Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Podmaniczky Géza, podmanini és aszódi br.

  nagybirtokos, csillagász


  Született: 1839. március 26. Aszód, Pest-Pilis-Solt vármegye
  Meghalt: 1923. augusztus 26. Kartal, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

  Család

  Sz: Podmaniczky Andor (1799–1861), losonczi Gyürky Teréz. F: 1865-től gr. Degenfeld-Schonburg Berta (1837–1928).

  Iskola

  Tanulmányait magánúton végezte. Az MTA tagja (t.: 1889. máj. 3.).

  Életút

  A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei evangélikus esperesség világi felügyelője, a Főrendiház tagja. Valóságos belső titkos tanácsos (1896-tól).

  Híres vadászként részt vett a gödöllői királyi falkavadászatokon, majd maga is országos hírű vadászatokat rendezett, amelyeknek felépíttette kiskartali vadászkastélyát (1868-ban). Később Konkoly-Thege Miklós biztatására és tervei alapján, kiskartali birtokán magán-csillagvizsgálót létesített (1884-ben), ahol számos neves csillagász is dolgozott. Az obszervatórium fő műszere egy 19 cm-es Merz–Cooke refraktor volt, amellyel elsősorban Nap-, Hold- és bolygómegfigyeléseket, ill. meteorészleléseket végeztek (a csillagda műszereit 1922-ben az egyetemi csillagvizsgáló kapta meg). Felesége, Degenfeld Berta tekinthető az első amatőr csillagásznőnek Magyarországon. Kövesligethy Radóval 1885. aug. 22-én elsőként figyelte meg az Androméda-köd szupernóváját, az első extragalaktikus szupernóvát. Fennmaradtak a kiskartali csillagászati észlelőkönyvek, amelyek szerint Podmaniczky Géza is rendszeresen végzett megfigyeléseket.

  A tudományok, elsősorban a csillagászat bőkezű mecénása volt: mint a Pesti Evangélikus Egyházmegye világi felügyelője nagy szerepet játszott abban, hogy az evangélikus egyház 1890-ben meg tudta vásárolni az elhagyott aszódi Podmaniczky-kastélyt, amelyben aztán létrehozta az Evangélikus Leánynevelő Intézetet. Szintén 1890-ben, kb. 35 000 kötetből álló könyvtárat létesített, amelynek jelentékeny részét tudománytörténeti munkák tették ki. A Podmaniczky–Degenfeld Könyvtárat a család kései leszármazottai az evangélikus egyháznak adományozták. Podmaniczky Géza halála után, felesége 100 000 koronát adott az MTA- nak (1921-ben).

  Emlékezet

  A Nemzetközi Csillagászati Unió kisbolygót nevezett el Podmaniczky Gézáról, feleségéről és kiskartali csillagdájukról is (Podmaniczky 2005GD; Degenfeld 2005GA és Kiskartal 2005GH1 néven, 2009. szept. 4-én; mindhármat Sárneczky Krisztián találta meg 2005-ben).

  Szerkesztés

  Vadászattal és lóversenyzéssel kapcsolatos írásai elsősorban a Vadász- és Versenylapban (1862-től), a Gazdasági Lapokban (1870-től) és a Földművelési Érdekeinkben jelentek meg (1874-től).

  Főbb művei

  F. m.: A gödöllői szarvas-vadászatok. (Vadász- és Versenylap, 1862)
  Az akadályverseny szabályairól. (Vadász- és Versenylap, 1865)
  Szabolcsi agarászat. (Vadász- és Versenylap, 1868)
  A répaczukorgyári hulladék takarmány értékéről. (Gazdasági Lapok, 1870)
  A mi vadászlovaink. (Földművelési Érdekeink, 1874).

  Irodalom

  Irod.: Kövesligethy Radó: A kis-kartali csillagvizsgáló torony. (Természettudományi Közlöny, 1883)
  Wonaszek Antal: A kis-kartali csillagvizsgáló intézet tevékenysége. (Bp., 1901)
  Tass Antal: A magyar csillagászat története. (Stella, 1928).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu