Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Petz Gedeon

  nyelvész, germanista


  Született: 1863. november 24. Harka, Sopron vármegye
  Meghalt: 1943. december 21. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1895. máj. 10.; r.: 1920. máj. 5.; t.: 1934. máj. 11.).

  Életút

  A bp.-i, a freiburgi, a lipcsei és a berlini egyetemen tanult, Bp.-en m.-német szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1887), a német nyelvészet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1888), az MTA tagja (l.: 1895. máj. 10.; r.: 1920. máj. 5.; t.: 1934. máj. 11.). - A bp.-i ev. gimn. r. tanára (1888-1896). A bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen a német nyelvészet magántanára (1888-1896), ny. rk. (1896-1904), ny. r. tanára és a Német Nyelvtud. és Irodalomtörténeti Int. ig.-ja (1904-1934); közben a Bölcsészettud. Kar dékánja (1915-1916) és az egyetem rektora (1931-1932). A bp.-i középisk. tanárképző int. elnöke (1906-1934). - A Felsőház tagja (1927-1933).Indoeurópai és germán összehasonlító nyelvészettel, a germán népek korai irodalomtörténetével, német nyelvészeti és irodalomtörténeti kérdésekkel, m.-német nyelvi és irodalmi kapcsolatok történetével fogl. A német újgrammatikus isk. híveként a korszerű mo.-i német nyelvjáráskutatás megteremtője.

  Főbb művei

  F. m.: A magyar hunmonda. Budapest,1885; Grimm törvénye. Budapest,1888; Az indogermán hangtan mai állásáról. Budapest,1893; A hangsúly a germán nyelvekben. Akadémiai Értesítõ h.n.,1896; A német jövevényszavakról. Akadémiai Értesítõ 1898; Német jövevényszók. Szómagyarázatok. Magyar Nyelvõr 1898; A nyelvbeli kiegészülésrõl. Nyelvtudományi Közlemények 1902; A hazai idegen nyelvjárásokról. Akadémiai Értesítõ 1905; A nyelvtudomány irányai és feladatai. Nyelvtudomány 1907; Skandinávok. Angolok.In: Egyetemes Irodalomtörténet Budapest,1907; A magyar krónikák német szavainak hangtani és helyesírási sajátságai. In: Heinrich Gusztáv Emlékkönyv Budapest,1912; Paul Hermann külsõ tag emlékezete. In: Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszzédek Budapest,1923; Szórványos mássalhangzófejlõdés a magyar jövevényszavakban. Magyar Nyelv 1927; Zur Geschichte der Erforschung des ungarländischen Deutschtums. In: Deutsch-ungarische Heimatsblätter h.n.,é.n.; Goethes Beziehungen zu Ungarn. In: Deutsch-ungarische Heimatsblätter 1932; Zu den Aufgaben der ungarländischen Deutschtumsforschung. Ungarische Jahrbücher h.n.,1934.

  Irodalom

  Irod.: Festschrift für Gideon Petz. Budapest,1933; Bleyer Jakab:P. G. professzor úrnak 70-ik születésnapjára. Egyetemes Philologiai Közlöny 1933; Kornis Gyula:Az egyetem embere. In: K. Gy.: Tudós fejek Budapest,1942;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu