. Budapest,1943; Utazásaim Belsõ-Ázsiában. Budapest,1943; A városmorfológiai felvétel alapvetése. Budapest,1953; A földrajzi és természeti adottságok szerepe a városépítésben. Budapest,1954; Városföldrajz. Budapest,1955; Az országdomborezat földszármazástani magyarázata a „Tisia-elmélet” tükrében. Földrajzi Közlemények h.n.,1955.

  Irodalom

  Irod.: Szabó Pál Zoltán:P. Gy. tudományos munkásságának 50 éve. Budapest,1955; Somogyi Sándor:Búcsú P. Gy.-tól. Földrajzi Közlemények 1974; Hajdú Zoltán:P. Gy. közigazgatás-földrajzi munkássága. Földrajzi Értesítõ 1980; Kecskés Tibor:P. Gy. Ázsia-kutatóprofesszorunk emlékezete. Vasi Szemle 1982; Szederkényi Tibor:P. Gy., a geológus. Földtani Közlöny 1984; Fehér József:P. Gy. gazdaságföldrajzi kutatásai.; Somogyi Sándor:P. Gy., a földrajztudomány egyetemes művelõje.; Szederkényi Tibor:P. Gy. és a magyar földtan. Földrajzi Közlemények h.n.,1984;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu