Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Balás Árpád, sipeki

  erdőmérnök, mezőgazdasági szakíró, muzeológus


  Született: 1840. szeptember 1. Oravicabánya, Krassó-Szörény vármegye
  Meghalt: 1905. május 3. Budapest

  Család

  Apja az Osztrák–Magyar Államvasúttársaság nyugdíjas „vezérfelügyelője” volt.

  Iskola

  Középiskoláit Pécsett Aradon és Nagyváradon végezte. A bécsi műegyetemen (1858–1859), a magyaróvári felsőbb gazdasági tanintézetben tanult (1859–1861), a selmecbányai erdészeti akadémián erdőmérnöki okl. szerzett (1862).

  Életút

  A zselizi (Bars vm.) gyakornoka (1863–1864), a dettai (Temes vm.) uradalom gazdasági segédtisztje (1864–1865), a magyaróvári felsőbb gazdasági tanintézet tanársegéde (1865–1868), a Keszthelyi Felsőbb Gazdasági Tanintézetben a növénytermesztés r. tanára (1868–1884) és az intézet igazgatója (1874–1884), majd kir. tanácsosi rangban a Magyaróvári Felsőbb Gazdasági Tanintézet igazgatója (1884–1897). A bp.-i Mezőgazdasági Múzeum egyik megszervezője, alapító igazgatója (1897–1905). Kir. tanácsos (1884-től).

  Irányítása alatt rendezték meg a millenniumi ünnepségek helyszínén, a kiállítás történelmi főcsoportjának épületegyüttesében a korabeli mezőgazdaság állapotát bemutató nagyszabású kiállítást (1897. szept.). A kiállítás bezárása után kezdeményezte a gyűjteményből a Mezőgazdasági Múzeum megalakítását. A múzeum alapító igazgatójaként feladatává tette új termelési és termesztési eljárások, ill. az aktuális agrárpolitikai elképzelések bemutatását, az új állandó épület átadásáig valamennyi kiállítás rendezője és szerkesztője. Kutatóként elsősorban a belterjes növénytermesztéssel fogl., vezető szerepet játszott az új agrárszakoktatási rendszer kidolgozásában.

  Emlékezet

  Emlékét Mosonmagyaróvárott utca őrzi.

  Főbb művei

  F. m.: Magyarországi fontosabb vadontermő és meghonosodott fák és cserjék rendszeres leírása. (Selmecz, 1870)
  Útmutatás a kezdő-gazda gyakorlati kiképzésére. (Keszthely, 1870)
  Rétmívelés és legelőkezelés alapvonalai. (Bp., 1876)
  Általános és különleges mezőgazdasági növénytermesztés alapvonalai gyakorló és tanuló gazdák használatára. 1–2. (Bp., 1876; 2. jav. átd. kiad. Magyar-Óvár, 1888–1889)
  A bellyei uradalom. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által kiadott „Albrecht főherczeg ő fensége bellyei uradalmának leírása” c. munkájának ismertetése. (Magyar-Óvár, 1883), Észrevételek gazdasági tanintézeteink ügyében. (Magyar-Óvár, 1890), Különleges mezőgazdasági növénytermelés. (Mezőgazdasági Szemle, 1890)
  Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei. 1896. Szerk. (Magyar-Óvár, 1897)
  Kurzer Abriss der Geschichte der ungarischen Landwirtschaft. (Bp., 1897).

  Irodalom

  Irod.: B. Á. (Gazdasági Lapok, 1905)
  Fehér György: A keszthelyi agrárfelsőoktatás. (Georgikon. 2000. Szerk. Fülöp Éva. Keszthely, 1996)
  Pintér János: A múzeum kiállításai az alapítástól napjainkig. (90 éves a Magyar Mezőgazdasági Múzeum. Szerk. Szabó Loránd. Bp., 1986)
  A 100 éves Mezőgazdasági Múzeum. (Bp., 1996)
  Fehér György: B. Á. (Magyar Múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu