Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Plósz Sándor

  jogász


  Született: 1846. június 10. Pest
  Meghalt: 1925. május 9. Budapest

  Család

  Testvére Plósz Pál (1844-1902) orvos.

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.; r.: 1894. máj. 4.; t.: 1902. máj. 9.; ig.: 1906. márc. 23.).

  Életút

  Testvére Plósz Pál (1844-1902) orvos, az MTA tagja és Plósz Béla (1863-1945) állatorvos. - A pesti tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1868), ügyvédi (1868), váltóügyvédi vizsgát tett (1869), az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.; r.: 1894. máj. 4.; t.: 1902. máj. 9.; ig.: 1906. márc. 23.). - A pesti pénzügyi ügyészség joggyakornoka (1866-1867), a pestvárosi törvényszék tollnoka (1867-1871), pesti belvárosi-lipótvárosi járásbíróság h. bírója (1871-1872), a pesti törvényszék bírója (1872). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a polgári törvénykezés és a váltó- és keresk. jog ny. r. tanára (1872-1884), a bp.- i tudományegyetemen a polgári törvénykezés ny. r., a váltó- és keresk. jog ún. jogosított tanára (1881-1894, 1905-1910). Az Igazságügymin. államtitkára (1894-1899), igazságügy-miniszter (1899. febr. 26.-1905. jún. 18.), a bajai, a regőcei (1894- 1905), a lugosi választóker. ogy.-i képviselője (1910-1914), majd a főrendiház tagja (1914-1918). Valóságos belső titkos tanácsos (1899-től).Alapvetően új eredményeket ért el a m. perjogi tud. kutatások terén, vezető szerepet játszott a m. polgári perjog reformjának végrehajtásában. Fodor Árminnal és Térfy Gyulával ő készítette el a polgári perrendtartás törvényjavaslatát, amelyet a képviselőház az ő előterjesztésében fogadott el (1910). Minisztersége idején lépett hatályba - többek között - a bunvádi perrendtartás, a főudvarnagyi bíróságról szóló tv. és az uzsoratv.

  Főbb művei

  F. m.: Tanulmány a perrend 95. §-ának értelmezéséhez. Jogtudományi Közlöny 1873; A halál általi hitelesítésrõl. Jogtudományi Közlöny 1874; A szóbeli eljárásban megengedõ jogorvoslatokról. In: Az V. Magyar Jogászgyűlés Évkönyve Budapest,1874; A keresetjogról. Magyar Igazságügy 1876; Adalékok a keresetjog elméletéhez. Magyar Igazságügy 1879; Beiträge zur Theorie des Klagerechtes. Leipzig,1880; A magyar váltójog kézikönyve. Budapest,1877; A magánokiratok bizonyító ereje, különös tekintettel azokalakjára. Magyar Igazságügy h.n.,1886; A perbeli semmisségekrõl. A semmiség fogalma a polgári perjogban. Akadémiai Értesítõ 1895; A törvényes vélelem természete. Budapest,1911; A perbeli beismerésrõl. Budapest,1907; A polgári per szerkezete azúj perrendtartásban. Budapest,1911; A polgári perrendtartás. Budapest,1912; A bizonyítási teherrõl. Budapest,1916; Zwei Vorträge aus dem ungarischen Zivilprozessrecht. Berlin,1917; A jogi oktatás reformjáról. Magyar Jogi Szemle 1922; P. S.összegyűjtött dolgozatai. Budapest,1927.

  Irodalom

  Irod.: Magyary Géza:P. S. ig. és t. tag emlékezete. Budapest,1927; Kengyel Miklós:In memoriam P. S. Mozzanatok az 1911. évi polgári perrendtartás keletkezésének történetébõl. Bírák Lapja 1996; Plósz Sándor:A Plósz-család, avagy a név kötelez. Magyar Nemzet h.n.,1999;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu