Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Pór Antal

  történész, római katolikus pap


  Született: 1834. október 18. Esztergom
  Meghalt: 1911. szeptember 8. Esztergom

  Iskola

  A bécsi Pázmáneumban teológiát hallgatott (1851–1857), pappá szentelték (1857). Az MTA tagja (l.: 1872. máj. 24.; r.: 1892. máj. 5.).

  Életút

  A forradalom és szabadságharc idején honvédként harcolt (1849), orosz hadifogságban volt (1849–1850). Tanulmányai befejezése után a nagyszombati érseki főgimnázium r. tanára (1857–1872), esztergom-belvárosi plébános (1872–1874), esperes (1874–1880), pozsonyi kanonok (1880-tól), c. apát (1886-tól), esztergomi mesterkanonok (1893-tól), honti főesperes (1903-tól). Szabadelvű párti programmal Esztergom város országgyűlési képviselője (1875–1881).

  Középkori magyar és egyetemes történelemmel, elsősorban Anjou-kori magyar történelemmel, I. Nagy Lajossal és korával, egyháztörténettel foglalkozott. 1906-ban 8000 koronát adott az MTA-nak. Írásai egy része álnéven jelent meg. Fontosabb álnevei: Lászlófi Antal, Agricola, Kárász Huba.

  Elismerés

  Az MTA Magyar Hölgyek-díja (1869 és 1871).

  Főbb művei

  F. m.: I. Frigyes császár viszonya Oroszlán Henrikhez. (Buda, 1870)
  Hellas földirata és hellén államrégiségek. (Pest, 1871)
  Szent István király. (Pest, 1871)
  Róma története a nyugati birodalom elenyésztéig. (Bp., 1873)
  Hunyadi János. (Bp., 1873)
  Enea Silvio Piccolomini viszonya Magyarországhoz. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1877. nov. 19.; megjelent: Budapesti Szemle, 1878; kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1877)
  Aeneas Sylvius II. Pius pápa. (Bp., 1880)
  Ipolyi Arnold váradi püspök élete és munkái vázlata. (Bp., 1886)
  Trencsényi Csák Máté. (Magyar történeti életrajzok. Bp., 1888; CD-Rom, 2003)
  Habsburg Ágnes magyar királyné és Erzsébet hercegasszony, az Árpád-ház utolsó sarja. (Bp., 1888)
  Bánk bán Melindája. (Kolozsvár, 1890)
  Az Osl nemzetség története a XIII. és a XIV. században. (Bp., 1892)
  Nagy Lajos. (Bp., 1892)
  Nagy Lajos magyar király viszonya Giannino de Guccio francia trónkövetelőhöz. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1892. okt. 10.; megjelent: Értekezések a történeti tudományok köréből. 15. köt. Bp., 1892; kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1892)
  Az erdélyi vajdák sorozata a XIV. század végéig. (Kolozsvár, 1893)
  Az Anjouk kora. (A magyar nemzet története. III. Bp., 1895; hasonmás kiad. 1995; CD-Rom 2002)
  Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz. (Bp., 1900)
  Erzsébet királyné magyar zarándoklása 1357-ben. (Bp., 1901)
  A magyar Anjouk igényei a lengyel trónra. (Kolozsvár, 1902)
  Magyar–lengyel érintkezés a XIV. században. (Bp., 1903)
  A magyar Anjouk lengyel krónikása, Czarnkovi János. (Kolozsvár, 1904)
  Keszei Miklós. (Magyar Történeti Életrajzok. Bp., 1905; CD-Rom, 2003)
  De Surdis II. János esztergomi érsek. (Bp., 1907).

  Irodalom

  Irod.: Dudek János: P. A. (Religio, 1911)
  P. A. (Századok, 1911)
  Karácsonyi János: Emlékbeszéd P. A. r. tag felett. (Bp., 1913)
  Ortvay Tivadar: P. A. (Turul, 1913)
  Márki Sándor: P. A. emlékezete. (Századok, 1916).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu