Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Ponori Thewrewk Emil

  klasszika-filológus


  Született: 1838. február 10. Pozsony, Pozsony vármegye
  Meghalt: 1917. február 23. Budapest

  Család

  Testvére Török Aurél (1842-1912) orvos, antropológus.

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1872. máj. 24.; r.: 1884. jún. 5.; t.: 1906. márc. 23.).

  Életút

  Testvére Török Aurél orvos. - A pesti (1857-1859), a grazi (1859-1860), a bécsi tudományegyetemen klasszika-filológiát tanult (1860-1861), Bécsben bölcsészdoktori okl. szerzett (1861), áll. ösztöndíjjal a lipcsei és a berlini tudományegyetemen tanult tovább (1873-1874); az MTA tagja (l.: 1872. máj. 24.; r.: 1884. jún. 5.; t.: 1906. márc. 23.). - A budai gimn. h. (1861-1864), r. tanára (1864-1874), egyúttal a József Műegyetemen a m. nyelv és irodalom h. tanára is (1872-1874). A bp.-i tudományegyetemen a klasszika-filológia ny. rk. (1874-1877), ny. r. tanára (1877-1911); közben a Bölcsészettud. Kar dékánja (1895-1897), majd az egyetem rektora (1899-1900).A modern m. klasszika-filológiai tudomány megteremtője, a görög és latin írók kétnyelvű fordítássorozatainak elindítója. Ritmikai és zenetud. kutatásai is fontosak.

  Főbb művei

  F. m.: Józsa. Költemények. Pest,1862; A hang mint műanyag. Pest,1866; A nyelvészet mint természettudomány. Pest,1869; A nyelv optikája. Pest,1870; A magyar rhythmus rendezése. I. A magyar zene rhythmusa. In: önálló kötetben, mint 2. jav. kiad. Bp., 1881 Nyelvtudományi Közlemények h.n.,1871; A helyes magyarság elvei. Budapest,1973; Codex Festi Breviati Corvinianus. Nyelvtudományi Közlemények h.n.,1878; Bevezetés és irodalmi kalauz József fõherceg Czigány nyelvtanához. Budapest,1888; Sexti Pompei Festi De Verborum significatu quae supersunt cum Pauli Epitome. Budapest,1889; A magyar zene tudományos tárgyalása. Budapest,1890; Codex Festi Farnesianus XLII tabulis expressus. Budapest,1893; A rhythmusi kérdés. Budapest,1898; A nyelvtudomány és a filológia története egyetemünkön. Budapest,1899; A dallam és a szöveg kongruenciája. Zenevilág 1901; Anakreon. Budapest,1885; Görög anthologiabeli epigrammák. Budapest,1891; Homeros Iliasa. Budapest,1906.

  Irodalom

  Irod.: Csengery János:P. Th. E. emlékezete. Budapesti Szemle 1918; Pruzsinszky János:P. Th. E. emlékezete. Budapest,1918; Thewrewk-Pallaghy Attila:P. Th. E. Budapest,1940; Ritoók Zsigmond:P. Th. E. Budapest,1993;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu