Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Óváry Lipót, lovag

  történész, levéltáros

  Óvári; 1848-ig Alstätter Leopold


  Született: 1833. december 31. Veszprém, Veszprém vármegye
  Meghalt: 1919. április 4. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.).

  Életút

  A pesti József Ipartanodában tanult (1850-1851), a bécsi tudományegyetemen bölcsészeti és közgazdasági előadásokat hallgatott (1851-1856), az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.). - A szabadságharc idején a honvéd tüzérségnél szolgált, a debreceni csatában megsebesült (1849. aug. 2.), orosz, majd osztrák hadifogságba esett, de szabadon bocsátották (1849. nov.). Újságíróként dolgozott, a pesti Délibáb c. lap (1856-1859), majd az Aradi Híradó szerkesztője (1859). Az aradi Kazinczy-ünnepség megrendezése miatt a hatóságok zaklatták (1859-1860), Itáliában telepedett le (1860). Az olasz szabadságharc idején Garibaldi seregében harcolt, mint a M. Légió századosa (1860-1861), majd Nápolyban élt, s az MTA megbízásából olaszo.-i levéltárakban kutatott (1861-1875), a m. kormány hiv. megbízásából az olasz levéltárügyet tanulmányozta (1875-1876). Hazatérése után a M. Orsz. Levéltár allevéltárnoka, levéltárosa (1876-1904), főlevéltárnoka (1904-1908). A Miniszterelnökség Sajtóoszt.-ának kültagja, olasz és francia referense (1878-tól).Olasz-m. történeti, művelődés- és politikaitörténeti kapcsolatokkal fogl. Jelentős eredményeket ért el a m. történelem itáliai forrásanyagainak feltárása terén. A M. Orsz. Levéltárban ő hozta létre a diplomatikai levéltárat, rendezte a Pénzügymin.-tól átvett kincstári levéltári anyagot.

  Főbb művei

  F. m.: Nápolyi történelmi kutatások. Budapest,1874; Nápolyi Anjou-kori kutatások. Budapest,1879; III. Pál pápa és Farnese Sándor bíbornok Magyarországra vonatkozó diplomáciai levelezései. 1535-1549. Budapest,1879; Oklevéltár Bethlen Gábor diplomáciaiösszeköttetései történetéhez. Budapest,1886; Bethlen Gábor diplomáciai összeköttetéseirõl. Budapest,1888; Zsigmond király és az olasz diplomácia. Századok Budapest,1889; A Magyar Tudományos Akadémia Történeti Bizottságának oklevélmásolatai. Budapest,; A magyar Anjouk eredete. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl kivonat: Akadémiai Értesítõ Budapest,1893; La questione Dacoromana e la Stato Ungherese. Roma,1894; Az 1866-iki hadjárat és a magyar emigráció. Budapest,1903.

  Irodalom

  Irod.: Csánki Dezsõ:Ó. L. Századok 1919; Dõry Ferenc:Ó. L. Turul; Praznovszky Mihály:Két haza szolgálatában. Ó. L. pályaképe. Veszprémi Szemle h.n.,1993;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu